,

Aktivity členiek Ružencového bratstva od adventu až do sviatku dona Bosca

Dodržujúc pandemické opatreniam, ktoré mnohým z nás bránia naplno robiť rôzne aktivity, členky Ružencového bratstva hľadali spôsob, ako prežívať covidový advent v službe druhým.

Niektoré členky piekli už tretí rok vianočné oplátky. Výťažok z predaja bol venovaný na opravu nášho kostola. A viete koľko ich napiekli? Ak v roku 2020 ich napiekli 9760 kusov, v roku 2021 to bolo 3500 kusov, pod čo sa podpísala pandémia.

Pandemické opatrenia nie každému umožnili dostať do kostola. Členky Ružencového bratstva z nazbieraných vetvičiek vytvorili adventný veniec s priemerom 2,6 metra. Umiestnený bol v záhrade saleziánov tak, aby ho ľudia prechádzajúci okolo mohli vidieť. Pohľad cez veniec privádzal k betlehemu, umiestnenému za ním. Týmto spôsobom bolo ponúknuté prežívať slávenie Adventu a Vianoc mimo kostola. A mnohí to využívali.

Naša hlavná horliteľka, tak ako každý rok aj tento advent, vytvorila nádherný adventný veniec aj v interiéri kostola.

Pre nemocné a staršie členky bratstva horliteľky pred Vianocami sprostredkovali sviatosť pomazania nemocných a Eucharistie a požehnanie domov a bytov.

Niektoré členky sa venovali príprave zástavy ružencového bratstva. Počas Mariánskej soboty 22. januára 2022 ju kňaz požehnal. V krátkom príhovore vysvetlil symboliku obrazu Panny Márie Pomocnice kresťanov na zástave, čo bolo pre nás obohacujúce a zároveň je pre nás veľkým povzbudením.

Januárovú mariánsku sobotu svojou aktívnou účasťou podporili a obohatili aj členky ružencového bratstva z Močarian. Stretnutie sa nieslo v duchu príprav na slávenie sviatku dona Bosca. Myšlienky boli zamerané na úlohu Panny Márie v živote a diele dona Bosca. Modlitby a naše prosby boli venované aj za mier na Ukrajine.

Prežívame veľkú vďačnosť a radosť z práce žien a mužov, ktorí svoje dary ochotne dávajú do služieb bratov a sestier. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a tvorbe adventného venca, zástavy i na programe Mariánskej soboty (či sú to obety, modlitba, nákup materiálu, paličkovanie, šitie, zhotovenie stojana a pod.).