Ako Ábel predložil Bohu z prvotín svojho stáda, tak aj v šikovné a obetavé členky Ružencového bratstva pri našej saleziánskej farnosti v Michalovciach a aj v Krásnovciach spoločne s ďalšími veriacimi v mesiaci september 2023 pripravili prvotiny z úrody.

Vzdávaním vďaky Bohu za všetky plody zeme, chcú takto pokračovať v zachovávaní tradície, o ktorej je reč už v Starom zákone. Aj dnešná doba potrebuje prinášať Bohu z prvotín zeme. Zároveň vedieť sa z toho podeliť s núdznymi bratmi a sestrami. Veď sme synmi a dcérami Otca, od ktorého pochádzajú všetky dobré veci na úžitok všetkým.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorý sa pričinili ku krásnej výzdobe z tohoročného ovocia a zeleniny pred obetným stolom v našom farskom kostole v Michalovciach aj na filiálke v Krásnovciach.

Na tému rozprávky „Encanto – čarovný svet“ sa niesol Saleziánsky letný tábor u sestier FMA v prvom júlovom týždni. Deti sprevádzané animátormi spoznávali, že nie je dar ako dar, že každý z nás má dary, ba že sme viac ako len naše dary, lebo sami sme darom. Fotogaléria TU.

Počas druhého týždňa prázdnin sa štyri naše animátorky Alicka, Hana, Sára a Zuzka zúčastnili na podujatí Základný animátorsky kurz, ktorý organizovala Domka, v Žiline. Cez prednášky a aktivity rozširovali svoje poznatky, skúsenosti a inšpirácie. Spoločne s 30-tkou ďalších účastníkov z iných stredísk postupne prešli štyri veľké celky animátorstva. „Bola to pre mňa veľmi zaujímavá životná skúsenosť, za ktorú som veľmi rada a povzbudila ma ku mnohým veciam. Nadviazala som tu nové kamarátstva, spoznala som úžasných ľudí a zažila som kopu zábavy,“ napísala po akcii naša nová animátorka Sára. Viac fotiek TU.

Ani tento rok nechýbali dni, keď sme s animátormi strávili čas pre deti „len tak“ v letnom oratku – dopoludnia počas prvých dní augusta.

Veľmi pekný deň prežilo spolu 15 rodín v sobotu 5. augusta, keď sme mali Family Day Lesné 2023. Podmienky počasia nás síce „nepustili“ do Lesného, ale aj v stredisku to bolo živé, naplnené hrami, radosťou, témou, spoločným časom aj dobrotami. Fotogaléria TU a pozrite si aj video (ďakujeme p. Vladovi Bučkovi).

Ešte pred rozbehnutím prípravného týždňa pred Prímesťákom si niektorí animátori dopriali spoločné dni pri hre v stredisku, vo vode i na výlete v prírode. Vo stredu 9. augusta sa vybrali na výlet na vrch Sivec nad Ružínskou priehradou.

Tohtoročný Prímestský tábor sa konal v posledný celý augustový týždeň. Pripravená a dobre naladená partia animátorov privítala stovku detí, aby sa spoločne nechali vtiahnuť do príbehu a hry Jumanji. A tak bubnovanie, hry, dielne, namiesto výletu (kvôli dažďu) pekný súťažný program v stredisku, vzájomné spoznávanie sa, „vodný deň“, zmrzlina a záverečná veľká hra v mestskom parku, k tomu radosť, chutné obedy, modlitby a Božia ochrana – tak by sme mohli opísať náš Prímesťák. Oprávnene opäť veľká vďaka Pánu Bohu, Panne Márii, všetkým dobrodincom, rodičom, animátorom a deťom za požehnaný spoločný týždeň. Z jednej skupinky sa nám dostala aj básnička o tábore – ďakujeme. Fotogaléria

Realizáciu tábora podporili Mesto Michalovce a Ministerstvo školstva SR.

 

 

A ako tradične, leto uzatvárame výletom chlapcov – Bodka za prázdninami. V tomto roku sme ju spojili s dvojdňovým pobytom pod Tatrami pre chlapcov zo stretiek. Na saleziánskej chate na Kvetnici pri Poprade nás bola pekná tridsiatka. Mladší chlapci – niektorí skutočne prvý raz na „vrcholovej turistike“ zvládli výstup na Predné Solisko (2117 m), staršia partia absolvovala dlhšiu trasu a náročnejší výstup na Hincove plesá a Kôprovský štít (2363 m). druhý deň naplnili hry, spoločný obed na dvore, pomoc pri spracovaní palivového dreva pre miestnu komunitu saleziánov ale tiež prechádzka ku Kaplnke vzkriesenia nad Kvetnicou. Napokon sme sa všetci vo štvrtok 31. augusta zúčastnili na Bodke na Mariánskej hore v Levoči. Aj toto bolo pre niektorých chlapcov prvý raz. Sme radi, že sme mali parádnu chalanskú spoločnú akciu. Fotogaléria TU.

V mesiaci august 2023 na zlatistých lánoch chotára obce Krásnovce dozrela pšenica a jačmeň. Pán Boh požehnal úrodu z práce robotníkov pracujúcich na poliach. Ochotné veriace ženy z Krásnoviec nazbierali z lánov klásky obilia, na spoločnom stretnutí uvili dožinkový veniec a priniesli ho do priestoru, kde sa slávi svätá omša. Tak spoločne s kňazom poďakovali Pánu Bohu za úrodu obilnín a veniec odovzdali hospodárovi a jeho manželke. Aj týmto spôsobom chceli prejaviť vďačnosť ľuďom, ktorí pracujú pre to, aby bol dostatok obilia na náš každodenný chlieb.