CELÝ ADVENT každú nedeľu po sv. omšiach je vo vestibule kostola pri sakristii ponuka kníh a výrobkov z tvorivých dielní.

 • Sobota 2. decembra – Mariánska sobota = ruženec o 18.00, sv. omša a požehnanie adventného venca vonku
 • Sobota 2. decembra – u sestier FMA o 19.30 h polhodinová moderovaná adorácia na začiatok adventu.
 • Nedeľa 3. decembra – pri všetkých svätých omšiach požehnanie adventných vencov; pri sv. omši o 11.30 h začiatok adventnej aktivity pre deti a po sv. omši príprava Betlehema vonku.
 • Piatok 8. decembraslávnosť Nepoškvrnenej a výročie začiatku nášho diela – slávnostná sv. omša o 16.30 a po nej pohostenie; sv. omša aj o 18.30 h.
 • Sobota 9. decembraroráty – sv. omša o 6.00 h v kostole; po nej pozvanie na spoločné raňajky v kaviarni.
 • Nedeľa 10. novembraMikuláš pre deti po detskej sv. omši a od 16.00 „Adventné oratko – zdobenie perníkov“ pre celé rodiny.
 • Piatok 15. decembrastretnutie animátorov začína pri večernej mládežníckej sv. omši.
 • Sobota 16. decembraroráty – sv. omša o 6.00 h v kostole; po nej pozvanie na spoločné raňajky v kaviarni.
 • Sobota 16. decembraduchovné obnovy o 9.00 h v kostole zvlášť pre mladých a dospelých a potom spoločná sv. omša.
 • Nedeľa 17. decembra – veľké predvianočné spovedanie v našom kostole od 15.00 h; oratko v túto nedeľu nebude.
 • Sobota 23. decembraroráty – sv. omša o 6.00 h v kostole; po nej pozvanie na spoločné raňajky v kaviarni.

O programe na Vianoce vás budeme informovať osobitne.

Saleziáni don Bosca, sestry saleziánky a saleziánski animátori v Michalovciach
spolu so združeniami DOMKA, stredisko Michalovce a Laura, stredisko Michalovce

pripravili na leto 2023 pre deti, mladých a rodiny tieto podujatia

 

SALEZIÁNSKY LETNÝ TÁBOR u sestier FMA

pondelok 3. júla, utorok 4. júla, štvrtok 6. júla a piatok 7. júla 2023, vždy od 9.00 do 15.00 h

?Sestry saleziánky, ul Cyrila a Metoda 13, Michalovce

deti od ukončeného 3. roč. ZŠ po ukončený 6. roč. ZŠ (kapacita obmedzená)

poplatok: 15 €/deň ; člen Laury 10 €/deň (je možné zaplatiť členské na rok 5 € a uplatniť si zľavu)

Potrebné jedlo na celý (každý deň) a vlastná fľaša na pitie; zabezpečený bude pitný režim, desiata a olovrant; treba mať čiapku, športové oblečenie, prefotenú kartičku poistenca, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

? PRIHLASOVANIE UKONČENÉ len emailom ::   matafma@gmail.com   (sr. Martina Marková)

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.


STREDOŠKOLSKÝ TÁBOR – PONUKA JE ZRUŠENÁ !

streda 2. augusta – nedeľa 6. augusta 2023

V spolupráci so saleziánskym strediskom Bardejov, prioritne pre birmovancov

?Vihorlat resort, Sninské rybníky

poplatok: 120 € (reálne náklady na 1 osobu sú 200 €)

?   PRIHLASOVANIE osobne u vedúceho strediska dona Rasťa Hamráčka 0903 825 148

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.


FAMILY DAY LESNÉ 2023

sobota 5. augusta 2023, 9.30 h až 19.30 h

? Saleziánska chata v Lesnom

rodiny s deťmi z nášho strediska, farnosti

?  PRIHLASOVANIE ONLINE TU (do 30. júna)

Prihlásené rodiny dostanú bližšie info emailom.


SALEZIÁNSKY PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2023

pondelok 21. augusta – piatok 25. augusta 2023, denne od 8.00 h do 16.00 h

? Saleziáni don Bosca, Špitálska 15, Michalovce

žiaci ZŠ = ukončený 3. až 8. roč. vrátane (kapacita je obmedzená na 100 účastníkov)

poplatok: 50 €, druhé dieťa 40 € a ďalšie 35 €; člen Domky 40 €, druhé dieťa 35 €; tábor dotuje združenie Domka, stredisko Michalovce

?  PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉ (formulár) ONLINE

Dôležité: prihláška bude platná až po zaplatení, PALTIŤ TREBA DO 7 DNÍ OD PODANIA ONLINE PRIHLÁŠKY A TO OSOBNE v saleziánskom stredisku v kancelárii Domky vždy v piatky od 17.00 do 18.30 alebo v nedele dopoludnia po svätých omšiach. V prípade nezaplatenia bude prihláška vymazaná. Po naplnení kapacity prihlášky už prijímať nebudeme.

? Je možné sa zapísať za člena Domky (členské je 3 €/rok) – prihláška do Domky (PDF)

Zabezpečujeme denný program, pitný režim počas dňa, obed, olovrant, jednodňový výlet, cestovné, náklady za materiál, s ktorým deti počas tábora pracujú, prezent z tábora a stálu asistenciu animátorov. Vyhradzujeme si právo rozdeliť deti do skupín podľa nášho uváženia. Ďalšie potrebné organizačné informácie pošleme emailom vopred.

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.

Kontakt: don Rasťo Hamráček 0903 825 148

Realizáciu tábora podporili Mesto Michalovce a Ministerstvo školstva SR.

 

 

 


DUCHOVNÉ CVIČENIA

vysokoškoláci :: utorok 5. septembra – piatok 8. septembra 2023

? Záujemcovia nech sa prihlásia najneskôr do 15. júla osobne u dona Rasťa Hamráčka.


BODKA ZA PRÁZDNINAMI

pondelok 28. augusta – štvrtok 31. augusta 2023

? saleziánska chata Poprad – Kvetnica

pre chlapcov zo stretiek a chalanov-animátorov

Charakter tejto akcie je výslovne chlapčenský a kresťanský. Okrem hier, rekreácie, stálej prítomnosti saleziánov, sú v programe aj modlitby, sviatosť zmierenia a svätá omše.

Podujatie je určené pre chlapcov, ktorí sa zúčastňujú na pravidelných aktivitách (stretko, krúžok, miništrovanie) v našom stredisku.

❓ Podrobné info o programe a prihlášku ponúkneme počas prázdnin.

Aký bol kompletný program ľudových misií (kliknite)


19.2. / Nedeľa :: ZÁVER misií – svätá omša o 15.00, páter Michal Zamkovský :: KRÍŽ, počas svätej omše požehnal misijný kríž vonku a kríže, ktoré si veriaci priniesli


 

18.2. / Sobota :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko  :: MODLITBA

svätá omša o 18.00, Peter Slobodník :: PANNA MÁRIA


17.2. / Piatok :: 

svätá omša o 8.30, páter Peter Slobodník :: UTRPENIE , v rámci svätej omše bolo aj udeľovanie sviatosti pomazania chorých

svätá omša o 18.00, páter Michal Zamkovský :: LÁSKA , a konala sa aj obnova manželských sľubov

po večernej svätej omši nasledoval koncert chvál a svedectvá v podaní Rieky života


16.2. / Štvrtok :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko :: VIERA

svätá omša o 18.00, páter Michal Zamkovský :: O EUCHARISTII


15.2. / Streda :: 

svätá omša o 8.30, páter Peter Slobodník :: CIRKEV

svätá omša o 16.30, páter Michal Zamkovský :: VĎAČNOSŤ – s deťmi

svätá omša o 18.00, páter Martin Macko :: JEŽIŠ, DARCA ŽIVOTA


14.2. / Utorok :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko :: SPOVEĎ

svätá omša o 18.00, páter Peter Slobodník :: SMRŤ A SÚD


13.2. / Pondelok :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko :: HRIECH

svätá omša o 18.00, páter Michal Zamkovský :: OBRÁTENIE

o 19.00, páter Michal Zamkovský :: katechéza pre mužov


12.2. / Nedeľa – KRST :: Misijná kázeň pri všetkých svätých omšiach mala tému o krste. Popoludní bola katechéza pre ženy.


11.2. / Sobota – začiatok :: Prišli vo dvojici s posolstvom pokoja, aby sme prijali „Boží pokoj, šalom, do našich duší, o tom budú vlastne celé tie misie“. Duch Svätý nám bude pripomínať kto sme, kam ideme, načo sme tu. Ježiš, v znaku paškála, nech prejde cez toto spoločenstvo, cez každé srdce, cez každú rodinu.

Prešlo biblických sedem rokov od posledných spolupracovníckych prísľubov a michalovské stredisko opäť zažíva veľkú radosť z prijatia nových členov do Združenia saleziánov spolupracovníkov.

Sobotňajší deň, 3. decembra, ktorý by mohol dostať prívlastok spolupracovnícky, sa začal konferenciou miestneho strediska saleziánov spolupracovníkov. Jej obsahom bolo zhodnotenie uplynulého roka a predstavenie Hesla na rok 2023, takzvanej Strenny. Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime v Hesle vyzdvihuje dôležitosť laikov v našich dielach a ich miesto a úlohu v budovaní jednoty spoločenstva.

FOTOGALÉRIA zo slávnosti ¦ Nosnou udalosťou dňa boli prísľuby ašpirantov Michala Kobana a Kristiána Šiketa, ktorí sa po dvoch rokoch svojej formácie rozhodli spečatiť rozhodnutie pre saleziánske laické povolanie. Pod vedením formátoriek Anky Gabrikovej, Marty Falisovej a Majky Vagaskej a pod sprevádzaním dona Petra Hraboveckého získavali hlboké poznatky zo saleziánskej spirituality a aj sami sa delili o svoje skúsenosti z dlhodobého pôsobenia v stredisku. Cez stretnutia s členmi miestneho strediska spolupracovníkov a účasťou na duchovných obnovách sa postupne začleňovali do spoločenstva, do ktorého v sobotu 3. decembra slávnostným prísľubom vstúpili. Do združenia ich prijal zástupca provinciálnej rady Peter Harčár a odovzdal im Projekt apoštolského života. Tieto pravidlá sa ašpiranti svojím prísľubom zaviazali napĺňať.

Oslava sa nezaobišla bez agapé, na ktoré boli pozvaní všetci prítomní. Pohostenie pripomínalo rodinnú slávnosť, ktorá spojila jednotlivé zložky saleziánskej rodiny aj rodiny nových spolupracovníkov, tiež mladých i dobrodincov saleziánskeho diela v Michalovciach. Príjemná atmosféra, radostné stretnutia a rozhovory i chutné občerstvenie naplnili nielen celý večer ale aj podstatu jednoty spoločenstva, ktoré spolu prežíva všetky okamihy života.

Na fotke noví michalovskí saleziáni spolupracovníci, páni v spodnom rade (zľava) Kristián Šiket a Michal Koban, s ostatnými členmi strediska a s delegátom donom Petrom Hraboveckým; horný rad celkom vpravo člen provinciálnej rady Peter Harčár.