Chatový tábor – 2018

Táto prihláška je registráciou na tábor, po jej spracovaní Vám v priebehu najbližších dní príde potvrdzujúci mail s presnými informáciami ohľadom tábora a spôsobe platby s variabilným číslom. Po zaplatení poplatku sa Vám mailom oznámi potvrdenie o účasti na našom tábore. Ďakujeme za pochopenie.

Pre chlapcov a dievčatá vo veku od 10 do 14 rokov .

TERMÍN: Tábor sa uskutoční v termíne od  17. júla (pondelok) do 21. júla (piatok) 2017.

MIESTO: Tábor sa bude tento rok konať v rekreačnom zariadení v Kopytovskej doline.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
96,- € pre členov DOMKY (zaplatené členské na rok 2017) / 110,- € pre nečlenov DOMKY
Deťom ponúkame možnosť prežiť spoločný týždeň plný športu, súťaží, kreatívnych a zážitkových aktivít, počas ktorého môžu objaviť zmysel priateľstva a spoločenstva. Nezabudnuteľným faktorom je duchovný rozmer činností na tábore, a preto je súčasťou programu aj každodenná svätá omša a modlitba.

Na tábore sa snažíme deti rozdeliť do skupín vyvážene z hľadiska počtu a veku detí. Preto si ako organizátori rezervujeme právo  rozdeliť deti do skupín.
Tábor je vyvrcholením  našej celoročnej činnosti, a preto prednostné právo nahlasovania na tábor majú deti,  ktoré do nášho strediska chodia pravidelne.
Prihlásiť sa je potrebné do 30. júna 2017

[wpdm_package id=’5817′]

Prímestský tábor – 2018

Táto prihláška je registráciou na tábor, po jej spracovaní Vám v priebehu najbližších dní príde potvrdzujúci mail s presnými informáciami ohľadom tábora a spôsobe platby s variabilným číslom. Po zaplatení poplatku sa Vám mailom oznámi potvrdenie o účasti na našom tábore. Ďakujeme za pochopenie.

Naši mladí animátori pripravujú pre deti aj tento rok tradičný prímestský tábor. Je určený pre chlapcov a dievčatá od 8 rokov do 14.r.

TERMÍN: Tábor sa uskutoční v termíne od  21.augusta(pondelok) do 25. augusta(piatok) 2017.

MIESTO: Tábor sa bude tento rok konať v našom Saleziánskom dome v Michalovciach.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
30,- € pre členov DOMKY (zaplatené členské na rok 2017) / 45,- € pre nečlenov DOMKY

Deťom ponúkame možnosť prežiť  týždeň plný hier a zábavy, ktorého súčasťou sú aj duchovné aktivity- sv. Omša a modlitby. Počas tábora  sa snažíme výchovne vplývať na  deti a učiť ich komunikácii a spolupráci s rovesníkmi. Tábor nie je pobytový, to znamená , že deti prídu ráno a večer odchádzajú domov . Obede pre deti je zabezpečený. Prosíme Vás, aby si deti na tábor nebrali drahé mobily a  tablety. Je pre nich pripravený pestrý program.

Na tábore sa snažíme deti rozdeliť  do skupín vyvážene z hľadiska počtu a veku detí. Preto si ako organizátori rezervujeme právo rozdeliť deti do skupín.

Tábor je vyvrcholením  našej celoročnej činnosti, a preto prednostné právo nahlasovania na tábor majú deti,  ktoré do nášho strediska chodia pravidelne.
Prihlásiť sa je potrebné do 30. júna 2017

[wpdm_package id=’5820′]

Tábor pre teenegerov a Birmovancov! – 2017

Tento rok by sme chceli birmovancom a mladým ponúknuť tábor, kde budú môcť konfrontovať svoj hodnotový rebríček so svojimi rovesníkmi , a tak hľadať odpovede na otázky týkajúce sa prežívania svojej viery. Tábor je  určený pre mladých od 15 do 18 rokov.

TERMÍN: Tábor sa uskutoční v termíne od   10.augusta do  13. augusta 2017.

MIESTO: Tábor sa bude konať v rekreačnom stredisku  Danová.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
55,- € pre členov DOMKY (zaplatené členské na rok 2017) / 65,- € pre nečlenov DOMKY

Mladým ponúkame možnosť prežiť  predlžený víkend v prírode, tvorivé hry a hlavne konfrontovať svoj  štýl prežívania viery  medzi rovesníkmi. Prihlášky  mladí dostanú  od svojich animátorov na stretkách. Tešíme sa na Vás.
Prihlásiť sa je potrebné do 30. júna 2017