Slide

2 % PRE DETI A MLADÝCH

Aj vďaka vašej štedrosti a spolupráci
môžeme uskutočňovať naše výchovné poslanie s cieľom
rozvíjať osobnosti a podporovať talenty deti a mladých ľudí,
viesť ich k zodpovednosti a angažovanosti za spoločné dobro,
pripravovať dobrovoľníkov na ich životné poslanie.

Aj v roku 2022 vás prosíme o podporu cez vaše 2 (3) % pre deti a mladých.

V minulých rokoch sme z prostriedkov vyzbieraných prostredníctvom 2 % spolufinancovali letné tábory, púte, duchovné cvičenia, obnovy a víkendové akcie. Tieto peniaze boli tiež použité na zveľadenie priestorov, ktoré slúžia na výchovu a rast detí a mladých.

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu.
Zároveň by sme vás chceli požiadať o rozšírenie tejto prosby aj medzi vašich známych, priateľov a kolegov.


Naše IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE do vášho daňového priznania alebo vyhlásenia:

Meno: DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Michalovce
Sídlo: Špitálska 15, 071 01 Michalovce
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 312 96 254


VÝROČNÁ SPRÁVA

Správa o našom hospodárení

TLAČIVO

Stačí doplniť vaše údaje

NAŠE STREDISKO

Informácie do vášho emailu


Ak ste:
FYZICKÁ OSOBA S IBA PRÍJMAMI ZO ZAMESTNANIA

Do 15. 2. 2022 požiadajte zamestnávateľa o…
– vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
– vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane

Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane pre naše stredisko, tlačivo nájdete tu: PDF

Prineste Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane
– k nám do strediska do 25. 4. 2022, aby sme ich stihli doručiť na daňový úrad
– alebo zaneste tlačivo na daňový úrad, najneskôr do 30. 4. 2022
– POZOR: po tomto termíne daňový úrad neprijíma Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá si sama podáva daňové priznanie
Do 31. marca 2022 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do kolóniek uvedených na darovanie 2%. Viac informácii nájdete na www.rozhodni.sk.

FYZICKÁ OSOBA A SÚČASNE DOBROVOĽNÍK
Ak ste odpracovali v roku 2022 ako DOBROVOĽNÍK aspoň 40 hodín, môžete darovať až 3% z dane. K poukázaniu 3% je potrebné doložiť Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti v stredisku u saleziánov v Michalovciach vám na požiadanie vystaví don Rasťo Hamráček – napíšte nám na michalovce@domka.sk .

PRÁVNICKÁ OSOBA
Do 31. marca 2022 podajte daňové priznanie, v ktorom vyplníte naše údaje do kolóniek uvedených na darovanie 1% (2%). Viac informácii nájdete na www.rozhodni.sk.