Hneď na začiatku leta chlapci „šuflikári“ a dievčatá, ktorí sa pripravovali počas roka na animátorstvo, zakončili svoju cestu prvými duchovnými cvičeniami – chlapci v Lesnom a dievčatá u sestier saleziánok. Čas necelých troch dní zakončili spoločne svätou omšou a obedom u sestier.

Tradičný prázdninový klub sa konal aj tento rok hneď prvý prázdninový týždeň v priestoroch strediska sestier saleziánok. Tento denný tábor mal tému „Všetko robme s láskou“, a nechýbali scénky, dielne, výlet, veľa pohybu a radosti.

Po dvoch rokoch sme sa pousilovali, hoci v menšom, opäť urobiť aj chatovačku pre chlapcov a dievčatá. V zariadení Zelený breh v rekreačnej oblasti Sigord sme prežili tri pekné dni s témou o stredovekých svätcoch. Náš program zahŕňal okrem iného aj nočné hry, táborák, a najmä radosť z toho, že sme spolu. FOTOGALÉRIA

Tradične sme mali aj „Prímesťák“, na ktorý sa v našom stredisku stretlo spolu takmer 100 detí, medzi nimi šesť ukrajinských. Spolu asi 30 animátorov pre nich pripravilo program v duchu rozprávky o Krúdovcoch. Hlavná myšlienka tábora pozývala všetkých: Vyjdite z tmy do svetla.  Veľmi kvalitne pripravené scénky, kulisy, pohodový výlet a napokon aj obľúbené vodné hry – to všetko s božím požehnaním bolo veľkým darom pre všetkých. Veľká vďaka Pánovi aj Panne Márii za ochranu, všetkým deťom, animátorom a dobrodincom. FOTOGALÉRIA ¦ HYMNA (text PDF)

Vypočujte si hymnu Prímestského tábora 2022

Realizáciu tábora podporili Mesto Michalovce a Ministerstvo školstva SR.

 

 

 

Po skončení Prímestského tábora sme v ďalšom týždni pokračovali s denným oratkom, vždy dopoludnia od 9 do 12 h. Každý deň sa zišla partia animátorov a detí, najobľúbenejšou hrou sa stal „piges“, ale aj pieskovisko dostalo zabrať a tiež pingpong.

Záver prázdnin patril chlapcom, ktorí sa zúčastnili na akcii Bodka v Levoči a predtým stihli aj výlet – turistiku na Slavkovský štít; a napokon prvé dni septembra niekoľko mladých ešte absolvovalo duchovné cvičenia v Pútnickom dome na Mariánskej hore v Levoči.