Aký bol kompletný program ľudových misií (kliknite)


19.2. / Nedeľa :: ZÁVER misií – svätá omša o 15.00, páter Michal Zamkovský :: KRÍŽ, počas svätej omše požehnal misijný kríž vonku a kríže, ktoré si veriaci priniesli


 

18.2. / Sobota :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko  :: MODLITBA

svätá omša o 18.00, Peter Slobodník :: PANNA MÁRIA


17.2. / Piatok :: 

svätá omša o 8.30, páter Peter Slobodník :: UTRPENIE , v rámci svätej omše bolo aj udeľovanie sviatosti pomazania chorých

svätá omša o 18.00, páter Michal Zamkovský :: LÁSKA , a konala sa aj obnova manželských sľubov

po večernej svätej omši nasledoval koncert chvál a svedectvá v podaní Rieky života


16.2. / Štvrtok :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko :: VIERA

svätá omša o 18.00, páter Michal Zamkovský :: O EUCHARISTII


15.2. / Streda :: 

svätá omša o 8.30, páter Peter Slobodník :: CIRKEV

svätá omša o 16.30, páter Michal Zamkovský :: VĎAČNOSŤ – s deťmi

svätá omša o 18.00, páter Martin Macko :: JEŽIŠ, DARCA ŽIVOTA


14.2. / Utorok :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko :: SPOVEĎ

svätá omša o 18.00, páter Peter Slobodník :: SMRŤ A SÚD


13.2. / Pondelok :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko :: HRIECH

svätá omša o 18.00, páter Michal Zamkovský :: OBRÁTENIE

o 19.00, páter Michal Zamkovský :: katechéza pre mužov


12.2. / Nedeľa – KRST :: Misijná kázeň pri všetkých svätých omšiach mala tému o krste. Popoludní bola katechéza pre ženy.


11.2. / Sobota – začiatok :: Prišli vo dvojici s posolstvom pokoja, aby sme prijali „Boží pokoj, šalom, do našich duší, o tom budú vlastne celé tie misie“. Duch Svätý nám bude pripomínať kto sme, kam ideme, načo sme tu. Ježiš, v znaku paškála, nech prejde cez toto spoločenstvo, cez každé srdce, cez každú rodinu.

Saleziánske dielo v srdci Zemplína slávi v januári na oboch svojich miestach. Cez víkend 13. až 15. januára sme u sestier saleziánok oslávili blahoslavenú Lauru Vicuňovú, patrónku ich verejnej kaplnky. Laura je aj ochrankyňou týraných detí a rodín v ohrození.

Oslavy Laury sa začali už v piatok mládežníckou sv. omšou. Na nedeľu pozvali aj hosťa dona Stana Semana, ktorý spoločne s miestnym direktorom donom Jankom Martiškom slávili eucharistiu. Liturgiu prišiel obohatiť náš mládežnícky zbor. Nechýbalo agapé a spoločný obed bratov SDB a sestier FMA v peknej rodinnej atmosfére.

Oslava Laury pokračovala popoludní s dievčatami. Vďaka sestre Mati Markovej, ktorá má na starosti stredisko, a animátorkám. Spolu pripravili pre dievčatá pekný program, pri ktorom si mohli vyskúšať svoju trpezlivosť, zručnosť, telesnú zdatnosť ale aj estetické cítenie, spolupatričnosť,… Popri tom sa vždy dozvedeli niečo viac zo života Laury. Vďaka za sympatické popoludnie.

Aj don Bosco nás bavil, hneď dvakrát. V nedeľu 29 januára o 17-tej mladí a animátori spolu pripravili zábavný aj súťažný aj veselý hodinový program. Pozreli sme si spoločne krátku časť videa tohtoročného Hesla o laikoch, ktorí majú byť kvasom v dnešnej ľudskej rodine. Hneď v nasledujúcej scénke starší animátori priblížili otázku o tom, kde je moje miesto v božom kráľovstve. Aj sa tancovalo vďaka stretku dievčat, ktoré si pripravili krátku choreografiu, zbor z detskej svätej omše urobil veľmi dobrú náladu troma piesňami a moderátori mali pripravených aj zopár krátkych súťaží a tipovačiek, aby zapojili aj obecenstvo. A medzi všetkými putoval košík s cukríkmi. V závere „šuflikári“ (chlapci, ktorí sa pripravujú na animátorstvo) zahrali veselú scénku ako sa Janko Bosco stal zakladateľom Spolku dobrého bangu (SDB). Na záver mal otec direktor Janko Martiška pekné i dramatické večerné slovko.

V deň slávnosti v utorok 31. januára sme potom oslávili dona Bosca pekne liturgicky. Slávnostný kazateľ don Bartolomej Juhás sa zamýšľal nad spôsobmi, ako vytvárať a zachovať dobrý kvas v dnešnej ľudskej rodine. Po hojnej účasti na svätej omši mnohí prijali pozvanie aj na pekné pohostenie v priestoroch po kostolom a nechýbal ani (možno už tradičný) ohňostroj.

Autor foto z oboch častí oslavy dona Bosca: Tomáš Rovňák – FOTOGALÉRIA