,

ĽUDOVÉ MISIE v našej farnosti

Aký bol kompletný program ľudových misií (kliknite)


19.2. / Nedeľa :: ZÁVER misií – svätá omša o 15.00, páter Michal Zamkovský :: KRÍŽ, počas svätej omše požehnal misijný kríž vonku a kríže, ktoré si veriaci priniesli


 

18.2. / Sobota :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko  :: MODLITBA

svätá omša o 18.00, Peter Slobodník :: PANNA MÁRIA


17.2. / Piatok :: 

svätá omša o 8.30, páter Peter Slobodník :: UTRPENIE , v rámci svätej omše bolo aj udeľovanie sviatosti pomazania chorých

svätá omša o 18.00, páter Michal Zamkovský :: LÁSKA , a konala sa aj obnova manželských sľubov

po večernej svätej omši nasledoval koncert chvál a svedectvá v podaní Rieky života


16.2. / Štvrtok :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko :: VIERA

svätá omša o 18.00, páter Michal Zamkovský :: O EUCHARISTII


15.2. / Streda :: 

svätá omša o 8.30, páter Peter Slobodník :: CIRKEV

svätá omša o 16.30, páter Michal Zamkovský :: VĎAČNOSŤ – s deťmi

svätá omša o 18.00, páter Martin Macko :: JEŽIŠ, DARCA ŽIVOTA


14.2. / Utorok :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko :: SPOVEĎ

svätá omša o 18.00, páter Peter Slobodník :: SMRŤ A SÚD


13.2. / Pondelok :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko :: HRIECH

svätá omša o 18.00, páter Michal Zamkovský :: OBRÁTENIE

o 19.00, páter Michal Zamkovský :: katechéza pre mužov


12.2. / Nedeľa – KRST :: Misijná kázeň pri všetkých svätých omšiach mala tému o krste. Popoludní bola katechéza pre ženy.


11.2. / Sobota – začiatok :: Prišli vo dvojici s posolstvom pokoja, aby sme prijali „Boží pokoj, šalom, do našich duší, o tom budú vlastne celé tie misie“. Duch Svätý nám bude pripomínať kto sme, kam ideme, načo sme tu. Ježiš, v znaku paškála, nech prejde cez toto spoločenstvo, cez každé srdce, cez každú rodinu.