Minulý víkend sa uskutočnila animátorská víkendovka. Odštartovali sme ju mládežníckou svätou omšou a po nej sme sa presunuli do našej chaty v Lesnom. Večer sme sa pri vytúženej večeri zoznamovali s našimi hosťami, sestrou Evkou Rušínovou a saleziánom Peťom Naňom, ktorí už so svojimi Cestami zrenia precestovali kus Slovenska a až z ďalekého západu zavítali aj k nám. ? Po večeri a príjemnom spontánnom rozhovore sme sa podľa našich odpovedí na otázky: Kto som? Aký som? Čo robím? navzájom spoznávali. Vďaka rôznym náhodným odpovediam sa nám už večer podarilo naladiť tú správnu uvoľnenú atmosféru. Krásny večer sme zakončili modlitbou ruženca, niekoľkými kolami Čiernej Perly a nakoniec sme sa pobrali do našich spacákov.

Sobotu sme začali svätou omšou a po nej si pochutnali na raňajkách. Aby sme sa prebrali, vyšli sme na čerstvý vzduch, kde našim rozospatým hlavám dala Evka riadne zabrať. 😀 Keď sme si spočítali všetky prsty a dopísali vo vzduchu celú abecedu, tak sme sa pohodlne usadili a prešli k dlho očakávanej prednáške. Najprv sme sa snažili  čo najlepšie vystihnúť naše obdobie a to, ako vidíme naše stredisko, pomocou ponúknutých slov. Zhodli sme sa, že očakávame brieždenie Slnka nádeje a prílet Orla spásy. 😀 Evka a Peťo nám krásne vysvetlili spojitosti medzi snom Don Bosca a našim animátorským poslaním, trpezlivosťou pestovateľa bambusov a našou trpezlivosťou pri zmenách v našom okolí. Aby sme dokázali prijať originalitu Božieho diela a nezabúdali aj na čas pre seba, po našom nazvaný Tea, Coffee time, pri ktorom sa najlepšie upratujú myšlienky. Povzbudzovali nás k tomu, aby sme občasnú bezmocnosť premieňali na akceptovanie, a tak vytvárali najlepšie podmienky pre zmenu. A popritom všetkom, aby sme nezabudli mať stále zapnutý anitivírus vo forme modlitby, uvedomenia si, sviatostného života… Po týchto poučných a povzbudzujúcich slovách sme poďakovali a rozlúčili sa s nimi. Rozhodli sme sa po presedenom dni trošku prejsť, tak sme sa vybrali do lesa. Po prechádzke sme sa navečerali a s mnohými zážitkami sme sa šli opäť poďakovať Márii. Po večernej modlitbe sme si dali filmový maratón, ktorý len málokto zvládol dopozerať bez prespatých častí…

Posledný deň sme začali sladkými raňajkami a pokračovali sme duchovnou obnovou, ktorá niesla myšlienku: „Ježiš za svoju lásku očakáva lásku, nie zvyk“. Zavŕšili sme ju nedeľnou svätou omšou. Čakanie na to, kedy sa dovarí a dopečie obed, sme si krátili hraním hier. Po výbornom obede sme upratali a po fotke, ktorá samozrejme nemohla chýbať, sme sa vrátili spokojní a naplnení domov. Aj keď nám bolo ľúto, že nás nebolo viac, tak sme si tento víkend veľmi užili a sme veľmi vďační, že za nami naši hostia precestovali takú diaľku a povzbudili nás k spolupráci v našom stredisku.

#OrolSpásy #SlnkoNádeje #SvitanieBrieždenie #JazdímeSpolu #VýstavaKaktusov

Edita Dolobáčová