80. VÝROČIE SALEZIÁNOV V MICHALOVCIACH

Teda, prvý salezián, don Anton Jančovič, prišiel do Michaloviec už 13.10.1939. Základný kameň bol posvätený 29.9.1940 a stredisko otvorené 8.12.1941. Tento rok tak oslávime 80 rokov nášho strediska. Slávenie v rodine alebo spoločenstve je okamihom zastavenia sa a vyzdvihnutia spoločne prežitých udalostí. Oslava predstavuje významný rituál, ktorý ukazuje dôležitosť práce a snaženia sa o niečo. Je to čas spoločnej radosti. My sme sa rozhodli oslavovať osemdesiatku nie iba jeden deň v roku ale celý rok a sme radi, že dnes, na sviatok Panny Márie, začíname sláviť toto jubileum. Oslava vyvrcholí na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Pripravované akcie nám pomôžu spomínať s vďačnosťou na bohatú minulosť, vytvoria priestor pre individuálne prehĺbenie viery a otvoria cestu k znovuobjaveniu charizmy dona Bosca. To všetko v duchu vytvárania jednoty medzi rôznymi časťami strediska, či medzi jednotlivými zložkami saleziánskej rodiny. Modlitbou za stredisko, ktorú sa chceme modliť každý deň, nebude nič iné ako tri Zdravasy, ktoré sa odporúčal modliť sám don Bosco.