Máme veľkú radosť, že rodák z Michaloviec, mladý salezián diakon don Ján Butkovský, bude v sobotu 25. júna v Košiciach vysvätený za kňaza a na druhý deň, v nedeľu 26. júna bude mať v našom farskom kostole svoje primície.

Na vysviacku – v Kostole sv. Gorazda (Košice-Terasa) o 10:30 – chceme objednať z našej farnosti a strediska autobus. Kto by mal záujem, nech sa nahlasuje v sakristii (príspevok: dospelí 5 €, mladí 1 €).

Primičnú svätú omšu bude sláviť v našom kostole  v nedeľu 26. júna o 11.30 h (namiesto detskej sv. omše) – všetkých srdečne pozývame.

Spolu s Jankom bude vysvätený aj don Daniel Holúbek.