light_background

"S každým sa zhováraj tak,


aby si sa stal jeho priateľom."

Info – Letné tábory

Farské oznamy

familyPočas letných prázdnin detské a mládežnické sv. omše niesu.

Bohoslužby

27.júl 2016 - streda
16:30 Močarany
16:30 Farský kostol-SDB Michalovce
28.júl 2016 - štvrtok
16:30 Farský kostol-SDB Michalovce

Čo nás čaká

25. júla 2016
0:00 Svetové dni mládeže
26. júla 2016
0:00 Svetové dni mládeže
27. júla 2016
0:00 Svetové dni mládeže
28. júla 2016
0:00 Svetové dni mládeže
29. júla 2016
0:00 Svetové dni mládeže
30. júla 2016
0:00 Svetové dni mládeže
31. júla 2016
0:00 Svetové dni mládeže
16. augusta 2016
0:00 Prímeský tábor - príprava
17. augusta 2016
0:00 Prímeský tábor - príprava
18. augusta 2016
0:00 Prímeský tábor - príprava