Sviatok nášho zakladateľa Don Bosca sme chceli osláviť naplno a tak sa nám jeden deň málil. Posledný januárový deň sme si slávnostne pripomenuli sviatok zakladateľa saleziánov. Pri svätej omši, ktorú celebroval don Pavol Degro sme sa zamýšľali nad charakteristickou črtou saleziánov. Po svätej omši boli všetci dobrodinci pozvaní do priestorov pod kostolom, kde sa konalo agapé. Popri pohostení, ktoré pre nás pripravili dobrí ľudia (ktorým patrí vrúcna vďaka), sme mali možnosť stretnúť sa a porozprávať s priateľmi či známymi.

V piatok po mládežke bol pripravený zábavný program pre mladých. Počas tohto večera sme mali možnosť zistiť rôzne zaujímavosti vo forme kvízu alebo sa zabaviť pri kreslení porekadiel, či hádaní známych piesní. V sérií jednoduchých úloh proti sebe súťažili dva tímy mladých šikovných ľudí. Večer spestrili aj naši saleziáni, ktorí ho doplnili o krátke úryvky zo života dona Bosca. Víťazi získali sladkú odmenu a večer pokračoval voľným programom,  počas ktorého bola možnosť zahrať si spoločenské hry či porozprávať sa v príjemnej atmosfére .

Barbora Saloňová