Pôstna aktivita pre deti a rodiny

Aktivitu vytvorilo Katolícke pedagogické a katechetické centrum.

www.kpkc.sk

Príloha farebná

Príloha čiernobiela