Pokračujeme v rekonštrukcii nášho kostola

Okrem toho, že na rekonštrukciu prispievate v pravidelných zbierkach, je aj ďalší spôsob, ako pomôcť.

Možno by niekto radšej prispel tak, že by pre nás kúpil konkrétny stavebný materiál. Kto by sa chcel takto podieľať na oprave nášho kostola, nech sa ozve v sakristii, prípadne farárovi na tel. č.: +421 903 113 224.

Vopred ďakujeme za ochotu.