light_background

"S každým sa zhováraj tak,


aby si sa stal jeho priateľom."

Info – Letné tábory

Farské oznamy

Bohoslužby

28.jún 2016 - utorok
16:30 Farský kostol-SDB Michalovce
16:30 FMA saleziánky
29.jún 2016 - streda
16:30 Močarany
16:30 Farský kostol-SDB Michalovce

Čo nás čaká

30. júna 2016
0:00 Púť do Levoče
1. júla 2016
0:00 Púť do Levoče
2. júla 2016
0:00 Púť do Levoče
3. júla 2016
0:00 Púť do Levoče
11. júla 2016
20:30 Chatový tábor - príprava
12. júla 2016
20:30 Chatový tábor - príprava
13. júla 2016
20:30 Chatový tábor - príprava
14. júla 2016
20:30 Chatový tábor - príprava
15. júla 2016
20:30 Chatový tábor - príprava
16. júla 2016
20:30 Chatový tábor - príprava