Keďže je september, začal sa školský rok, aj naše oratórium otvorilo svoje brány. Animátori spolu so saleziánmi pripravili pre deti hry a rôzne aktivity. Novinkou bol veľký bublifuk z ktorého mali radosť najmä najmenší účastníci. Pre deti sme si pripravili celo-oratkovú hru kde decká súťažili vo dvojiciach a získavali rôzne suroviny na stanovištiach, ktoré si pre nich pripravili animátori.
Keď nazbierali určitý počet surovín, mohli sa dostať do bane, ktorú tvorilo bludisko a na konci ich čakala zaslúžená odmena- sladkosti. Okrem hier, sme si spolu s deťmi zaspomínali na tábory, ktoré sa v našom stredisku konali počas letných prázdnin. Zaspomínali sme fotkami, videami, dokonca sme si zatancovali aj hymnu prímesťáku. Atmosféru pomáhalo dotvárať aj teplé slnečné počasie.
Dievčatá aj chlapci boli pozvaní na stretká, krúžky a aktivity počas roka. Nielen u bratov saleziánov, ale aj u sestier FMA. Krásne septembrové popoludnie sme zakončili spoločnou modlitbou a vešperami.
Brány sú otvorené a preto ste srdečne pozvaní prísť medzi nás nielen každú nedeľu o 15:00…

Dňa 2.-3. septembra  sa v priestoroch Oratória Saleziánov don Bosca konalo plánovanie nového školského roka. Zhodnotili sme všetky letné akcie a premysleli slabé a silné stránky oratória. Aj tohto roku chceme ponúknuť mladým z Michaloviec  tradičné akcie ako Tábor, Cecilfest, Kama a ďalšie.

Spoločne sme  naplánovali najbližšie stretnutie, ohľadom otvorenia oratória a štýl fungovania v novom školskom roku. Za zváženie stojí aj premyslenie  využitia obrovských priestorov v našom stredisku. Začiatkom  novembra medzi nás príde Hlavný predstavený Saleziánov don Bosca Don Artime Angel Fernandez X. nástupca don Bosca. Plánujeme výlet do Žiliny. Na záver chceme poďakovať mestu Michalovce za poskytnutie dotácie z mesta na  podporu našich aktivít. Ďakujeme.

Tak ako každý rok sme sa vybrali na bodku za prázdninami. Odchádzali sme 29.8.2016  z vlakovej stanici o 15:50 keď sme prišli do Popradu tak sme sa navečerali a šli skoro späť, lebo sme mali naplánovanú túru na Kôprovský štít v Tatrách. Na druhy deň po krásnej túre sme si dali sv. omšu v oratku, aby sme poďakovali za krásny deň. Ráno sme o 9:00 hodine šli autobusom na Mariánsku horu v Levoči, kde sme sa zaregistrovali a následne začal program Grammy bodkar. Každé stredisko predviedlo scénky na tému Titusa Zemana a po cely čas nás sprevádzala myšlienka „stále čakáš ? Prekroč rieku!“. Po ťažkom rozhodovaní vyhralo stredisko Košice kalvária. Potom nasledovalo spytovanie svedomia, sväte spovede a nasledoval dlho očakávaný OBED! J Po obede boli hry pre mladších bodkarov a pre starších workshopy a všetko sme zavŕšili svätou omšou.

Tešíme sa zase o rok !

[FAG id=5103]