Cesta výchovy a evanjelizácie v saleziánskej pastorácii má jednu zo svojich aj dôležitejších pedagogických intuícií – skúsenosť združovania mládeže. Združovanie napomáha budovať prostredie spoluúčasti a priateľských vzťahov.

Prostredníctvom združovania ponúkame:

 • možnosť rozvíjať schopnosť prijímať a hlboko prežívať hodnotu druhého.
 • možnosť vyzrievať v ochote zúčastňovať sa na aktívnom dianí vo svojom prostredí.
 • pomoc v snahe rásť v angažovanosti za spoločné dobro.
 • možnosť objaviť zážitok Cirkvi ako spoločenstva a služby.
 • sprevádzanie pri objavovaní vlastného povolania a pri vyzrievaní rozhodnutia sa preň.

ORATKO

ORATKO je priestor a čas pre deti, mladých a rodiny

KEDY ŤA MEDZI SEBOU PRIVÍTAME?

Nedeľa. 15.00 – 18.15

MLÁDEŽNÍCKE STREDISKO

MLÁDEŽNÍCKE STREDISKO je prirodzeným pokračovaním oratória. Špecifikuje sa však v ponukách, ktoré sú viac zamerané na mládež. Saleziánske Mládežnícke Stredisko teda je:

 • priestorom rastu vo viere.
 • priestorom, kde mladý človek nachádza pomoc pri hľadaní životného povolania.
 • ponukou osobného sprevádzania.

KEDY ŤA MEDZI SEBOU RADI UVÍTAME?

 • v piatok (okrem prvého piatku v mesiaci) – 18.30 h. mládežnícka sv. omša v kostole SDB a po nej možnosť stráviť príjemné chvíle s priateľmi v klubovni pod kostolom
 • prvý piatok v mesiaci – 18.30 h. mládežnícka sv. omša v kostole FMA a po nej možnosť stráviť príjemné chvíle s priateľmi v klubovni
 • v sobotu o 19.00 h. volejbal v telocvični

Ak máš zájem aj o iné aktivity, prípadne stretko, viac sa dozvieš v stredisku.