AKTUÁLNE

PUBLIKOVANÉ 2. APRÍLA – režim „sme pripravení“

Keďže v uplynulých dňoch klesol počet prichádzajúcich ľudí z Ukrajiny, čo nám potvrdili aj z hotspotu pri športovej hale v našom meste (stredisko pomoci a registrácie pre odídencov z Ukrajiny),  ba dokonca ostávajú voľné kapacity ubytovania, ktoré poskytuje štát, rozhodli sme sa aj naďalej ostať v režime „sme pripravení“, teda, že nateraz neubytúvame ďalších ľudí z Ukrajiny ale ostávame pripravení pre prípad, že sa situácia vyhrotí a prichádzajúcich, ktorí budú potrebovať sa pár dní zdržať v Michalovciach, bude opäť veľa. Znamená to, že v priestoroch pod kostolom ostávajú naďalej pripravené postele a všetko zázemie pre túto službu.

 

PUBLIKOVANÉ 27. MARCA

V tomto týždni sme v našom stredisku pomohli ďalším 6 ženám a 6 deťom z Ukrajiny. Zároveň tu boli ešte z minulého týždňa 9 ľudia, ktorým sme pomohli vybaviť dokumenty o prijatí nedospelého do opatrovníctva – trvalo to celkom 9 dní. Medzitým sme niekoľkých vzali aj na malý výlet. Vo štvrtok všetci títo odišli na dlhodobejšie ubytovanie a my sme sa rozhodli urobiť na niekoľko dní prestávku.

V tomto týždni od pondelka 21. marca do štvrtka sa v stálej službe vystriedalo spolu 15 dobrovoľníkov; v tomto týždni ste na našu službu prispeli 950 €, výdavky boli 472 €.

Celkovo sme doteraz za dva a pol týždňa pomohli v našom stredisku 141 ľuďom z Ukrajiny, zväčša to boli mamy s menšími deťmi, niektorí mali so sebou aj staré mamy. Pre takmer všetkých sa podarilo vybaviť dlhodobé ubytovanie v iných mestách, a pre niektorých aj zamestnanie.

Už asi týždeň má štát v meste niekoľko veľkých nocľahární pre ľudí z Ukrajiny, no nateraz tieto miesta neboli plne obsadené. Po dohovore s riadiacim strediskom my obnovíme našu službu podľa potreby v najbližších dňoch.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa akoukoľvek formou zapojili do tejto služby. Ďakujeme Pánu Bohu, že môžeme takto prežívať dobročinnú lásku. Zostaňme spojení v silnej modlitbe za pokoj pre Ukrajinu a v solidarite s ľuďmi, ktorí kvôli tejto vojne trpia.

foto Juraj Chorvatovič, dobrovoľník

PUBLIKOVANÉ 20. MARCA

Tento týždeň (od pondelka 14. marca do dnes nedele 20. marca):

 • sme poslúžili spolu ďalším 46 ľuďom z Ukrajiny – niektorí sa u nás zdržujú aj viac dní, keď čakajú na vybavenie potrebných dokladov;
 • pre viacerých z nich sa podarilo vybaviť dlhodobejšie ubytovanie v iných mestách Slovenska;
 • v stálej službe asistencie pri týchto ľuďoch sa vystriedalo spolu 28 dobrovoľníkov spomedzi vás, a niektorí z nich prišli aj z iných miest a zostali tu na niekoľko dní;
 • aj tento týždeň sa deťom venovali naši animátori;
 • vy z našej farnosti a strediska ste na túto službu prispeli v tomto týždni 4120 € (stav celoslovenskej podpory nájdete tu);
 • výdavky tento týždeň – na ubytovania, stravu, dopravu a cestovné – boli spolu 1654 €;
 • dostali sme zapožičané ďalšie 9-miestne auto, teraz máme takto dve veľké autá;
 • tento týždeň sa tiež pretriedili veci od dobrodincov z Nemecka;
 • a navštívili nás aj hostia z Vatikánu a z pápežskej nunciatúry v Bratislave.

Za toto všetko a ešte mnoho ďalšieho sme vďační, a najmä za modlitby a solidárne srdcia. Ďakujeme.
Podporujte nás, prosíme, naďalej modlitbami, svojim časom a v rámci možností aj finančne. Vďaka.

 

PUBLIKOVANÉ 13. MARCA

V našom stredisku sme schopní prijať 20 osôb na prenocovanie na 1 až 3 noci. Mnohí ste nám pomohli aj materiálne, ďalší z vás sa zapojili do rôznych služieb a podporili ste nás aj finančne. Ďakujeme Pánu Bohu, že môžeme prežívať túto dobročinnú lásku.

Za nás i v mene ľudí, ktorým sme tento týždeň poslúžili – aj vám zo srdca ďakujeme.

Tento týždeň (od pondelka 7. marca do dnes nedele 13. marca):

 • poslúžili sme spolu 83 ľuďom z Ukrajiny (matky s deťmi, aj niekoľko starších ľudí);
 • mali sme s nimi aj jednu svätú omšu v kostole;
 • naši animátori sa s deťmi hrali aj v telocvični;
 • pre viacerých sa podarilo vybaviť dlhodobejšie ubytovanie v iných mestách na Slovensku, pre niektorých dokonca už aj zamestnanie;
 • vy z našej farnosti a strediska ste nás podporili milodarmi vo výške 3155 €;
 • výdavky tento týždeň – na zabezpečenie ubytovania, stravy, dopravu a aj AG testovanie boli spolu 3144 € (mnohé z toho bude slúžiť aj ďalšie týždne);
 • don Stano Hurbanič, ktorý je tu na pomoc v tejto službe, prišiel z Bratislavy s autom, ktoré je poskytnuté od dobrodincov a rovnako od dobrodincov priniesol aj prvotnú finančnú zálohu na rozbeh služby vo výške 2500 €;
 • ďalšie 9-miestne auto sa podarilo požičať z Košíc a ešte jedno také auto dostaneme zapožičané v najbližších dňoch; autá máme, vďaka dobrodincom, aj označené pre túto službu.
 • Zároveň sme dostali aj materiálnu pomoc od dobrodincov z Nemecka.
 • Lieky, ktoré sa niekoľko dní zberali, už putujú k saleziánom do Ľvova a cez nich tam, kde to bude potrebné.

A najmä mnohí vložili do tejto služby svoj čas, modlitby, námahy, prácu a srdce. Ďakujeme.

Prosíme, aby ste už neprinášali žiadne materiálne veci. Čo je treba na bežný chod tejto služby, to vieme zakúpiť podľa potrieb. Podporujte nás, prosíme, naďalej modlitbami, svojim časom a v rámci možností aj finančne. Vďaka.

 

PUBLIKOVANÉ 11. MARCA

Od pondelka 7. marca do štvrtka 10. marca sme – spolu s vami a ďalšími dobrodincami – poslúžili 38 matkám a deťom z Ukrajiny. Vo štvrtok 10. marca večer sme prijali ďalších 18 osôb, 6 z nich k nám prišlo sprostredkovane cez saleziánov vo Ľvove a cez dona Karola Maníka, ktorý bol pred časom provinciálom ukrajinských saleziánov. Deťom sa v rámci možností venujú popoludní aj naši animátori. O rozbehu cele služby napísal svoj text Marián Dudáš zo stretka rodín.

 

PUBLIKOVANÉ 6. MARCA

Aj v našom stredisku chceme slúžiť ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pred vojnou. Budeme u nás ponúkať krátke prechodné ubytovanie obzvlášť matkám s deťmi, ktoré chcú cez Michalovce / Slovensko iba prejsť a chcú pokračovať do iného cieľa; u nás by sa zdržali 2-3 noci na oddych. Priestor pre nich bude pod kostolom. Doteraz nám s prípravami pomohli viacerí z vás, za čo veľmi pekne ďakujeme. Kvôli tejto službe ľuďom z Ukrajiny prišiel do našej komunity na určitý čas aj ďalší salezián kňaz don Stano Hurbanič.

AKO SA môžete ZAPOJIŤ?

– predovšetkým modlitbou za pokoj na Ukrajine a tiež modlitbou za túto našu službu;
– kto by chcel pomôcť materiálne, nech sa priebežne po sv. omši informuje u saleziána / v kaviarni, čo treba darovať/priniesť;
– kto chce prispieť finančne na prevádzku tejto služby a na potrebné nákupy, môže odovzdať milodar v sakristii, alebo osobne saleziánom.
– Kto sa chce zapojiť do konkrétnej práce / služby, nech príde v nedeľu 6.3. o 17tej do kaviarne / alebo nech osloví dona Rasťa Hamráčka počas týždňa v čase po svätých omšiach.

Ďakujeme vám za pochopenie, za vašu spoluprácu a modlitby.


STARŠIE

PUBLIKOVANÉ 26. FEBRUÁRA

Milí spolubratia a saleziánska rodina na Slovensku,

srdečne vám všetkým ďakujem za modlitby, vyjadrenia blízkosti a živý záujem angažovať sa v prospech našich bratov a sestier na Ukrajine, ktorí sa z večera do rána ocitli v situácii, ktorá nemá v našich časoch a zemepisných šírkach obdoby. Veľmi ma potešila pohotová ochota niektorých z vás pomôcť tejto trpiacej a skúšanej krajine. Pýtate sa nás na finančnú zbierku, niektorí ponúkate ubytovanie utečencom. Dostávame veľa otázok ako pomôcť.

Komunikujem s provinciálnym predstaveným saleziánov na Ukrajine, s otcom Michailom Chabanom a budeme sa snažiť byť našim spolubratom k dispozícii veľmi adresne a spôsobom, ktorý bude naozaj potrebný, a tiež podľa situácie, ktorá sa bude postupne vyvíjať.

Ak chcete byť informovaní o tom, akú pomoc saleziánske dielo na Ukrajine aktuálne potrebuje, napíšte nám mail na pomocukrajine@saleziani.sk a budeme vás v najbližšom období priebežne informovať o aktuálnych výzvach a potrebách saleziánskej rodiny na Ukrajine.

Na Ukrajine saleziáni východného obradu pracujú v 4 dielach, spravujú 3 farnosti, 2 oratória, 2 školy a sirotinec. Aktuálne vo Ľvove začínajú saleziáni i spolupracovníci prijímať vo svojich domoch utečencov z východnej Ukrajiny, prevažne deti a mladých.

Naďalej im pomáhajme našou modlitbou a obetami.

S bratským pozdravom v donovi Boscovi d. Peter Timko sdb, provinciál


Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Maltézskou pomocou Slovensko spustila registráciu, prostredníctvom ktorej budú charitní pracovníci koordinovať ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny. Svoju ponuku môžete registrovať  na TOMTO MIESTE.


Naše občianske združenie SAVIO dlhodobo podporuje na Ukrajine formou štipendijného fondu študentov saleziánskej učňovky v Ľvovesirotinec v meste Ľvov nazývaný „Rodinný dom Pokrova“ a tiež každoročne spolupracuje na realizácii letných táborov pre deti v oblasti Zakarpatskej Rusi.

Naša pomoc preto bude smerovať práve pre Saleziánov don Bosca, ktorí okrem finančnej pomoci prosia najmä o modlitby. Krátky rozhovor s ukrajinským saleziánom Olegom Fedorenkom si môžete vypočuť na stránke rádia Lumen. Saleziáni aj v týchto ťažkých časoch zostávajú medzi mladými a ich rodinami, ktorým prinášajú duchovnú aj materiálnu pomoc.

Prispejte aj vy a pomôžte ľuďom postihnutým vojnou. Ďakujeme.

 • Prispieť môžete priamo vkladom na náš účet:
  IBAN: SK5511000000002626853119
  variabilný symbol: 000011

 

 • alebo cez QR kód:

Pred sviatkom dona Bosca sme sa pripravovali modlitbou deviatnika (PDF na stiahnutie) pri svätých omšiach a zároveň sa deväť členov nášho spoločenstva podelilo o svoju skúsenosť saleziánskej, donboscovskej dobrotivosti – vo forme videa na našich sociálnych sieťach. V tomto článku zhŕňame všetky videá a napokon aj video ohňostroja z našej oslavy sviatku dona Bosca 31. januára.

Ak by ste radi raz mesačne odoberali infomail nášho saleziánskeho diela, môžete sa prihlásiť na jeho odber.

V dňoch 30.4 – 1.5.2017 sa konalo celoslovenské finále Kamy v Banskej Bystrici, kde nechýbalo aj naše družstvo starších. Naši chlapci skončili na peknom 2. mieste a ich zážitky si môžete prečítať v článku nižšie.

Vďaka výsledkom, ktoré sme dosiahli na turnaji v Dubnici nad Váhom, v jeseni minulého roku, sme sa kvalifikovali na celoslovenské finále Kamy v Banskej Bystrici. Turnaj sa odohrával 30.4.-1.5.2017 a zúčastnilo sa 140 hráčov – 7 tímov Kamy U15 a 4 tímy U19. Z michalovského strediska sa zúčastnil tím len z kategórie U19. Na tento turnaj sme sa tešili a predchádzala mu dlhodobá príprava pod vedením našich trénerov a Saleziánov. Z Michaloviec malo pôvodne odísť 8 hráčov a 2 tréneri. Avšak najmladší člen nášho kádru vážne ochorel a preto sa nemohol zúčastniť. Naša púť začala na svätej omši v našom kostole, po ktorej sme sa presunuli dvoma autami do dejiska turnaja. Po príchode sme boli privítaní chutným obedom a zároveň oboznámení s organizačnými pokynmi. A turnaj mohol začať. V prvom zápase sme čelili mužstvu z Oravy – Námestova. Námestovčania dôkladne preverili naše sily, ale aj po vydarenom výkone v prvom polčase sa im podarilo nás poraziť 4:1. Nasledovala dlhá pauza počas ktorej sme sledovali výborné výkony ostatných tímov a prispievali k výbornej atmosfére na turnaji. V druhom zápase sa nám do cesty postavil tím z Trnavy, pre ktorý sme boli sme boli viac než vyrovnaný súper. Nakoniec sme im nešťastne podľahli 3:1. Po tomto zápase sa k nám pridala posila, ktorá nás prišla podporiť hneď po ukončení kurzu pre animátorov. Jeho príchod sa pozitívne odzrkadlil na našich výkonoch v nasledujúcich zápasoch. V poslednom nedeľnom zápase nám cestu skrížil tím z Bratislavy – Miletičová. Po koncentrovanom a zlepšenom výkone sme dokázali triumfovať 6:1. Nasledovalo večerné slovko, ktoré sa nieslo v duchu fair-play, po ktorom sme si mohli dopriať zaslúžený odpočinok. Ďalší deň sme začali taktiež svätou omšou, po ktorej nasledovali raňajky a dohrávka zápasov z minulého dňa. Ako náhle boli zápasy dohrané, nasledovalo prvé semifinále tohto turnaja, kde sme sa zase stretli s tímom z Námestova. Tento zápas bol veľmi napätý a plný emócií na obidvoch stranách. Do tohto zápasu sme vstúpili s maximálnou vôľou po víťazstve, čo sa odzrkadlilo v prvom polčase, po ktorom sme vyhrávali 2:0. Nanešťastie rýchly gól Námestova na začiatku druhého polčasu a smolný gól minútu pred koncom nás posunul do penaltovej lotérie. Traja strelci na obidvoch stranách rozhodovali o osude svojich tímov na tomto turnaji. Vďaka skvelému výkonu nášho brankára a 100% efektivite našich strelcov sme poslali Námestovo do boja o 3. miesto. Ďalšie semifinále, v ktorom sa stretli Trnava a Bratislava – Miletičová, rozhodovalo o našom súperovi vo finále. Po dominantnom výkone postúpilo mužstvo z Trnavy. V kategórii U15 boli semifinálové dvojice Banská Bystrica – Bardejov a Trnava – Bratislava-Mamateyova. Z týchto dvojíc boli šťastnejší Trnava a domáci tím z Banskej Bystrice. Boje o 3. miesto začali zápasom v kategórii U19, kde bol úspešnejší tím z Oravy. Bronzovú medailu v kategórii U15 vybojovali futbalisti z Mamateyky. Za enormného nadšenia domácich fanúšikov sa začalo finále v kategórii U15. Domáci vstúpili do tohto zápasu s najnižším množstvom inkasovaných gólov, zatiaľ čo mužstvo z Trnavy sa prezentovalo výbornými výkonmi a zábavným futbalom. V tomto zápase bola cítiť nervozita domácich hráčov, čo využili hráči z Trnavy na získanie titulu po výsledku 2:1. Nasledovala naša chvíľa. Finále kategórie U19, Michalovce – Trnava. Trnava mala podporu svojich mladších spoluhráčov, zatiaľ čo my sme si naklonili ostatné tímy na turnaji vďaka našej tímovej atmosfére a podpore iných tímov. V prvom polčase sme vďaka našej bojovnosti a dravosti hrali vyrovnanú partiu. Bohužiaľ v druhom polčase nám došli sily, čo viedlo k individuálnym chybám, ktoré náš súper potrestal a zaslúžene mohol oslavovať titul po výsledku 3:0. Napriek prehre vo finále sú naše spomienky na tento turnaj pozitívne. Spoznali sme nových ľudí a priniesli domov striebro, ktoré slúži ako vizitka tvrdej práce jak hráčov, tak trénerov, a celý tím dúfa, že poslúži ako motivácia pre generácie, ktoré prídu po nás. Taktiež by sme chceli týmto poďakovať ľudom, ktorí sa zúčastnili tohto turnaja – hráčom, trénerom, saleziánom a všetkým, ktorí sa starali o hladký priebeh turnaja – za ich snahu a ochotu usporiadať túto akciu. Špeciálna vďaka ide našim najväčším fanúšikom Mišovi Zajacovi a Nati Kislanovej, ktorí nás hnali dopredu v bojoch o umiestnenie.

Tréneri:

Mišo Koban – Hlavný tréner, ktorý má obrovskú zásluhu na tomto úspechu. Vďaka jeho taktickej príprave a rozhodnutiam v kľúčových okamihoch sme sa mohli dostať tak ďaleko.

Peter „Kandy“ Kanda – Náš mentálny tréner, vytváral skvelú atmosféru a podporoval nás správnymi komentármi a radami, ktoré nám pomohli dostať sa do finále.

Hráči:

Branislav Počatko – Kapitán nášho výberu. Šiel príkladom na ihrisku aj mimo neho a zapísal sa aj do listiny strelcov.

Samuel Kovaľ – Náš brankár. Na turnaji zastupoval nášho zraneného brankára, ale tejto úlohy za nezľakol a v mnohých prípadoch nás podržal.

Slavomír Hospodár – Srdce našej hry. V obrane získaval lopty tvrdými zákrokmi, v útoku všetkých bavil svojimi rýchlymi nohami a atraktívnym futbalom.

Sebastián Mácha – Najdravejší hráč. Vyhral veľké množstvo osobných súbojov a vybojoval veľa šancí pre spoluhráčov. Proti Námestovu sa počas penaltového rozstrelu postavil medzi tri tyče, čím nám pomohol dostať sa do finále.

Matúš Šimko – Michalovský Neymar. Najlepší michalovský strelec a s 5 gólmi zaostal len o 1 gól za najlepším strelcom celého turnaja, svojimi kľučkami privádzal súperov do zúfalstva.

Ondrej Koban – Budúcnosť nášho tímu. Aj keď patril medzi najmladších hráčov v kategórii U19, tak ukázal obrovský potenciál a fakt, že z neho rastie skvelý hráč.

Michal Jančík – Hráč, ktorý priniesol stabilitu do nášho tímu. Jeho príchod v nedeľu večer sa podpísal na našej hre tým, že rušil jeden útok za druhým stále, keď bol na ihrisku.

Martin Saloň – Zabijak s detskou tvárou. Jeho bojovný výkon a neústupný herný prejav vytvoril súperom veľa vrások, zatiaľ čo jeho veselá povaha pomohla celému tímu uvoľniť sa v najťažších chvíľach.

Sebo&Mišo