Pri príhovoroch na detských svätých omšiach počas školského roka sa usilujeme deťom priblížiť tému a posolstvo Božieho Slova danej nedele. Na konci svätej omše deti dostávajú vytlačenú vymaľovánku (autorom je Fano, použité z Qumran.net) a na jej opačnej strane texty, a tak sa rodičia s deťmi doma môžu vrátiť k textu a podnetom. Je to spôsob, ako aj doma počas týždňa sa s deťmi vrátiť k myšlienke z evanjelia z nedele. Odporúčame to najmä pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie.

Materiál (vo forme PDF na vytlačenie) nájdete na tejto stránke v chronologickom poradí (najstaršie na konci, najnovšie na začiatku).


ADVENT 2022 Pri detských svätých omšiach počas adventu budeme postupne pripravovať miesto pre Ježiška – deti budú mať doma adventnú aktivitu, ktorej väčšia podoba bude aj v kostole. Taktiež vždy po svätej omši pôjdeme pripraviť aj časť Betlehemu v našej maštaľke pri kruháči.
Aktivita detí spočíva v skladaní jasličiek zo 4 dielov formátu A5 so štyrmi postavami, čo deti dostávajú každú nedeľu aj s komentárom. Napokon príde do jasličiek Ježiško.