Pri príhovoroch na detských svätých omšiach počas školského roka sa usilujeme deťom priblížiť tému a posolstvo Božieho Slova danej nedele. Na konci svätej omše deti dostávajú vytlačenú vymaľovánku (autorom je Fano, použité z Qumran.net) a texty. Je to spôsob, ako aj doma počas týždňa sa rodičia s deťmi môžu vrátiť k myšlienke z evanjelia z nedele. Odporúčame to najmä pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Materiál (vo forme PDF na vytlačenie) nájdete na tejto stránke v chronologickom poradí (najnovšie na začiatku, najstaršie na konci dole).

V prípade potreby môžete kontaktovať saleziána kňaza Rasťa Hamráčka, ktorý máva detské omše, cez messenger.

PÔST 2024 Pri detských svätých omšiach počas pôstneho obdobia budeme postupne hlbšie poznávať Ježiša – nášho Dobrého učiteľa a budeme sa od neho učiť „remeslám“. 


Deti na začiatok pôstu dostávajú postavu Ježiša Dobrého učiteľa, ktorú si vystrihnú (z výkresu – pozri obrázok) a postupne počas piatich pôstnych nedieľ budú spoznávať, akým „remeslám“ nás Ježiš učí: v nedeľu dostanú pomôcku, z ktorej si vystrihnú a vymaľujú „remeselnícky odev“ pre Ježiša a založia si ho na postavu. Túto postavu môžu mať deti počas celého pôstu napríklad na stole v izbe.

ADVENT 2023 Pri detských svätých omšiach počas adventu budeme postupne skladať formou adventného kalendára buzolu, v ktorej šípkou/hviezdou je Ježiš, on nás usmerňuje v živote. Deti budú mať doma adventnú aktivitu – veľký výkres formátu A2, ktorej veľká podoba bude aj v kostole. Aktivita detí spočíva v skladaní resp. vymaľovaní celej buzoly z postáv (1 postava na 1 deň v decembri od 1. do 24.), farebnú predlohu postáv deti dostávajú každú adventnú nedeľu aj s komentárom. Napokon do centra buzoly ako hviezda bude umiestnená postava Ježiška.
Taktiež vždy po svätej omši pôjdeme pripraviť aj časť Betlehemu v našej maštaľke pri kruháči.


PÔST 2023 Pri detských svätých omšiach počas pôstneho obdobia budeme postupne hlbšie poznávať Ježišovo tajomstvo – kto to je. Deti budú postupne za 5 nedieľ skladať meno Ježiš (v anglickej verzii JESUS) a pritom objavia 5 odpovedí o tajomstve, kto je Ježiš.
Aktivita detí spočíva vo vymaľovávaní piatich písmen JESUS, ktoré si potom môžu doma niekde pekne umiestniť.

ADVENT 2022 Pri detských svätých omšiach počas adventu budeme postupne pripravovať miesto pre Ježiška – deti budú mať doma adventnú aktivitu, ktorej väčšia podoba bude aj v kostole. Taktiež vždy po svätej omši pôjdeme pripraviť aj časť Betlehemu v našej maštaľke pri kruháči.
Aktivita detí spočíva v skladaní jasličiek zo 4 dielov formátu A5 so štyrmi postavami, čo deti dostávajú každú nedeľu aj s komentárom. Napokon príde do jasličiek Ježiško.