9. DEŇ ♥ 23. MÁJ 2023

Mária, žena poslednej hodiny
Mária, tak ako bola s nami v každom okamihu nášho života, bude s nami aj vo chvíli našej smrti. Tak, ako ju o to prosíme na záver modlitby Zdravas Mária. Prosíme ju, aby nás v tých posledných chvíľach držala za ruku a pomohla nám vstať a bežať k Ježišovi, Pánovi nášho života.

HLAVNÝ PREDSTAVENÝ:
„Teraz, i v hodinu smrti našej“. Táto veta má veľký emocionálny dosah. Najmä, keď večer, pri západe slnka, ľudia opakovane recitujú Zdravas Mária s ružencom v rukách, sediac v kostolných laviciach.
Monotónne opakovanie modlitby v sebe skrýva nekonečné množstvo nepreložiteľných pocitov, ktoré akoby posúvali dušu medzi čas a večnosť, alebo naopak, vracali ju do vzdialenej minulosti plnej spomienok. Keď sa tieto slová opakujú, myseľ sa napĺňa sladkými predstavami, najmä o tej „pozemskej matke“, ktorá sa v zime pri ohni alebo v lete pod hviezdami modlila s ružencom v rukách: „Svätá Mária, Matka Božia…“
Zdá sa, že táto modlitba, na prvý pohľad taká jednoduchá, naozaj v sebe zhutňuje celé tajomstvo života, pretože nám umožňuje osloviť tú, ktorá je „Matkou Božou“ a zároveň „našou Matkou“. Nežiadame od Panny Márie nič viac, len to, aby sa modlila za nás, hriešnikov. To však neznamená, že táto prosba je banálna, práve naopak: predstavuje podstatu všetkého, po čom môžeme túžiť. A tak po päťdesiatkrát opakujeme tú istú dojímavú prosbu: „Teraz, i v hodine smrti našej“.
Prečo sa však v modlitbe Zdravas Mária opakuje iba jedna jediná prosba? Sú na to prinajmenšom dva dôvody. Po prvé, Mária je odborníčkou na hodinu smrti, pretože na vlastnej koži zažila umučenie a smrť svojho Syna, vrcholnú udalosť dejín spásy. V tejto hodine jej Ježiš zveril svojich učeníkov, ktorých predstavoval Ján, a preto ich považuje za svoje deti. Od tohto okamihu sa Mária stala strážkyňou posledného okamihu nášho života a je prítomná v tej chvíli, keď sa každý človek stretáva so svojím večným osudom. Druhý dôvod spočíva v tom, že hodina smrti je ťažká a desivá, pretože je tam mnoho neznámych. Je to ako prechod po visutom moste nad rozbúrenou riekou. Tento prechod je desivý, pretože ako jediný sa nedá naplánovať. Preto sa modlitba k Panne Márii stáva takou potrebnou a realistickou!

PRÍBEH
Človek ľahký ako pierko
Anjel smrti jedného dňa zaklopal na dom istého muža.
„Posaď sa,“ povedal muž, „čakal som ťa.“
„Neprišiel som sa s tebou rozprávať,“ povedal anjel, „prišiel som Ti vziať život.“
„A čo iné by si mi mohol vziať?“
„To neviem. Ale každý, keď prídem, by chcel, aby som mu vzal čokoľvek, len nie život. Keby si vedel, čo všetko mi ponúkajú!“
„Ja nie, vlastne nemám ti čo dať. Radosti, ktoré som dostal, som si užil. Bavil som sa, ale bez toho, aby sa zábava stala cieľom môjho života. Problémy som zveril vetru. Pochybnosti a úzkosti som odovzdal Prozreteľnosti. Pozemské dobrá som používal len natoľko, nakoľko som ich potreboval, zriekol som sa zbytočností. Svoj úsmev som daroval tým, ktorí oň žiadali. Svoje srdce zase tým, ktorých som miloval a ktorí milovali mňa. Svoju dušu som zveril Bohu. Vezmi si teda môj život, lebo Ti už nemám čo iné ponúknuť.“
Anjel smrti zdvihol muža, vzal ho do náručia a zistil, že je ľahký ako pierko. Mužovi sa anjelovo objatie zdalo veľmi nežné. A Pán Boh otvoril doširoka nebeskú bránu, pretože sa do nej chystal vstúpiť svätec.

MODLITBA
Svätá Mária, žena poslednej hodiny, keď nastane veľký večer,
stoj pri nás, aby sme mohli čeliť noci.
Osloboď nás od strachu z hlbiny. Naplň naše unavené duše sladkým spánkom.
Nech nás smrť, akokoľvek, nájde živých!
Svätá Mária, žena poslednej hodiny, Prosíme ťa:
keď príde náš čas odovzdať sa Otcovi, ponúkni nám svoje rameno ako náš posledný vankúš, teplo tvojej tváre v poslednej chvíli života.
Svätá Mária, žena poslednej hodiny, priprav nás na veľkú cestu. A pomôž nám svojou ochranou. Amen.

Panna Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!


8. DEŇ ♥ 22. MÁJ 2023

Mária, žena našich dní
Mária, ktorá žila svoj život naplno ako dar, je ženou všetkých čias, vrátane našej doby. Je vždy aktuálna, nikdy nestarne a nikdy nevyjde z módy. Môžeme na ňu myslieť v našich skúškach, utrpeniach a úzkostiach. Keďže aj Ona si nimi prešla a mnohé si vytrpela, je teraz našou účinnou pomocou a oporou.

HLAVNÝ PREDSTAVENÝ:
Mária, žena našich čias, chceme ju takto vnímať. Ako jednu z nás, sediacu u nás doma, hovoriacu naším jazykom, naším nárečím. Ako tú, ktorá pozná staré tradície a ľudové zvyky. Chceme si ju takto predstaviť, ponorenú do života našej krajiny, oblečenú tak ako my dnes, v rifliach a tričku, tak, aby nikoho nevystrašila. Ženu, ktorá si zarába na chlieb ako všetci ostatní, parkujúcu svoje auto vedľa nášho. Ženu všetkých vekových kategórií, ktorej blízkosť môžu cítiť všetky ženy bez ohľadu na obdobie svojho života. Chceme si ju predstaviť, ako kráča po uliciach centra nášho mesta a zastavuje sa, aby sa porozprávala s ľuďmi, ktorí sa pri nej zastavia. Alebo ju stretávame na cintoríne, ako kladie kvety na hrob svojich blízkych. Alebo ako ide na trh a tiež sa dohaduje o cene. Alebo keď ide ako všetky ostatné matky pred školu a čaká, kým príde jej dieťa, aby ho zasypala bozkami a odviezla domov.
Nechceme ju ako hosťa, ale ako našu susedu, ktorá zdieľa problémy našej komunity a je znepokojená tým, čo sa deje v našom meste. Mária, chceme Ťa tak vnímať. Ty si naša, jedna z nás!

PRÍBEH
Keď Boh stvoril mamu
Dobrý Pán sa rozhodol stvoriť matku. Venoval sa práci už šiesty deň, keď vtom prišiel jeden z anjelov a povedal mu: „Zaberá Vám to veľa času, pravda?“ A Boh mu odpovedal: „Áno, až priveľa.“
A pokračoval: „Ale čítal si požiadavky na výrobu? Musí byť úplne umývateľná, ale nie z plastu… musí mať 180 pohyblivých častí, všetky vymeniteľné… musí fungovať na kávu a zvyšky z predošlého dňa… musí vedieť tak pobozkať, že dokáže vyliečiť všetko od zlomenej nohy až po zlomené srdce… a musí mať šesť párov rúk.“ Anjel pokrútil hlavou a nedôverčivo sa spýtal: „Šesť párov rúk?“ „Ťažká vec nie sú ruky,“ povedal dobrý Pán, „ale tri páry očí, ktoré musí mať matka, to je ešte ťažšie.“ „Až toľko?“ Boh prikývol. „Jeden pár, aby videla cez zatvorené dvere, keď sa spýta: Čo tam robíte, deti?, hoci to už vie. Ďalší pár za hlavou, aby videla to, čo by nemala vidieť, ale potrebuje to vedieť. Ďalší pár, aby synovi, ktorý sa dostal do problémov, mlčky povedala: Chápem a mám ťa rada.“
„Pane,“ povedal anjel a jemne sa dotkol jeho ruky, „choďte spať. Zajtra je ďalší deň.“ „Nemôžem,“ odpovedal Pán. „Už som takmer hotový. Už tu mám jednu, ktorá sa sama uzdraví, keď je chorá, ktorá dokáže pripraviť obed pre šiestich ľudí z pol kila mletého mäsa a ktorá vie ako udržať deväťročné dieťa v pokoji v sprche.“
Anjel pomaly obchádzal model matky a zvedavo si ho prezeral. „Je príliš nežná,“ povedal potom s povzdychom. „Ale odolná!“ odvetil Pán rozhodne. „Nemáš ani potuchy, čo všetko dokáže matka urobiť alebo vydržať.“ „Dokáže myslieť?“ „Nielen to, ale dokáže aj výborne používať rozum a vie nachádzať kompromisy,“ odvetil Stvoriteľ.
V tej chvíli sa anjel sklonil a prstom prešiel matke po líci. „Tu niečo kvapká,“ zvolal prekvapený. „Nekvapká,“ opravil ho Pán. „To je slza.“ „A na čo slúži?“ „Vyjadruje radosť, smútok, sklamanie, smútok, osamelosť ale aj hrdosť.“ „Ale veď Ty si génius, Pane!“ zvolal anjel. Boh s jemným smútkom v hlase dodal: „Vlastne, tú slzu som tam nedal ja.“
Nebol to Boh, kto stvoril slzy. Prečo to musíme robiť my?

MODLITBA
Svätá Mária, žena našich dní, príď a prebývaj medzi nami. Daj, aby sme ťa pocítili blízko našich problémov. Daj, aby sme si uvedomili, že skromnosť, pokora a čistota sú ovocím všetkých období dejín,
a že plynutie času nezmenilo chemické zloženie niektorých hodnôt ako veľkodušnosť, poslušnosť, dôvera, nežnosť, odpustenie. Postoj teda pri nás a počúvaj nás, keď sa Ti zverujeme s každodennými úzkosťami, ktoré sužujú náš moderný život: plat, ktorý nestačí, únava zo stresu, neistota z budúcnosti, strach z neúspechu, vnútorná osamelosť, opotrebovanosť vzťahov, nestálosť citov, ťažká výchova detí, ťažká komunikácia aj s najbližšími, absurdný nedostatok času, závrat z pokušení, smútok z pádov, nuda z hriechu, a tak ďalej…
Svätá Mária, žena našich čias, daj nám pocítiť svoju upokojujúcu prítomnosť. Amen.

Panna Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!


7. DEŇ ♥ 21. MÁJ 2023

Mária, žena ticha
Mária je žena sústredená na Boha, ale nie izolovaná od ľudí, od ich života a príbehov. Mária obľubuje ticho, pretože je v stálom a otvorenom počúvaní Božieho slova a ľudských slov. Mlčanie jej umožňuje počúvať a rozoznávať medzi mnohými slovami to, na čom skutočne záleží.

HLAVNÝ PREDSTAVENÝ:
Prečo je však Mária ženou mlčania?
Predovšetkým preto, že je ženou málo-vravnou. V evanjeliu prehovorí len štyrikrát. Pri anjelovom zvestovaní, keď intonuje Magnifikat, keď nájde Ježiša v chráme a v Káne Galilejskej. Potom, ako poradila sluhom na svadbe, aby počúvali jediné slovo, ktoré má váhu, odmlčí sa navždy.
Jej mlčanie však nie je len absenciou slov. Nie je to neprítomnosť zvuku. Nie je ani výsledkom osobitnej askézy či triezvosti. Je to naopak teologická schránka prítomnosti. Škrupina plnosti. Lono, v ktorom je Slovo.
Jeden z posledných veršov Listu Rimanom nám ponúka interpretačný kľúč Máriinho mlčania. Hovorí o Ježišovi Kristovi ako o „zjavení tajomstva zamlčaného na večné veky“. Kristus ako tajomstvo, o ktorom sa mlčí. Lepšie povedané – je skryté. Doslova, Tajomstvo. Skutočne zahalené v mlčaní. Inými slovami: Božie Slovo v lone večnosti bolo zahalené do ticha. Vstupujúc do lona dejín, nemohlo mať žiaden iný odev. A Mária mu ho ponúkla vo svojej osobe.
Stala sa tak pozemským predĺžením tajomného nebeského ticha. Stala sa symbolom tých, ktorí chcú zachovať tajomstvo lásky. Pre nás všetkých, spustošených hlukom, zostala tichou schránkou Slova: „Toto všetko uchovávala vo svojom srdci“.

PRÍBEH
Skúsenosť ticha
Istý muž prišiel za mníchom do kláštora.
Spýtal sa ho: „Čo sa vôbec naučíš zo svojho života v tichu?“
Mních čerpal vodu zo studne a povedal svojmu návštevníkovi: „Pozri sa do studne! Čo vidíš?“
Muž sa pozrel do studne a povedal: „Nevidím nič!“
Po chvíli, počas ktorej zostal úplne nehybný, mních povedal svojmu návštevníkovi: „Pozri sa teraz! Čo vidíš v studni?“
Muž poslúchol a odpovedal: „Teraz vidím sám seba: zrkadlím sa vo vode!“
Mních povedal: „Vidíš, keď ponorím vedro, voda sa rozbúri. A teraz naopak, hladina vody je pokojná.
To je skúsenosť ticha: Človek vidí zrazu sám seba!“

MODLITBA
Svätá Mária, žena ticha, veď nás späť k prameňu pokoja.
My, deti hluku, si myslíme, že maskujeme neistotu, ktorá nás trápi,
tým, že sa spoliehame na naše nekonečné reči.
Dovoľ nám pochopiť, že len vtedy, keď my mlčíme, Boh môže prehovoriť.
Svätá Mária, žena ticha, prijmi nás do svojej školy.
Chráň nás pred supermarketom hluku, v ktorom riskujeme, že sa nám zatočí hlava a budeme na pokraji rozpoltenosti.
Chráň nás pred hlukom zbytočných správ, ktorý nás robí hluchými voči „dobrej správe“.
Presvedč nás, že len v tichu dozrievajú veľké veci života: obrátenie, láska, obeta, smrť.
O poslednú vec ťa chceme požiadať, milá Matka, Teba, ktorá si spolu s Kristom na kríži zakúsila Božie mlčanie:
neodvracaj sa od nás v hodine skúšky. Amen.

Panna Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!


6. DEŇ ♥ 20. MÁJ 2023

Mária, odvážna žena
Máriina odvaha pramení z toho, že je matkou. Matkou, ktorá sa nemôže nestarať o svoje dcéry a synov. Nič ju nezastaví, žiadna prekážka ani protivenstvo ju nezastraší, žiadne gesto nie je zbytočné, aby zabezpečilo jej prítomnosť, dokonca ani tiché a plné očakávania, ako pri každom kríži, keď stojí silná.

HLAVNÝ PREDSTAVENÝ:
Mária, Ježišova matka, sa vďaka svojej neuveriteľnej sile ducha stala symbolom „odvážnych matiek“ všetkých čias. Aj ona však vo svojom živote čelila mnohým strachom, napríklad strachu z nepochopenia, strachu z ľudskej zloby, strachu zo zlyhania, strachu o Jozefovo zdravie a Ježišov osud, strachu zo samoty a mnohým ďalším.
Napriek strachu Mária nikdy nepodľahla rezignácii, ale vždy reagovala odhodlane a prekonávala nevídané ťažkosti. Od nepohodlia pri pôrode v klinike stajne až po trpkosť dňa, keď sa odvážne postavila pod kríž svojho Syna.
Máriin život bol ťažkou skúškou, poznačenou Božím mlčaním, ale ona vždy našla silu ísť ďalej, znovuobjavila svoju dôveru v Boha a v jeho neustálu prítomnosť počas dní putovania. Jej skúsenosť je pre nás všetkých príkladom odvahy a dôvery, že môžeme nájsť útočisko u „Panny Márie odvahy“ a s odhodlaním a dôverou prekonať svoj strach.

PRÍBEH
Narodil som sa dvakrát
Každý človek sa narodí raz. Ja som sa narodil dvakrát.
Môj príbeh je z hrozných čias druhej svetovej vojny. Moja rodina bola pokojná, židovského pôvodu, ale ako sa to už mnohokrát v histórii stalo, Židia ako my začali byť prenasledovaní a deportovaní do nacistických koncentračných táborov.
Deportácia do táborov znamenala rozsudok smrti. Mal som len 19 rokov, keď jedného dňa do nášho domu vtrhli vojaci. Nebol čas nič vziať, tí muži nás vytlačili von a po bolestivom pochode sme sa ocitli v daždi pred nákladným vagónom, plným ľudí, ako sme boli my, prechladnutých a nedôverčivých k toľkému násiliu. Spolu s mnohými ďalšími Židmi nás odvážali do koncentračného tábora. Vo vzduchu bol cítiť strach a všetci sme vedeli, že nás čaká len smrť.
Moja matka sa rozbehla za nákladným autom, ktoré nás odvážalo. Napodiv ju nezatkli. Objali sme sa s očami plnými lásky a zúfalstva.
Zrazu moja matka vykročila dopredu a vymenila svoje miesto za moje. Jej odhodlanie a odvaha ma úplne zaskočili. Nemohol som uveriť, že sa rozhodla obetovať svoj život, aby zachránila ten môj.
Hoci hovoríme o dobe pred 80 rokmi, nikdy nezabudnem na jeho posledné slová a pohľad na rozlúčku. Povedala mi: „Žila som už dosť. Ty musíš ešte žiť, pretože si taký mladý.“ Mnohé deti sa narodia len raz. Ja som v ten deň dostal život druhý raz, od tej istej matky.

MODLITBA
Svätá Mária, odvážna žena,
nerezignovala si na existenciu. Bojovala si.
Postavila si sa prekážkam čelom. Reagovala si tvárou v tvár osobným ťažkostiam
a vzbúrila si sa proti sociálnej nespravodlivosti svojej doby.
Svätá Mária, odvážna žena, ty, ktorá si počas troch hodín agónie pod krížom vstrebala
utrpenie všetkých matiek na zemi, požičaj nám trochu svojej sily.
Ty, symbol žien nepodliehajúcich logike násilia,
veď kroky „odvážnych matiek“, aby mohli otriasť mlčaním toľkých mlčiacich spoluvinníkov.
Pomôž nám niesť bremeno každodenných útrap,
nie s dušou zúfalca, ale s pokojom tých, ktorí vedia, že sú v Božej dlani.
A tak, podporení tvojím dychom, budeme ťa vzývať najstaršou modlitbou,
ktorá bola napísaná na tvoju počesť: „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička; neovracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna , slávna a požehnaná.“ Tak nech sa stane.

Panna Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!


5. DEŇ ♥ 19. MÁJ 2023

Mária, žena na strane
Mária je žena na strane chudobných, odvrhnutých a posledných: to je jej rozhodná voľba. Vždy ich bezvýhradne prijíma a bez váhania a kompromisov sa ich zastáva. Sú to jej obľúbené dcéry a synovia. Stalo sa pre ňu prirodzeným správať sa takto a vo svojom srdci nemôže inak: chudobná s chudobnými – toto je jej šťastie.

HLAVNÝ PREDSTAVENÝ:
Mária nebola nerozhodná, ale postavila sa na stranu chudobných, ponižovaných a diskriminovaných všetkých čias, ako sa môžeme dočítať v jej Magnifikate. Zastáva sa všetkých tých, ktorí sa v očiach dejín nepočítajú za nič.
Z jej strany to nie je módny výkrik či hon za popularitou. Ide o prorocký postoj, ktorý presahuje nároky pozemskej spravodlivosti. Mária sa stavia na stranu porazených a namiesto lesklých práporov vládcov máva dotrhanou vlajkou nešťastníkov. Vyzdvihuje Božie milosrdenstvo a zjavuje moc Najvyššieho brániť pokorných, rozháňať pyšných a sýtiť hladných dobrotami.
Fakt, že Mária stojí na strane chudobných, netreba chápať ako diskrimináciu pyšných, panovačných a bezcitných, ale bez váhania ako jednoznačnú voľbu tých posledných.
Mária dúfa, že po vyriešení všetkých konfliktov sa nakoniec všetky jej predtým utláčané – ale aj utláčajúce – deti stanú bratmi a sestrami a konečne budú žiť v slobode.
Nejde teda o triedny boj, ale o univerzálnu voľbu, ktorá presahuje záujmy jednej skupiny. Mária nikdy nesúhlasí s biedami svojich nevládnych detí, ale jednoznačne sa stavia za spravodlivejší a bratskejší svet.

PRÍBEH
Lístok z konca sveta
Drahá Ježišova Matka, neviem, kam až dôjde tento môj malý list pripevnený k balónu, lebo neviem, kam ho vietor zanesie. Dúfam, že ho odnesie ďaleko, pretože potom sa dozvedia, že aj my existujeme na konci sveta. Videla som len čajky a more a povedali mi, že svet je väčší ako more. Bojím sa, že Boh na nás zabudol, lebo sme príliš ďaleko. Kto nájde tento môj krátky list, upozorní Boha, že aj my sme na konci sveta.
Ushuaia (Ohňová zem, Argentína), deväťročné dievča

MODLITBA
Svätá Mária, žena „na strane“, ako ďaleko sme od tvojej logiky!
Dôverovala si Bohu a tak ako On si všetko stavila na chudobných,
postavila si sa na ich stranu a urobila si z chudoby najjasnejší ukazovateľ
tvojej úplnej odovzdanosti Bohu.
Svätá Mária, žena „na strane“, chráň nás pred pokušením slúžiť dvom pánom.
Daj, aby sme vyšli na svetlo sveta, keď vsádzame na neisté istoty
a nemáme chuť riskovať tým, že sa poisťujeme proti neočakávanému.
Tvárou v tvár nespravodlivosti nás osloboď od ľahostajnosti.
Len tak môžeme vydať živé svedectvo o pravde a slobode, o spravodlivosti a pokoji.

Panna Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!


4. DEŇ ♥ 18. MÁJ 2023

Mária, zamilovaná žena
Mária je žena úplne zamilovaná do pravej lásky. S vášňou a radosťou dokázala zasvätiť celý svoj život láske, ktorá si toto meno plne zaslúži, a tancuje tanec života. Keď sa na ňu pozrieme, môžeme rozlíšiť lásku od jej napodobenín a mať jasno v tejto dôležitej oblasti nášho života.

HLAVNÝ PREDSTAVENÝ
„I love you. Ž te amé. Te kiero. Jednoducho, milujem ťa.“
Neviem, či sa v Máriiných časoch používali rovnaké vyznania lásky, nežné a rýchle, ako zaľúbené odkazy aké dnešné dievčatá potajomky píšu na steny alebo na farebné batohy svojich spolužiakov.
Aj Mária zažila to nádherné obdobie existencie, ktoré sa skladalo z údivu a sĺz, zo silných emócií a pochybností, z nehy a strachu.
Aj ona si vychutnávala radosť zo stretnutí, očakávanie sviatkov, prívaly priateľstva, opojenie z tanca, šťastie z nových šiat.
Rástla ako amfora pod hrnčiarovými rukami a všetci žasli nad tajomstvom tej priezračnosti a sviežosti bez vrásky a tieňa.
Jedného prekrásneho večera mladík menom Jozef vzal odvahu do dvoch rúk a vyhlásil: „Mária, milujem ťa.“ Tep sa jej zrýchlil a odpovedala mu: „Ja teba tiež“. A v jej očiach sa odrážali všetky hviezdy nebeskej klenby.
Ľudská láska, ktorú prežívame, je akoby voda v nádrži: áno, veľmi čistá, ale s množstvom nečistôt na dne. Stačí len málo, aby sa kalné dno rozvírilo a voda stmavla. S Máriou to tak nebolo. Nikdy nedokážeme pochopiť, že Máriina láska nemala žiadne temné usadeniny, pretože ona bola ako studňa bez dna, priezračná až po hlbiny duše.

PRÍBEH
Kanárik
Nancy sa narodila s vážnou chorobou. Už ako deväťročná podstúpila množstvo operácií, ktoré ju prinútili posadiť sa na invalidný vozík. Každá operácia bola sprevádzaná ostrými bolesťami, ale na jej pery sa vždy vrátil úsmev. Jej dom bol vždy plný malých kamarátov. Mala rada zmrzlinu, Coca Colu, platne a pesničky, ktoré sprevádzala svojím tenkým hláskom, smiechom a tlieskaním.
Ale najviac sa jej páčila radosť druhých. Dávala zo seba všetko, aby videla ľudí okolo seba šťastných. Darovala svoju bábiku, gitaru, obľúbené knihy, porcelánové figúrky. Dávala živým, spontánnym, náhlym gestom. Jedného dňa Nancy prosila svoju matku, aby zaniesla jej milovaného kanárika istej žene, ktorá bola veľmi smutná zo smrti jedného z jej vtákov. Keď sa matka vrátila, našla malú Nancy plačúcu pri prázdnej klietke. „Ale prečo si chcela podarovať kanárika, keď si ho tak veľmi milovala?“
„Ach, mami, práve preto, že som ho tak veľmi milovala. V ňom som darovala starej pani celú svoju lásku.“

MODLITBA
Milovať, to je akoby ozvena slovesa zomrieť.
Znamená zabudnúť na seba. Vyjsť zo seba. Dávať bez toho, že nás musia o to žiadať. Byť diskrétni až po hranicu mlčania. Znášať utrpenie až dokiaľ nezhodíme šupiny sebectva. Ustúpiť vo chvíli, keď je ohrozený pokoj pod strechou. Túžiť po šťastí druhého. Rešpektovať jeho osud. A zmiznúť, keď si človek uvedomí, že narúša misiu druhého.
Svätá Mária, žena plná lásky, nauč nás milovať.

Panna Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!


3. DEŇ ♥ 17. MÁJ 2023

Mária, žena bez zbytočných slov
Mária nie je ženou mnohých a krásnych slov, má na práci niečo dôležitejšie ako starať sa o svoj obraz a zviditeľnenie. Jej osobnosť nemožno obsiahnuť tým, čím sa javí, ale žije tým, čím v skutočnosti je. Vie, že musí pestovať autentickosť a hĺbku svojej lásky k Božiemu a svojmu Synovi, a tiež k sestre a bratovi, prítomným aj budúcim; vie, že keď je láska prítomná, šíri sa sama od seba a nájde si skutočný spôsob, ako sa zviditeľniť.

HLAVNÝ PREDSTAVENÝ
Mária je predovšetkým skutočná žena. Ako Antónia, Jožkova priateľka, ktorá sa stále nemôže vydať, pretože je nezamestnaná a aj on je bez práce. Ako Angela, kaderníčka v starom meste, ktorá žije šťastne so svojím manželom. Ako Izabela, vdova po Leovi, ktorý minulý mesiac zahynul pri stroskotaní lode a na jej pleciach zostali tri deti.
Ako Rozália, rehoľná sestra, ktorá pracuje medzi drogovo závislými v dome prijatia.
Mária, skutočná žena, ktorej stačí mydlo a voda. Nepotrebuje žiadnu inú duchovnú kozmetiku.
Žena, ktorej chcel Boh ušiť svadobné šaty na mieru: „odetá slnkom a korunovaná hviezdami“.
Skutočná žena, ale predovšetkým žena, ktorá je málovravná. Nie preto, že by bola plachá ako Rosella, ktorá vždy mlčí zo strachu, že urobí chybu. Je málovravná nie preto, že by bola nerozhodná ako Daniela, ktorá sa pravidelne podriaďuje zneužívaniu postavenia svojho manžela až do tej miery, že každú diskusiu končí tým, že s ním vždy súhlasí.
Mária je žena, málo – vravná, málo vraví, má málo slov, pretože ju uchvátilo Slovo s veľkým S. Slovo zložené z jednoslabičných slov, rýchlych ako „áno“, alebo z úplnej odovzdanosti ako „amen“. V Márii sa tak všetko stáva modlitbou.
Chceme, aby nás sprevádzala v našom chudobnom živote, v pôste, ktorý je predovšetkým pôstom slov. Nás, ktorí sme zbehlí v používaní slov aby sme skryli myšlienky, a nie aby sme ich odhalili; nás, ktorí sme stratili chuť jednoduchosti.

PRÍBEH
Prázdne ruky
V Herodesových časoch, v noci, keď sa narodil Ježiš, anjeli zvestovali pastierom dobrú správu.
Betlehemskí pastieri, keď počuli anjelovu zvesť, nabrali do svojich kožených tašiek najlepšie produkty svojej práce, voňavé syry, med, mlieko a sladkosti. Hneď sa vydali na cestu, aby priniesli tieto dary novorodenému Kráľovi kráľov.
Jeden zvedavý a živý chlapec, ktorého prebudil rozruch, sa vydal na cestu s pastiermi. Po chvíli si chlapček uvedomil, že je jediný, kto má prázdne ruky, aj preto, že okrem chudobných šiat nemá vôbec nič. Nemal dokonca ani topánky. Cítil sa veľmi nepríjemne a smutne kráčal vzadu v skupine pastierov. Keď prišli na miesto, ktoré im anjeli naznačili, všetci sa zhromaždili okolo Jozefa a Márie, ktorá kolísala dieťa. Malý pastierik sa prešmykol pomedzi pastierov, priblížil sa k Márii. Stál tam a sledoval scénu s vypúlenými očami a otvorenými ústami. Pastieri sa zrazu nahrnuli, aby odovzdali Márii svoje dary. Mária, ktorá držala v náručí dieťa, sa usilovala prevziať štedrý náklad na znak úcty a vďačnosti. Preto s úsmevom zverila malého Ježiša pastierikovi, ktorý stál vedľa nej. Chlapček naširoko roztvoril náruč a s veľkou radosťou si privinul malý uzlíček, ktorý pokojne žmurkal. A tak sa stalo, že malý pastier, ktorý si myslel, že nemá čo darovať, poskytol Ježiškovi teplo a oporu svojho náručia. V tú svätú noc, keď sa nemožné stalo možným, sa jeho náruč sa stala trónom Najvyššieho. Ten, ktorý nemal nič, dokonca ani topánky, niesol na rukách, blízko svojho srdca, Boží dar ľudstvu.

MODLITBA
Svätá Mária, symbol utláčaného ženského sveta, prosíme ťa za všetky ženy na zemi.
Zažila si osamelosť, poníženie a bolesť, ale preukázala si ženskú hrdosť, ktorá inšpirovala slobodu.
Daj, aby všetky ženy tvárou v tvár utrpeniam rôzneho druhu neohýbali chrbát, ale zostali silné. Pomôž nám nájsť správnu cestu ako sa vzdialiť od šíkov nových utláčateľov a osloboď nás od prílišnej mužskosti, ktorou ťa často zneuctili.
Pomôž nám porozumieť životu, aj ženskosti, a chrániť ľudstvo pred falošnými slobodami. Amen.

Panna Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!


2. DEŇ ♥ 16. MÁJ 2023

Mária, žena bežného dňa
Mária je ženou všedného dňa, ženou každodennosti. Žena, ktorá sa stáva matkou, matkou, ktorá vidí, ako jej syn nespravodlivo zomiera, vidí ho vstať z mŕtvych a v modlitbe spolu s učeníkmi očakáva jeho Ducha. Mária obohacuje každodennosť svojou prítomnosťou, dodáva lásku a zmysel: zdá sa, že všetko zostáva rovnaké, ale nie – všetko sa postupne stáva novým.

HLAVNÝ PREDSTAVENÝ
„Mária, žena všedného dňa: obyčajný život božského stvorenia“.
Je až neuveriteľné, ako sa život Márie, Ježišovej matky, ako sa jej skúsenosť môže tak veľmi podobať skúsenosti každého bežného človeka.
Vo štvrtom odseku dekrétu O apoštoláte laikov z Druhého vatikánskeho koncilu čítame, že „Mária žila na zemi život tak ako všetci, život plný rodinných starostí a práce“
Máriin život sa vyznačoval nielen chvíľami extázy a božského spoločenstva, ale aj každodennou prácou a problémami, ktoré sú spoločné pre každého človeka. Mária žila normálnym životom so všetkými ťažkosťami, ktoré z toho vyplývajú. Aj ona ochorela, mala finančné a vzťahové problémy a prispôsobovala sa každodennému životu.
Napriek ťažkostiam sa však Mária nenechala poraziť každodenným životom. Bola prítomná a pozorná voči potrebám druhých, venovala sa rodinným starostiam a modlitbe. Aj keď sa jej nedarilo, nevzdávala sa, ale našla silu pokračovať.
Máriin život nás učí, že aj v únave a každodennej rutine môžeme nájsť Božiu prítomnosť a silu pokračovať. Nesmieme podceňovať vlastnú každodennosť, ale naučiť sa oceniť krásu obyčajného a jednoduchého života, tak ako ho žila Mária, obyčajná žena.

PRÍBEH
(Ne)Obyčajne
Po jednoduchom a pokojnom živote žena zomrela a hneď sa ocitla v dlhom a veľmi usporiadanom sprievode ľudí, ktorí sa pomaly presúvali k Najvyššiemu sudcovi.
Ako sa blížila k cieľu, čoraz zreteľnejšie počula Pánove slová. Tak počula, ako Pán hovorí jednému:
„Zachránila si ma, keď som bol zranený na diaľnici, a odviezla si ma do nemocnice, vstúp do môjho raja!“
Potom inému:
„Ty si poskytol bezúročnú pôžičku vdove, príď a prijmi večnú odmenu!“
A znova:
„Ty si bezplatne vykonal veľmi ťažké operácie a pomohol si mnohým vrátiť nádej, vstúp do môjho kráľovstva!“
A tak ďalej.
Chudobná žena bola zaskočená, pretože nech sa snažila akokoľvek, nemohla si spomenúť, že by vo svojom živote urobila niečo výnimočné. Snažila sa odísť z radu, aby mala čas premýšľať, ale absolútne jej to nešlo: usmievavý, ale odhodlaný anjel jej nedovolil odísť z dlhého radu. S búšiacim srdcom a s veľkým strachom prišla pred Pána. Okamžite pocítila, že ju obklopuje jeho úsmev.
„Vyžehlila si mi všetky košele… Vstúp do môjho šťastia!“
Niekedy je také ťažké predstaviť si, aké neobyčajné sú obyčajné veci.

MODLITBA
Svätá Mária, pracujúca žena,
ak sa na chvíľu odvážime odstrániť tvoju aureolu,
je to preto, že chceme vidieť, aká si krásna s odhaleným temenom.
Svätá Mária, žena bežného dňa,
zakúsila si v celej hĺbke svojej prirodzenej ženskosti
radosť bez zloby, trpkosť bez zúfalstva, odchod bez návratu.
Svätá Mária, žena všedného dňa,
nauč nás uvažovať o každodennom živote
ako o stavenisku, na ktorom sa budujú dejiny spásy.
A vráť sa, aby si diskrétne kráčala s nami,
ty, výnimočné stvorenie zamilované do normálnosti,
ktorá si pred korunováciou za Kráľovnú nebies
pocítila prach našej úbohej zeme. Amen.

Panna Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

 


1. DEŇ ♥ 15. MÁJ 2023

Mária, žena chleba
Chlieb je znamenie plné významu: je symbolom toho, čo človek potrebuje a zároveň je znamením Božej spásy. Mária stelesňuje a chápe potreby každého človeka. Skrze ňu prichádza do nášho sveta Ježiš, jej Syn, naša jediná spása, ktorý je so svojou Matkou chlebom neustále lámaným pre šťastie každého človeka.

HLAVNÝ PREDSTAVENÝ
Evanjelista Lukáš, ktorý píše o Ježišovom narodení, zvýrazňuje použitie slova „jasle“, ktoré sa opakuje trikrát. Akoby naznačuje zámer zobrazovať Ježiša ako pokrm sveta od jeho prvého zjavenia.
Jasle, určené pre zvieratá, sa tak stávajú symbolickým miestom, kam sa ukladá chlieb pre ľudstvo. Mária, nositeľka chleba, pochopila svoju úlohu už od chvíle, keď ju priviedli do Betlehema, čo v preklade znamená „dom chleba“. V noci Ježišovho narodenia Mária používa jasle ako košík na stole, čím predpovedá Ježišovo gesto pri Poslednej večeri, keď všetkých pozýva, aby vzali a jedli jeho telo, ktoré za nich prináša ako obetu. Mária je nielen nositeľkou duchovného chleba, ale aj materiálneho chleba, pričom dbá na to, aby stôl v jej dome nikdy nezostal prázdny.
A nakoniec je tu modlitba, aby sa Panna Mária prihovárala za spravodlivé rozdelenie chleba, aby žiadne z jej detí nezostalo bez neho.

PRÍBEH
Žena, ktorá voňala chlebom
V jednej vzdialenej dedine sa chudobná vdova živila tým, že slúžila bohatej a tajomnej pani, ktorá žila sama v ponuro vyzerajúcej vile, napoly ukrytej hlboko v lese.
Dobrá vdova vykonávala svoju prácu veľkoryso a oddane a jedného dňa jej dáma nečakane dala dar: neobyčajný prsteň.
„Keď tento prsteň otočíš dvakrát okolo prsta, môžeš sa premeniť na čokoľvek, čo len chceš!“, vysvetlila jej čudná pani. Vdova si to veľmi nevšímala, ale keď kraj postihol strašný hladomor, na prsteň si spomenula. Otočila si ho dvakrát okolo prsta a premenila sa na nádherného jastraba s mocnými krídlami. Rozhodla sa letieť, kým nenájde zem, ktorá by mohla poskytnúť obživu jej synovi a jej blízkym. Letela, kým nevyčerpala svoje sily, a potom sa smutne vrátila domov. Hladomor zasiahol všetky časti kráľovstva. Nikomu sa nepodarilo uniknúť.
Žena však nerezignovala. Dvakrát otočila prsteňom a ten sa zmenil na obrovský voňavý bochník chleba. Keď sa jej syn vrátil domov a uvidel ten obrovský bochník, s chuťou sa pustil do jedla.
Bol to síce len chlieb, ale náramne ho zasýtil. Ako tak s chuťou prežúval, uvidel vdovin syn okoloidúceho suseda, s ktorým sa nekamarátil a ktorý mu bol vrcholne nesympatický.
Bol rozhodnutý nevšímať si ho, ale chvenie v jeho srdci ho prinútilo pozvať ho, aby sa s ním podelil o ten zázračný chlieb. Správa sa hneď rozniesla a z celej dediny sa hrnuli ľudia: mladí i starí, mladí i starí, chudobní, chorí i zdraví, zúfalí aj nepokojní. Chleba bolo dosť pre všetkých.
Chlieb navyše nezbavoval len hladu, ale vlieval pokoj a túžbu po pokoji, pocit dobra a zdravia pre telo. Zmierili sa tí, ktorí boli nepriateľmi, a tí, ktorí sa predtým navzájom ignorovali, sa na seba srdečne usmievali. Každý večer sa posledná omrvinka chleba premenila späť na štedrú vdovu.
Každé ráno sa z nej opäť stával obrovský bochník, voňavý a chutný, vyživujúci telo i ducha dedinčanov.
Tak to bolo až do novej úrody. V ten deň sa usporiadala veľká hostina. Prirodzene, zúčastnila sa na nej aj vdova. Každý, kto sa k nej priblížil, pocítil zvláštnu vôňu: žena voňala ako čerstvo upečený chlieb.

MODLITBA
Svätá Mária, žena chleba,
ty si zakúsila chudobu v Nazarete
a v pote svojej práce si živila Ježiša.
Ukáž nám význam chudoby
a pomôž nám, aby sme boli citliví na volanie chudobných.
Nauč nás, že chlieb nestačí na to, aby sme boli šťastní,
a že dušu nasýti len živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Amen.

Panna Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Dodržujúc pandemické opatreniam, ktoré mnohým z nás bránia naplno robiť rôzne aktivity, členky Ružencového bratstva hľadali spôsob, ako prežívať covidový advent v službe druhým.

Niektoré členky piekli už tretí rok vianočné oplátky. Výťažok z predaja bol venovaný na opravu nášho kostola. A viete koľko ich napiekli? Ak v roku 2020 ich napiekli 9760 kusov, v roku 2021 to bolo 3500 kusov, pod čo sa podpísala pandémia.

Pandemické opatrenia nie každému umožnili dostať do kostola. Členky Ružencového bratstva z nazbieraných vetvičiek vytvorili adventný veniec s priemerom 2,6 metra. Umiestnený bol v záhrade saleziánov tak, aby ho ľudia prechádzajúci okolo mohli vidieť. Pohľad cez veniec privádzal k betlehemu, umiestnenému za ním. Týmto spôsobom bolo ponúknuté prežívať slávenie Adventu a Vianoc mimo kostola. A mnohí to využívali.

Naša hlavná horliteľka, tak ako každý rok aj tento advent, vytvorila nádherný adventný veniec aj v interiéri kostola.

Pre nemocné a staršie členky bratstva horliteľky pred Vianocami sprostredkovali sviatosť pomazania nemocných a Eucharistie a požehnanie domov a bytov.

Niektoré členky sa venovali príprave zástavy ružencového bratstva. Počas Mariánskej soboty 22. januára 2022 ju kňaz požehnal. V krátkom príhovore vysvetlil symboliku obrazu Panny Márie Pomocnice kresťanov na zástave, čo bolo pre nás obohacujúce a zároveň je pre nás veľkým povzbudením.

Januárovú mariánsku sobotu svojou aktívnou účasťou podporili a obohatili aj členky ružencového bratstva z Močarian. Stretnutie sa nieslo v duchu príprav na slávenie sviatku dona Bosca. Myšlienky boli zamerané na úlohu Panny Márie v živote a diele dona Bosca. Modlitby a naše prosby boli venované aj za mier na Ukrajine.

Prežívame veľkú vďačnosť a radosť z práce žien a mužov, ktorí svoje dary ochotne dávajú do služieb bratov a sestier. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a tvorbe adventného venca, zástavy i na programe Mariánskej soboty (či sú to obety, modlitba, nákup materiálu, paličkovanie, šitie, zhotovenie stojana a pod.).

Pred sviatkom dona Bosca sme sa pripravovali modlitbou deviatnika (PDF na stiahnutie) pri svätých omšiach a zároveň sa deväť členov nášho spoločenstva podelilo o svoju skúsenosť saleziánskej, donboscovskej dobrotivosti – vo forme videa na našich sociálnych sieťach. V tomto článku zhŕňame všetky videá a napokon aj video ohňostroja z našej oslavy sviatku dona Bosca 31. januára.

Ak by ste radi raz mesačne odoberali infomail nášho saleziánskeho diela, môžete sa prihlásiť na jeho odber.

4. Adventná nedeľa – Tajomstvo sa stalo známym

 

Pred prvým čítaním (Iz  2 Sam 7,1-5,8-11,16):

„Ty mi chceš postaviť dom, v ktorom mám bývať?“ Dávid to, samozrejme myslel dobre. Nemyslel si, že by požíval väčšiu úctu a viac prestíže, ako Božia svätá archa. A prorok Nátan bol spočiatku zajedno s kráľom Dávidom. No potom prišlo proroctvo.
Boh sa nerozhodol bývať v dome. Boh je spokojný, keď je pútnikom potulujúcim sa v stane, slobodným ísť vpredu, pred ľudom. Neskôr budeme v Jánovom evanjeliu počuť slová o Bohu, ako si „postavil svoj stan a prebýval medzi nami!“ Ten, kto vybuduje Dávidov dom je Boh. A tento dom bude ustanovený naveky.
Chcieť bezpečné miesto, kde by sme umiestnili Boha je súčasťou našej časnej, ľudskej potreby vlastniť a kontrolovať to, čo je bez hraníc. No nech sa akokoľvek snažíme vymedziť pre Boha miesto v našom živote, Boh z neho ujde a bude hľadať ďalej.

 

Pred druhým čítaním (Rim 16,25-27):

„Evanjelium zjavuje tajomstvo, od večnosti skryté.“ Dnešný úryvok z listu Rimanom je chválospevom na Boha, ktorý sa rozhodol ohlasovať evanjelium pohanom. Hovorí o tajomstve a zjavení, o terajšku i o večnosti. Iba Boh, ktorý je múdrosť je schopný všetky tieto veci držať pokope.
Stojíme na prahu oslavy veľkého tajomstva. Panenské narodenie, večnosť ktorá vstúpila do časnosti, Boh ktorý na seba vzal telo, toto všetko sa nachádza v udalosti tohto nenápadného dieťaťa. Tajomstvo skryté počas vekov, poznané iba z hlasu proroctiev, stáva sa hmatateľným a jasným. Alebo ešte lepšie: Tajomstvo k nám stáva sa totálne zraniteľným. Láska vstupuje nežnými krokmi medzi nás. Jedinou správnou odpoveďou na tento úžas je chvála a sláva.

 

Pred evanjeliom (pred alelujovým veršom) (Lk 1,26-38):

„Bohu nič nie je nemožné!“ Mária ešte nevie, že ju ľudia počas nasledujúcich storočí budú nazývať Požehnaná Matka, Svätá Panna. V tejto chvíli je to však obyčajné bohabojné židovské dievča, v zapadlom meste, ďaleko od dôležitých ľudí, od miest, ktoré niečo znamenajú. Anjel ju zdraví, blahoslaví ju a zveruje jej veľké proroctvo. Pre každú ženu by na jej mieste bolo prirodzené prísť k záveru: bude mať dieťa.
Bude, no nie hocaké. Toto dieťa splní prísľub daný Dávidovmu domu a bude vládcom. Bude sa volať Ježiš, čo znamená „Boh spasí“, a bude synom Najvyššieho, čo znamená… Mária nemá potuchy, čo to znamená. Pýta sa, ako? Je to prirodzená otázka, no anjel jej dá nadprirodzenú odpoveď: o svätosti, ktorá zostúpi, o moci ktorá zatieni a o neplodnej starej žene, ktorá sa nakoniec stala matkou.
Mária sa už viac nepýta. Je Božou služobnicou, a  svoju účasť na jeho pláne prijíma. V tomto našom období, keď láska už prináša ovocie, ako dlho sa ešte budeme pýtať a obracať sa na Boha otázkami, kým sa konečne poddáme jeho plánu?

 

Otázky na uvažovanie nad nedeľnými čítaniami

  • Kde je miesto Boha v tvojom živote práve teraz? Kde všade by Boh mohol ísť, ak by si mu nekládol prekážky?
  • Zapadá modlitba vďaky do tvojho modlitebného života? Zlož si krátku modlitbu chvály, ktorú sa rozhodneš často používať?
  • Boh pre život každého človeka má svoje proroctvo. Čo myslíš, aké je to tvoje, ako by si to mohol zistiť? Ako ho zosobňuješ vo svojom živote?

 

Činná odozva

Poznáš nejaké miesto alebo človeka miesto, z ktorého už nečakáš, že by z neho mohol prísť nejaký život. Obetuj za to miesto (alebo osobu) nejaký skutok lásky alebo modlitbu.