CELÝ ADVENT každú nedeľu po sv. omšiach je vo vestibule kostola pri sakristii ponuka kníh a výrobkov z tvorivých dielní.

 • Sobota 2. decembra – Mariánska sobota = ruženec o 18.00, sv. omša a požehnanie adventného venca vonku
 • Sobota 2. decembra – u sestier FMA o 19.30 h polhodinová moderovaná adorácia na začiatok adventu.
 • Nedeľa 3. decembra – pri všetkých svätých omšiach požehnanie adventných vencov; pri sv. omši o 11.30 h začiatok adventnej aktivity pre deti a po sv. omši príprava Betlehema vonku.
 • Piatok 8. decembraslávnosť Nepoškvrnenej a výročie začiatku nášho diela – slávnostná sv. omša o 16.30 a po nej pohostenie; sv. omša aj o 18.30 h.
 • Sobota 9. decembraroráty – sv. omša o 6.00 h v kostole; po nej pozvanie na spoločné raňajky v kaviarni.
 • Nedeľa 10. novembraMikuláš pre deti po detskej sv. omši a od 16.00 „Adventné oratko – zdobenie perníkov“ pre celé rodiny.
 • Piatok 15. decembrastretnutie animátorov začína pri večernej mládežníckej sv. omši.
 • Sobota 16. decembraroráty – sv. omša o 6.00 h v kostole; po nej pozvanie na spoločné raňajky v kaviarni.
 • Sobota 16. decembraduchovné obnovy o 9.00 h v kostole zvlášť pre mladých a dospelých a potom spoločná sv. omša.
 • Nedeľa 17. decembra – veľké predvianočné spovedanie v našom kostole od 15.00 h; oratko v túto nedeľu nebude.
 • Sobota 23. decembraroráty – sv. omša o 6.00 h v kostole; po nej pozvanie na spoločné raňajky v kaviarni.

Saleziáni don Bosca, sestry saleziánky a saleziánski animátori v Michalovciach
spolu so združeniami DOMKA, stredisko Michalovce a Laura, stredisko Michalovce

pripravili na leto 2023 pre deti, mladých a rodiny tieto podujatia

 

SALEZIÁNSKY LETNÝ TÁBOR u sestier FMA

pondelok 3. júla, utorok 4. júla, štvrtok 6. júla a piatok 7. júla 2023, vždy od 9.00 do 15.00 h

?Sestry saleziánky, ul Cyrila a Metoda 13, Michalovce

deti od ukončeného 3. roč. ZŠ po ukončený 6. roč. ZŠ (kapacita obmedzená)

poplatok: 15 €/deň ; člen Laury 10 €/deň (je možné zaplatiť členské na rok 5 € a uplatniť si zľavu)

Potrebné jedlo na celý (každý deň) a vlastná fľaša na pitie; zabezpečený bude pitný režim, desiata a olovrant; treba mať čiapku, športové oblečenie, prefotenú kartičku poistenca, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

? PRIHLASOVANIE UKONČENÉ len emailom ::   matafma@gmail.com   (sr. Martina Marková)

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.


STREDOŠKOLSKÝ TÁBOR – PONUKA JE ZRUŠENÁ !

streda 2. augusta – nedeľa 6. augusta 2023

V spolupráci so saleziánskym strediskom Bardejov, prioritne pre birmovancov

?Vihorlat resort, Sninské rybníky

poplatok: 120 € (reálne náklady na 1 osobu sú 200 €)

?   PRIHLASOVANIE osobne u vedúceho strediska dona Rasťa Hamráčka 0903 825 148

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.


FAMILY DAY LESNÉ 2023

sobota 5. augusta 2023, 9.30 h až 19.30 h

? Saleziánska chata v Lesnom

rodiny s deťmi z nášho strediska, farnosti

?  PRIHLASOVANIE ONLINE TU (do 30. júna)

Prihlásené rodiny dostanú bližšie info emailom.


SALEZIÁNSKY PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2023

pondelok 21. augusta – piatok 25. augusta 2023, denne od 8.00 h do 16.00 h

? Saleziáni don Bosca, Špitálska 15, Michalovce

žiaci ZŠ = ukončený 3. až 8. roč. vrátane (kapacita je obmedzená na 100 účastníkov)

poplatok: 50 €, druhé dieťa 40 € a ďalšie 35 €; člen Domky 40 €, druhé dieťa 35 €; tábor dotuje združenie Domka, stredisko Michalovce

?  PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉ (formulár) ONLINE

Dôležité: prihláška bude platná až po zaplatení, PALTIŤ TREBA DO 7 DNÍ OD PODANIA ONLINE PRIHLÁŠKY A TO OSOBNE v saleziánskom stredisku v kancelárii Domky vždy v piatky od 17.00 do 18.30 alebo v nedele dopoludnia po svätých omšiach. V prípade nezaplatenia bude prihláška vymazaná. Po naplnení kapacity prihlášky už prijímať nebudeme.

? Je možné sa zapísať za člena Domky (členské je 3 €/rok) – prihláška do Domky (PDF)

Zabezpečujeme denný program, pitný režim počas dňa, obed, olovrant, jednodňový výlet, cestovné, náklady za materiál, s ktorým deti počas tábora pracujú, prezent z tábora a stálu asistenciu animátorov. Vyhradzujeme si právo rozdeliť deti do skupín podľa nášho uváženia. Ďalšie potrebné organizačné informácie pošleme emailom vopred.

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.

Kontakt: don Rasťo Hamráček 0903 825 148

Realizáciu tábora podporili Mesto Michalovce a Ministerstvo školstva SR.

 

 

 


DUCHOVNÉ CVIČENIA

vysokoškoláci :: utorok 5. septembra – piatok 8. septembra 2023

? Záujemcovia nech sa prihlásia najneskôr do 15. júla osobne u dona Rasťa Hamráčka.


BODKA ZA PRÁZDNINAMI

pondelok 28. augusta – štvrtok 31. augusta 2023

? saleziánska chata Poprad – Kvetnica

pre chlapcov zo stretiek a chalanov-animátorov

Charakter tejto akcie je výslovne chlapčenský a kresťanský. Okrem hier, rekreácie, stálej prítomnosti saleziánov, sú v programe aj modlitby, sviatosť zmierenia a svätá omše.

Podujatie je určené pre chlapcov, ktorí sa zúčastňujú na pravidelných aktivitách (stretko, krúžok, miništrovanie) v našom stredisku.

❓ Podrobné info o programe a prihlášku ponúkneme počas prázdnin.

Aký bol kompletný program ľudových misií (kliknite)


19.2. / Nedeľa :: ZÁVER misií – svätá omša o 15.00, páter Michal Zamkovský :: KRÍŽ, počas svätej omše požehnal misijný kríž vonku a kríže, ktoré si veriaci priniesli


 

18.2. / Sobota :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko  :: MODLITBA

svätá omša o 18.00, Peter Slobodník :: PANNA MÁRIA


17.2. / Piatok :: 

svätá omša o 8.30, páter Peter Slobodník :: UTRPENIE , v rámci svätej omše bolo aj udeľovanie sviatosti pomazania chorých

svätá omša o 18.00, páter Michal Zamkovský :: LÁSKA , a konala sa aj obnova manželských sľubov

po večernej svätej omši nasledoval koncert chvál a svedectvá v podaní Rieky života


16.2. / Štvrtok :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko :: VIERA

svätá omša o 18.00, páter Michal Zamkovský :: O EUCHARISTII


15.2. / Streda :: 

svätá omša o 8.30, páter Peter Slobodník :: CIRKEV

svätá omša o 16.30, páter Michal Zamkovský :: VĎAČNOSŤ – s deťmi

svätá omša o 18.00, páter Martin Macko :: JEŽIŠ, DARCA ŽIVOTA


14.2. / Utorok :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko :: SPOVEĎ

svätá omša o 18.00, páter Peter Slobodník :: SMRŤ A SÚD


13.2. / Pondelok :: 

svätá omša o 8.30, páter Martin Macko :: HRIECH

svätá omša o 18.00, páter Michal Zamkovský :: OBRÁTENIE

o 19.00, páter Michal Zamkovský :: katechéza pre mužov


12.2. / Nedeľa – KRST :: Misijná kázeň pri všetkých svätých omšiach mala tému o krste. Popoludní bola katechéza pre ženy.


11.2. / Sobota – začiatok :: Prišli vo dvojici s posolstvom pokoja, aby sme prijali „Boží pokoj, šalom, do našich duší, o tom budú vlastne celé tie misie“. Duch Svätý nám bude pripomínať kto sme, kam ideme, načo sme tu. Ježiš, v znaku paškála, nech prejde cez toto spoločenstvo, cez každé srdce, cez každú rodinu.