light_background

"S každým sa zhováraj tak,


aby si sa stal jeho priateľom."

Misijná nedeľa

Farské oznamy

Bohoslužby

24.október 2016 - pondelok
16:00 Nemocničná kaplnka
25.október 2016 - utorok
16:30 Farský kostol-SDB Michalovce

Čo nás čaká

28. októbra 2016

Duchovná obnova

Začiatok: 28. októbra 2016/18:30

Koniec: 29. októbra 2016/19:30

29. októbra 2016

Maxistretko

Začiatok: 29. októbra 2016/19:30

Koniec: 29. októbra 2016/21:30

4. novembra 2016

Stretnutie s A.F. Artime

Začiatok: 4. novembra 2016/0:00

Koniec: 5. novembra 2016/1:00

11. novembra 2016

VHT Košice

Začiatok: 11. novembra 2016/0:00

Koniec: 13. novembra 2016/0:00

18. novembra 2016

Duchovná obnova - Chlapci

Začiatok: 18. novembra 2016/19:30

Koniec: 19. novembra 2016/14:00

26. novembra 2016

CecilFest

Začiatok: 26. novembra 2016/0:00

Koniec: 26. novembra 2016/0:00