Slide

Podporte nás 2 %

Aj v roku 2021 vás prosíme o podporu našich aktivít pre deti a mladých. Aj tento rok sa naše občianske združenie DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce uchádza o vašu podporu. Financie získané práve z 2 % tvoria podstatnú časť našich príjmov a pomáhajú nám pri realizovaní nášho výchovného poslania a činností.

V minulých rokoch sme z prostriedkov vyzbieraných prostredníctvom 2 % spolufinancovali letné tábory, púte, duchovné cvičenia, obnovy a víkendové akcie.

Tieto peniaze boli tiež použité na zveľadenie priestorov, ktoré slúžia na výchovu a rast detí a mladých.

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu. Zároveň by sme vás chceli požiadať o rozšírenie tejto prosby aj medzi vašich známych, priateľov a kolegov.

VÝROČNÁ SPRÁVA

Správa o našom hospodárení

TLAČIVO

Stačí doplniť vaše údaje

NAŠE STREDISKO

Spoznajte lepšie, čo sa u nás robí