Po stopách dona Bosca

Hra pre chlapcov aj dievčatá

  • každé kolo hry bude trvať týždeň
  • na každý týždeň budú 4 úlohy (duchovný rozmer, intelektuálny, fyzický a praktický)
  • úlohy plní každý samostatne
  • priebežné výsledky  a informácie nájdete nižšie na stránke
  • súťaží sa v troch kategóriách (mladší ako 7. ročník, 7. a 8. ročník ZŠ, 9. ročník a starší)
  • hra začína v utorok 9. marca, ale každé stretko môže začať v deň, na ktorom sa dohodne
  • hra bude trvať do skončenia karantény
  • kto vydrží, čaká ho odmena v podobe drevenej magnetky s relikviou dona Bosca

Aktuálne výsledky

Úlohy na 1. týždeň

duchovný rozmerfyzický rozmerpraktický rozmerintelektuálny rozmer
mladší ako 7. ročník ZŠkaždý večer sa pomodliť desiatok ruženca alebo 3x Zdravas8 000 krokov alebo 10 km na bicykliuvariť si jeden krát na obed krupicovú (ovsenú, kukuričnú) kašu a nič okrem toho nejesť na obed alebo večeruPrečítať strany:
1 kapitola, 9-17 z knihy Spomienky Jána Bosca
7. a 8. ročník ZŠkaždý večer sa pomodliť desiatok ruženca alebo 3x Zdravas10 000 krokov alebo 15 km na bicykliuvariť si jeden krát na obed krupicovú (ovsenú, kukuričnú) kašu a nič okrem toho nejesť na obed alebo večeruPrečítať strany:
1 kapitola, 9-17 z knihy Spomienky Jána Bosca
9. ročník ZŠ a staršíkaždý večer sa pomodliť desiatok ruženca alebo 3x Zdravas10 km peši alebo 20 km na bicykliuvariť si jeden krát na obed krupicovú (ovsenú, kukuričnú) kašu a nič okrem toho nejesť na obed alebo večeruPrečítať strany:
1 kapitola, 9-17 z knihy Spomienky Jána Bosca

Úlohy na 2. týždeň

duchovný rozmerfyzický rozmerpraktický rozmerintelektuálny rozmer
mladší ako 7. ročník ZŠaspoň trikrát pozvať niekoho k modlitbe a krátko sa s ním pomodliť (aspoň jeden Zdravas)žonglovanie s dvoma loptičkamiporozprávať niekomu povzbudivý príbehPrečítať strany:
18-21 z knihy Spomienky Jána Bosca
7. a 8. ročník ZŠaspoň trikrát pozvať niekoho k modlitbe a krátko sa s ním pomodliť (aspoň jeden Zdravas)žonglovanie s dvoma loptičkamiporozprávať niekomu povzbudivý príbehPrečítať strany:
18-21 z knihy Spomienky Jána Bosca
9. ročník ZŠ a staršíaspoň trikrát pozvať niekoho k modlitbe a krátko sa s ním pomodliť (aspoň jeden Zdravas)žonglovanie aspoň dvoma loptičkami alebo aj tromiporozprávať niekomu povzbudivý príbehPrečítať strany:
18-21 z knihy Spomienky Jána Bosca

Úlohy na 3. týždeň

duchovný rozmerfyzický rozmerpraktický rozmerintelektuálny rozmer
mladší ako 7. ročník ZŠnaučiť sa každý deň chvíľu rozjímať. (Aplikácia zamyslenia, alebo Denne s Evanjeliom)prejsť sa aspoň 3 krát okolo kostola a spraviť si Duchovné sv. prijímanie.dokonala ľútosť a ak bude možnosť SZMprečítať strany:
21-25 z knihy Spomienky Jána Bosca
7. a 8. ročník ZŠnaučiť sa každý deň chvíľu rozjímať. (Aplikácia zamyslenia, alebo Denne s Evanjeliom)prejsť sa aspoň 3 krát okolo kostola a spraviť si Duchovné sv. prijímanie.dokonala ľútosť a ak bude možnosť SZMprečítať strany:
21-25 z knihy Spomienky Jána Bosca
9. ročník ZŠ a staršínaučiť sa každý deň chvíľu rozjímať. (Aplikácia zamyslenia, alebo Denne s Evanjeliom)prejsť sa aspoň 3 krát okolo kostola a spraviť si Duchovné sv. prijímanie.dokonala ľútosť a ak bude možnosť SZMprečítať strany:
21-25 z knihy Spomienky Jána Bosca

Úlohy na 4. týždeň

duchovný rozmerfyzický rozmerpraktický rozmerintelektuálny rozmer
mladší ako 7. ročník ZŠranná modlitbaprebehnúť čo najrýchlejšie úsek 1 km a skúsiť to tri krát, zmeraj si časzopakovať si dve lekcie s gramatiky – cudzí jazykprečítať strany:
26-28 z knihy Spomienky Jána Bosca
7. a 8. ročník ZŠranná modlitbaprebehnúť čo najrýchlejšie úsek 1 km a skúsiť to tri krát, zmeraj si časzopakovať si dve lekcie s gramatiky – cudzí jazykprečítať strany:
26-28 z knihy Spomienky Jána Bosca
9. ročník ZŠ a staršíranná modlitbaprebehnúť čo najrýchlejšie úsek 1 km a skúsiť to tri krát, zmeraj si časzopakovať si dve lekcie s gramatiky – cudzí jazykprečítať strany:
26-28 z knihy Spomienky Jána Bosca

Úlohy na 5. týždeň

duchovný rozmerfyzický rozmerpraktický rozmerintelektuálny rozmer
mladší ako 7. ročník ZŠnaučiť sa a zaspievať náboženskú pesničku15 km pešo alebo 20 km na bicykliprišiť gombíkprečítať strany:
28-32 z knihy Spomienky Jána Bosca
7. a 8. ročník ZŠnaučiť sa a zaspievať náboženskú pesničku20 km pešo alebo 30 km na bicykliprišiť gombíkprečítať strany:
28-32 z knihy Spomienky Jána Bosca
9. ročník ZŠ a staršínaučiť sa a zaspievať náboženskú pesničku20 km pešo alebo 30 km na bicykliprišiť gombíkprečítať strany:
28-32 z knihy Spomienky Jána Bosca