Saleziáni dona Bosca Michalovce

Saleziáni dona Bosca stredisko Michalovce
Špitálska 15,
071 01 Michalovce

Riaditeľ
telefónne číslo: 056/64 26 148
email: michalovce@sdb.sk

Bankové spojenie
komunitný účet SDB: SK96 0200 0000 0040 4823 0751

Farnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Michalovce II.
Špitálska 15,
071 01 Michalovce

Farár – Peter Hrabovecký
telefónne číslo: 056/64 26 148
mobil: 0903 113 224

Bankové spojenie
farský účet: SK27 0900 0000 0004 8275 4840
účet na opravu kostola: SK04 5200 0000 0000 1377 4566

DOMKA, Združenie saleziánskej mládeže

Stredisko Michalovce
Špitálska 15,
071 01 Michalovce

Predseda
Pavol Degro
email: michalovce@domka.sk

Bankové spojenie
číslo účtu: 2629746474/1100

Združenie saleziánov spolupracovníkov

Stredisko Michalovce
Špitálska 15,
071 01 Michalovce

Koordinátor
Mgr. Marta Falisová Jacková
email: falisova.marta@gmail.com

Saleziánska komunita 2020/2021

don Ján Martiška – direktor komunity SDB

don Peter Hrabovecký – Farár

don Pavol Degro – vedúci oratória
email: michalovce@domka.sk

don Robert Benko

don Ján Čverčko

don Jozef Gánovský