Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024. V peknom počasí bežali všetci od najmenších 3-ročných, ktorí mali 100 m beh až po 3 km beh dospelákov v okolí strediska. Na prezentáciu sa dostavilo celkom 93 bežcov a pri hlavnom behu – trikrát 1 km okruh po chodníkoch v užšom okolí strediska – nechýbala ani asistencia Mestskej polície.

FOTOGALÉRIA ¦ S myšlienkou prišiel animátor Marek Lesník a s partiou ďalších animátorov a podporou viacerých dospelých vrátane jeho rodiny to pekne pripravili. Detské trate – 100, 200, 300 a 600 m – sa bežali v priestore strediska s veľkou podporou fanúšikov. Zo štartu, vyzdobeného balónmi, bol vyznačený 200 m okruh, ktorý najstarší žiaci bežali trikrát. Menších pri ich behoch vždy viedol samotný organizátor Marek Lesník a tak nielen ukazoval smer bežania ale bol pre nich aj veľkou motiváciou. Pri hlavnom behu na 3 km nechýbali ani fanúšikovia pri trati a zastúpenie medzi bežcami mala aj saleziánska rodina. V cieli na každého čakala účastnícka medaila a občerstvenie.

Umiestnenia na stupňoch víťazov podľa kategórií:

100 m – deti ročníky 2019-2021
Emily Olívia Gazdová
Ján Vinc
Richard Rovňák

200 m – deti ročníky 2017-2018
Jakub Bubanec
Alica Macek
Filip Pizúr

300 m – deti ročníky 2015-2016
Hana Tokárová
Nela Cingeľová
Damián Falis

600 m – dievčatá ročníky 2012-2014
Timea Joneková
Soňa Berešová
Margaréta Roďomová

600 m – chlapci ročníky 2021-2014
Adam Tokár
Tobias Cingeľ
Jakub Gejguš

1 km – dievčatá ročník 2009-2011
Miriam Hamadejová, čas 4:16
Carolyn Hamadejová, čas 4:55
Ella Šuchtová, čas 5:15

1 km – chlapci ročníky 2009-2011
Lukáš Vinc, čas 3:36
Dávid Koscelanský, čas 3:52
Jakub Ivaňák, čas 4:30

3 km – juniorky ročníky 2005-2008
Nina Pirčová, čas 13:15
Victoria Krzywon, čas 13:33
Alexandra Puchľáková, čas 14:32

3 km – juniori ročníky 2005-2008
Richard Čornej, čas 11:52
Matej Vinc, čas 12:52
Matej Ivaňák, čas 12:58

3 km – ženy do 39 rokov
Veronika Kužmová, čas 18:02

3 km muži do 39 rokov
Samuel Sočuvka, čas 12:35
Tomáš Rovňák, čas 15:02

3 km – ženy nad 40 rokov
Patrícia Kadlec Lukáčová, čas 15:24
Mariana Honsch, čas 16:03
Lucia Šuchtová, čas 17:08

3 km – muži nad 40 rokov
Karol Honsch, čas 11:55
Vladimír Zuber, čas 15:35
Vladimír Falis, čas 15:55

 

Ď A K U J E M E  všetkým za účasť, veľmi peknú atmosféru a pomoc a podporu pri tomto vydarenom podujatí.

Saleziáni don Bosca, sestry saleziánky a saleziánski animátori v Michalovciach
spolu so združeniami DOMKA, stredisko Michalovce a Laura, stredisko Michalovce

pripravili na leto 2024 pre deti, mladých a rodiny tieto podujatia

SALEZIÁNSKY LETNÝ TÁBOR (u sestier FMA) = už bolo 🙂

pondelok 1. júla až štvrtok 4. júla 2024, vždy od 9.00 do 15.00 h

?Sestry saleziánky, ul Cyrila a Metoda 13, Michalovce

deti od ukončeného 2. roč. ZŠ po ukončený 6. roč. ZŠ (kapacita obmedzená)

príspevok: 15 €/deň ; člen Laury 10 €/deň (je možné zaplatiť členské na rok 5 € a uplatniť si zľavu)

? PRIHLASOVANIE je UKONČENÉ len prihláškou, ktorú si môžete vyzdvihnúť u sestier saleziánok, ul Cyrila a Metoda 13

Bližšie informácie: sestra Martina Marková matafma@gmail.com

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.


FAMILY DAY 2024

sobota 27. júla 2024, 9.30 h až 19.00 h

?Saleziáni don Bosca, Špitálska 15, Michalovce

rodiny s deťmi z nášho strediska, farnosti

?  PRIHLASOVANIE ONLINE TU (do 30. júna 2024)

Prihlásené rodiny dostanú bližšie info emailom.


CHALANSKÁ CHATOVAČKA 2024

pondelok 5. augusta – piatok 9. augusta 2024

?Kukorelliho chata, Hermanovce nad Topľou

chlapci ZŠ = ukončený 4. až 9. roč. vrátane (kapacita je obmedzená na 40 účastníkov, chlapci na stretkách dostali prihlášky prioritne)

príspevok: 130 €, ďalší súrodenec 110 €, člen Domky 110 €; tábor dotuje združenie Domka, stredisko Michalovce

?  PRIHLASOVANIE  (formulár) ONLINE

Dôležité: Toto online prihlásenie (po 1. júli 2024) je platné len po zaplatení celého príspevku na náš účet SK69 1100 0000 0026 2974 6474 kde do poznámky pre prijímateľa treba uviesť presne toto: Príspevok na TÁBOR, Meno a priezvisko chlapca 

prihláška bude platná až po zaplatení príspevku, PLATIŤ zálohu 60 € (doplatok potom do 1. júla) alebo celý príspevok TREBA DO 7 DNÍ OD PODANIA ONLINE PRIHLÁŠKY A TO OSOBNE v saleziánskom stredisku v kaviarni vždy v piatky od 17.00 do 18.30 alebo v nedele dopoludnia po svätých omšiach. V prípade nezaplatenia bude prihláška vymazaná. Po naplnení kapacity prihlášky už prijímať nebudeme.

V prípade zrušenia prihlášky neskôr ako 22. júla (2 týždne pred táborom) počítajte s nutnosťou 30 € storno z príspevku.

? Je možné sa zapísať za člena Domky (členské je 5 €/rok) – prihláška do Domky (PDF)

Zabezpečujeme program a stálu asistenciu dospelých animátorov, ubytovanie, plnú dennú penziu, pitný režim, jednodňový výlet, cestovné, náklady za materiál, s ktorým sa počas tábora pracuje. Vyhradzujeme si právo rozdeliť účastníkov do skupín podľa nášho uváženia. Ďalšie potrebné organizačné informácie pošleme emailom vopred.

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.

Kontakt: don Rasťo Hamráček 0903 825 148

Realizáciu tábora podporili Mesto Michalovce a Ministerstvo školstva SR.


PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2024

pondelok 19. augusta – piatok 23. augusta 2024, denne od 8.00 h do 16.00 h

?Saleziáni don Bosca, Špitálska 15, Michalovce

žiaci ZŠ = ukončený 3. až 8. roč. vrátane (kapacita je obmedzená na 100 účastníkov)

príspevok: 55 €, ďalší súrodenec 45 €; člen Domky 45 €; tábor dotuje združenie Domka, stredisko Michalovce

?  PRIHLASOVANIE je UKONČENÉ (formulár) ONLINE

Dôležité: prihláška bude platná až po zaplatení príspevku, PLATIŤ TREBA DO 7 DNÍ OD PODANIA ONLINE PRIHLÁŠKY A TO OSOBNE v saleziánskom stredisku v kaviarni vždy v piatky od 17.00 do 18.30 alebo v nedele dopoludnia po svätých omšiach. V prípade nezaplatenia bude prihláška vymazaná. Po naplnení kapacity prihlášky už prijímať nebudeme.

? Je možné sa zapísať za člena Domky (členské je 5 €/rok) – prihláška do Domky (PDF)

Zabezpečujeme stálu asistenciu animátorov, denný program, pitný režim počas dňa, obed, olovrant, jednodňový výlet, cestovné, náklady za materiál, s ktorým deti počas tábora pracujú, prezent z tábora. Vyhradzujeme si právo rozdeliť deti do skupín podľa nášho uváženia. Ďalšie potrebné organizačné informácie pošleme emailom vopred.

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.

Kontakt: don Rasťo Hamráček 0903 825 148

Realizáciu tábora podporili Mesto Michalovce a Ministerstvo školstva SR.


DUCHOVNÉ CVIČENIA

skončení maturanti a vysokoškoláci :: pondelok 26. augusta – štvrtok 29. augusta 2024

? Záujemcovia nech sa prihlásia najneskôr do 1. júla osobne u dona Rasťa Hamráčka.


BODKA ZA PRÁZDNINAMI

štvrtok 29. augusta – sobota 31. augusta 2023

? miesto ubytovania ešte bude upresnené

pre chlapcov zo stretiek a chalanov-animátorov

Charakter tejto akcie je výslovne chlapčenský a kresťanský. Okrem hier, rekreácie, stálej prítomnosti saleziánov, sú v programe aj modlitby, sviatosť zmierenia a svätá omše.

Podujatie je určené pre chlapcov, ktorí sa zúčastňujú na pravidelných aktivitách (stretko, krúžok, miništrovanie) v našom stredisku.

❓ Podrobné info o programe a prihlášku ponúkneme počas prázdnin.

 

(Bratislava/Vajnory, 5. januára 2024) – Rehoľa Saleziánov don Bosca si tento rok pripomína sté výročie oficiálneho príchodu a začatia pôsobenia na Slovensku. Komunita saleziánov rok 2024 vníma ako tzv. Rok vďačnosti, kedy chcú viacerými podujatiami poďakovať a pripomenúť si svoju storočnú prítomnosť na Slovensku.

Za začiatok podujatí si zvolili 8. január, deň úmrtia slovenského saleziána, blahoslaveného Titusa Zemana. Rok vďačnosti začne svätou omšou v priamom prenose televízie LUX v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v bratislavských Vajnoroch, odkiaľ Titus Zeman pochádzal. Omši bude predsedať slovenský provinciál Peter Timko za účasti kazateľa Pierluigiho Cameroniho, ktorý je generálny postulátor procesov svätorečenia.

Apoštolská penitenciária vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov udelila veriacim možnosť získať plnomocné odpustky. Stačí, ak za obvyklých podmienok, v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku. Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo zbožnou modlitbou.

Saleziáni chcú oslavy svojho príchodu využiť na prezentáciu a znovuoživenie charizmy dona Bosca na Slovensku. Sú najpočetnejšou mužskou rehoľou u nás a po vzore zakladateľa dona Bosca sa prioritne venujú práci s deťmi a mládežou. Pomáhajú tiež sociálne najslabším a sú aktívni aj pri pomoci ukrajinským odídencom. „V súčasnej zložitej dobe si ešte viac uvedomujeme potrebu zodpovednej výchovy, ktorá formuje mladých ľudí. Chceme byť blízko nich, ponúkať im zaujímavý program, ale aj odpovede na otázky, ktoré ich trápia,“ uviedol provinciál Peter Timko a dodal, že: „pri príležitosti osláv chcú s pokornou vďačnosťou dávať ďalej to, čo dostali.“

Hosť z Ríma, salezián Pierluigi Cameroni, bol zodpovedný za proces blahorečenia Slováka Titusa Zemana. „Poznám viaceré svedectvá vernosti saleziánov počas komunistickej totality vo vašej krajine. Táto spomienka na hrdinskú lásku ku Kristovi je semienkom nádeje, aby prorocký sen dona Bosca pokračoval, zapájajúc do tohto nového dobrodružstva milosti a saleziánskej charizmy čoraz viac aj samotných mladých a celú saleziánsku rodinu,“ hovorí don Cameroni.

Aktuálne je naprieč celým Slovenskom 23 saleziánskych stredísk, od Bratislavy, cez Žilinu, Námestovo, Poprad, Prešov až po Rožňavu či Humenné a Michalovce. Saleziáni pôsobia tiež v rómskych komunitách na Luníku IX v Košiciach a v časti Poštárka v Bardejove. Pracujú aj na misiách v Azerbajdžane a v Jakutskej republike na Sibíri.

V strediskách ponúkajú predovšetkým stretká (stretnutia rovesníckych skupín), záujmové krúžky, športy, tábory, výlety, ale aj duchovné, spoločenské a kultúrne podujatia. Sú zriaďovateľmi troch školských zariadení. V štyroch strediskách v Bratislave a v Košiciach otvorili prvé centrá duševnej starostlivosti, ktoré pomáhajú mladým ľuďom prejsť cez ťažšie obdobia života. Saleziáni vedú výchovu v duchu kresťanských hodnôt, ale dvere ich stredísk sú otvorené pre všetkých. Všetky aktivity saleziánov fungujú hlavne vďaka pomoci stoviek dobrovoľníkov.

Počas roka sa uskutoční viacero aktivít, ktorými si budú môcť nielen členovia saleziánskej komunity pripomenúť toto dôležité výročie. Okrem iného vyjde kniha Sen, ktorý trvá. Tá mapuje storočnicu saleziánov na Slovensku. Novinkou je aj Príručka k saleziánskym miestam na Slovensku a špeciálna brožúrka pre deti o živote dona Bosca. Znovu bude pre čitateľov k dispozícii obľúbený životopis dona Bosca v slovenčine. V košickej Tabačke sa v máji uskutoční diskusné podujatie o výchove mladých ľudí. Pre tých, ktorí radi chodia na výlety a spoznávajú krajinu vznikne elektronická mapa Slovenska s miestami súvisiacimi s činnosťou saleziánov. Storočnici budú venované aj tohtoročné prímestské tábory.

Oslavy oficiálne vyvrcholia počas víkendu 6. – 8. septembra 2024. V sobotu bude program pripravený v Bratislave. V nedeľu, presne na sté výročie príchodu saleziánov do Šaštína, sa uskutoční ďakovná púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie a slávnostná sv. omša.

Materiály a aktivity súvisiace s prípravou na Rok vďačnosti, ale aj aj samotným priebehom, je možné nájsť na webe 100.saleziani.sk a sociálnych sieťach saleziánov.

Rehoľu Saleziánov založil v 19. storočí taliansky kňaz a vychovávateľ Ján Bosco. Jedným z jeho kréd pri práci, v tom čase predovšetkým s chudobnými chlapcami, bolo: „Skáčte, kričte, len nehrešte!“. Patrónom rehole je biskup František Saleský, z jeho mena je odvodené aj jej pomenovanie. Saleziáni patria k najpočetnejším rehoľným spoločnostiam. V súčasnosti vo 135 krajinách sveta pôsobí cez 14 000 kňazov a bratov. Ako ostatné rehoľné rády, tak aj saleziáni boli v 50. rokoch minulého storočia na Slovensku násilne rozpustení a prenasledovaní. Odsúdení saleziáni strávili v komunistických väzniciach spolu skoro 400 rokov. K politickým väzňom patril aj blahoslavený Titus Zeman. Neskôr v utajení obnovilo svoju činnosť Združenie saleziánov spolupracovníkov, ktoré má v súčasnosti na Slovensku viac než tisíc členov. Do saleziánskej rodiny patria aj sestry saleziánky, zasvätené dobrovoľníčky dona Bosca ako aj odchovanci, ktorí sú aktívni v združení Exallievi a priatelia dona Bosca. Rehoľa začala opätovne na Slovensku oficiálne pôsobiť začiatkom 90. rokov. Aktuálne v slovenskej provincii Márie Pomocnice kresťanov je 181 bratov rehoľníkov, z nich sú piati cudzinci (India, Burundi, Jakutsko, Južná Kórea). Slovenskí saleziáni ako misionári pracovali a pracujú v 50 krajinách sveta.

zdroj: saleziani.sk