light_background

"S každým sa zhováraj tak,


aby si sa stal jeho priateľom."

Farské oznamy

Bohoslužby

28.máj 2016 - sobota
18:30 Farský kostol-SDB Michalovce
29.máj 2016 - nedeľa
7:00 Farský kostol-SDB Michalovce
8:00 Pozdišovce
8:30 Farský kostol-SDB Michalovce
9:30 Krásnovce
9:30 FMA saleziánky
10:00 Farský kostol-SDB Michalovce
10:45 Močarany
11:30 Farský kostol-SDB Michalovce
18:30 Farský kostol-SDB Michalovce

Saleziánsky magazín

Čo nás čaká

3. júna 2016
0:00 Festival Lumen - „enJOY!“
4. júna 2016
0:00 Festival Lumen - „enJOY!“
18. júna 2016
12:30 Duchovná obnova - dievčatá
30. júna 2016
0:00 Púť do Levoče
1. júla 2016
0:00 Púť do Levoče
2. júla 2016
0:00 Púť do Levoče
3. júla 2016
0:00 Púť do Levoče
11. júla 2016
20:30 Chatový tábor - príprava
12. júla 2016
20:30 Chatový tábor - príprava
13. júla 2016
20:30 Chatový tábor - príprava