S odvahou v srdci len dobro konali.

Predposledný augustový týždeň bol tohto roku extrémne horúci. Svedčia o tom vyschnuté trávniky, kríky či kvetinové záhony.  Aj napriek týmto skoro tropickým podmienkam sa deti počas prímestského tábora u Saleziánov snažili žiť refrén tohtoročnej hymny.
V pondelok 20. augusta sa za bránou Michalovského oratka zakrivil časopriestor a deti sa ocitli v strede galskej dediny v období Rímskej ríše.  Prechod bol síce fascinujúci, ale prebudenie sa do reality bolo ako ľadová sprcha. Celých 5 dní deti posúvali svoje hranice síl a odvahy. Pomoc Asterixovi a Obelixovi bola často zábavným no o nič menej náročným dobrodružstvom. Od záchrany galskej dediny, cez odhalenie vzbury v radoch cisárovho vojska až po výstavbu a obranu paláca.
A keď do kotla druida Matuzalixa padla posledná kvapka mlieka dvojhlavého jednorožca a čarovný lektvar zavoňal príjemnou sladkastou vôňou, ozvali sa radostné pokriky detí a ich animátorov. Galovia si mohli znova slobodne žiť a deti sa vrátili naspäť do 21. storočia.

Tábor sa vydaril aj vďaka Vašim modlitbám. Za zdarný priebeh ďakujeme bratom saleziánom, animátorom a tiež všetkým dobrodincom. Medzi nimi aj mestu Michalovce za poskytnutú dotáciu, ktorá prispela k úspešnej realizácii tábora.

Foto z tábora nájdete TU

Sára Dudášová