Sväté omše v našom kostole

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania

a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách

od 1. januára (5.00 hod.) až do 24. januára (24.00 hod.) 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.

Čo sa udialo

Čo nás čaká

Po stopách dona Bosca

Živé prenosy

Farské oznamy

Loading Drive Folder...

Úmysly svätých omší

Loading Drive Folder...

Bohoslužby

Krúžky a stretká

ZÁKLADNA ŠKOLA

 • Detský zbor v nedeľu o 10.00 h. a po nácviku spievanie na detskej omši o 11.30 h.
 • Futbalový krúžok v piatok o 17.30 h.
 • Hokejbalový krúžok v utorok a piatok o 17.30 h.
 • Stretko pre 4. ročník v stredu o 15.00 h.
 • Stretko pre 5. a 6. ročník v štvrtok o 15.00 h.
 • Stretko pre 7. ročník v utorok o 15.00 h.
 • Stretko pre 8. a 9. ročník v piatok o 15.00 h.

STREDNÁ ŠKOLA

 • Futbal v nedeľu o 18.00 h
 • Volejbal v sobotu o 19.00 h.
 • Mládežnícky zbor – v piatok o 17.30 h.  alebo podľa dohody
 • Čajovňa v piatok o 19.30 h. v klubovni pod kostolom u SDB (kulinárske večery – 2 alebo 3 piatok v mesiaci, moderovaný večer – 4 piatok v mesiaci, voľna zábava), prvý piatok u sestier FMA filmový klub.
 • Stretko animátorov a dobrovoľníkov v stredu o 17.30 h.
 • Stretko pobirmovancov v utorok o 17.20