2 % PRE DETI A MLADÝCH

Aj vďaka Vašej štedrosti a spolupráci
môžeme spoločne s komunitou saleziánskeho diela v Michalovciach
uskutočňovať naše spoločné výchovné poslanie.

Podporujeme osobnostný aj duchovný rast deti, mladých aj rodín,
ponúkame možnosti pre rozvoj talentov a zručností detí a mladých,
vedieme ich k zodpovednosti a angažovanosti za spoločné dobro,
pripravujeme dobrovoľníkov na ich životné poslanie.

Aj v roku 2023 Vás teda prosíme:

Venujte nám 2 (3) % z Vašich daní a podporte deti a mladých.

V minulých rokoch sme z prostriedkov vyzbieraných prostredníctvom 2 % spolufinancovali letné tábory, púte, duchovné cvičenia, obnovy a víkendové akcie. Tieto peniaze boli tiež použité na zveľadenie priestorov, ktoré slúžia na výchovu a rast detí a mladých.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.
Zároveň by sme Vás chceli požiadať – ponúknite naše tlačivo Vašim známym, priateľom či kolegom.


Naše IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE do Vášho „Vyhlásenia“ alebo „Daňového priznania“:

Meno: DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce
Sídlo: Špitálska 15, 071 01 Michalovce
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 312 96 254


VÝROČNÁ SPRÁVA

Naše hospodárenie v roku 2022

TLAČIVO

Stačí doplniť vaše údaje

NAŠE STREDISKO

Informácie do vášho emailu


Ak ste fyzická osoba, pozrite si, ktorá z 3 možností sa Vás týka:

FYZICKÁ OSOBA IBA S PRÍJMAMI ZO ZAMESTNANIA

Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o…
– vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
– vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane pre naše stredisko, tlačivo nájdete tu: PDF

Prineste Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane
– k nám do strediska do 25. 4. 2023, aby sme ich stihli doručiť na daňový úrad
– alebo zaneste tlačivo na daňový úrad, najneskôr do 30. 4. 2023
– POZOR: po tomto termíne daňový úrad neprijíma Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie (DP)
Do 31. marca 2023 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do kolóniek uvedených na darovanie 2%. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

FYZICKÁ OSOBA A SÚČASNE DOBROVOĽNÍK
Ak ste odpracovali v roku 2022 ako DOBROVOĽNÍK aspoň 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane. K poukázaniu 3% je potrebné doložiť Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti v stredisku u saleziánov v Michalovciach Vám vystavíme na požiadanie – napíšte nám na michalovce@domka.sk alebo sa pýtajte osobne u dona Rasťa Hamráčka.


PRÁVNICKÁ OSOBA
Do 31. marca 2022 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do kolóniek uvedených na darovanie 2%.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2023 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.