(Bratislava/Vajnory, 5. januára 2024) – Rehoľa Saleziánov don Bosca si tento rok pripomína sté výročie oficiálneho príchodu a začatia pôsobenia na Slovensku. Komunita saleziánov rok 2024 vníma ako tzv. Rok vďačnosti, kedy chcú viacerými podujatiami poďakovať a pripomenúť si svoju storočnú prítomnosť na Slovensku.

Za začiatok podujatí si zvolili 8. január, deň úmrtia slovenského saleziána, blahoslaveného Titusa Zemana. Rok vďačnosti začne svätou omšou v priamom prenose televízie LUX v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v bratislavských Vajnoroch, odkiaľ Titus Zeman pochádzal. Omši bude predsedať slovenský provinciál Peter Timko za účasti kazateľa Pierluigiho Cameroniho, ktorý je generálny postulátor procesov svätorečenia.

Apoštolská penitenciária vo Vatikáne na žiadosť slovenských saleziánov udelila veriacim možnosť získať plnomocné odpustky. Stačí, ak za obvyklých podmienok, v čase od 8. januára 2024 do 8. septembra 2024 navštívia farský kostol vo Vajnoroch alebo kostol či verejnú kaplnku saleziánov a saleziánskej rodiny na Slovensku. Dar plnomocných odpustkov môžu využiť aj chorí a všetci tí, ktorí fyzicky nemôžu byť prítomní v kostole, a to obetovaním svojho utrpenia Pánovi alebo zbožnou modlitbou.

Saleziáni chcú oslavy svojho príchodu využiť na prezentáciu a znovuoživenie charizmy dona Bosca na Slovensku. Sú najpočetnejšou mužskou rehoľou u nás a po vzore zakladateľa dona Bosca sa prioritne venujú práci s deťmi a mládežou. Pomáhajú tiež sociálne najslabším a sú aktívni aj pri pomoci ukrajinským odídencom. „V súčasnej zložitej dobe si ešte viac uvedomujeme potrebu zodpovednej výchovy, ktorá formuje mladých ľudí. Chceme byť blízko nich, ponúkať im zaujímavý program, ale aj odpovede na otázky, ktoré ich trápia,“ uviedol provinciál Peter Timko a dodal, že: „pri príležitosti osláv chcú s pokornou vďačnosťou dávať ďalej to, čo dostali.“

Hosť z Ríma, salezián Pierluigi Cameroni, bol zodpovedný za proces blahorečenia Slováka Titusa Zemana. „Poznám viaceré svedectvá vernosti saleziánov počas komunistickej totality vo vašej krajine. Táto spomienka na hrdinskú lásku ku Kristovi je semienkom nádeje, aby prorocký sen dona Bosca pokračoval, zapájajúc do tohto nového dobrodružstva milosti a saleziánskej charizmy čoraz viac aj samotných mladých a celú saleziánsku rodinu,“ hovorí don Cameroni.

Aktuálne je naprieč celým Slovenskom 23 saleziánskych stredísk, od Bratislavy, cez Žilinu, Námestovo, Poprad, Prešov až po Rožňavu či Humenné a Michalovce. Saleziáni pôsobia tiež v rómskych komunitách na Luníku IX v Košiciach a v časti Poštárka v Bardejove. Pracujú aj na misiách v Azerbajdžane a v Jakutskej republike na Sibíri.

V strediskách ponúkajú predovšetkým stretká (stretnutia rovesníckych skupín), záujmové krúžky, športy, tábory, výlety, ale aj duchovné, spoločenské a kultúrne podujatia. Sú zriaďovateľmi troch školských zariadení. V štyroch strediskách v Bratislave a v Košiciach otvorili prvé centrá duševnej starostlivosti, ktoré pomáhajú mladým ľuďom prejsť cez ťažšie obdobia života. Saleziáni vedú výchovu v duchu kresťanských hodnôt, ale dvere ich stredísk sú otvorené pre všetkých. Všetky aktivity saleziánov fungujú hlavne vďaka pomoci stoviek dobrovoľníkov.

Počas roka sa uskutoční viacero aktivít, ktorými si budú môcť nielen členovia saleziánskej komunity pripomenúť toto dôležité výročie. Okrem iného vyjde kniha Sen, ktorý trvá. Tá mapuje storočnicu saleziánov na Slovensku. Novinkou je aj Príručka k saleziánskym miestam na Slovensku a špeciálna brožúrka pre deti o živote dona Bosca. Znovu bude pre čitateľov k dispozícii obľúbený životopis dona Bosca v slovenčine. V košickej Tabačke sa v máji uskutoční diskusné podujatie o výchove mladých ľudí. Pre tých, ktorí radi chodia na výlety a spoznávajú krajinu vznikne elektronická mapa Slovenska s miestami súvisiacimi s činnosťou saleziánov. Storočnici budú venované aj tohtoročné prímestské tábory.

Oslavy oficiálne vyvrcholia počas víkendu 6. – 8. septembra 2024. V sobotu bude program pripravený v Bratislave. V nedeľu, presne na sté výročie príchodu saleziánov do Šaštína, sa uskutoční ďakovná púť do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie a slávnostná sv. omša.

Materiály a aktivity súvisiace s prípravou na Rok vďačnosti, ale aj aj samotným priebehom, je možné nájsť na webe 100.saleziani.sk a sociálnych sieťach saleziánov.

Rehoľu Saleziánov založil v 19. storočí taliansky kňaz a vychovávateľ Ján Bosco. Jedným z jeho kréd pri práci, v tom čase predovšetkým s chudobnými chlapcami, bolo: „Skáčte, kričte, len nehrešte!“. Patrónom rehole je biskup František Saleský, z jeho mena je odvodené aj jej pomenovanie. Saleziáni patria k najpočetnejším rehoľným spoločnostiam. V súčasnosti vo 135 krajinách sveta pôsobí cez 14 000 kňazov a bratov. Ako ostatné rehoľné rády, tak aj saleziáni boli v 50. rokoch minulého storočia na Slovensku násilne rozpustení a prenasledovaní. Odsúdení saleziáni strávili v komunistických väzniciach spolu skoro 400 rokov. K politickým väzňom patril aj blahoslavený Titus Zeman. Neskôr v utajení obnovilo svoju činnosť Združenie saleziánov spolupracovníkov, ktoré má v súčasnosti na Slovensku viac než tisíc členov. Do saleziánskej rodiny patria aj sestry saleziánky, zasvätené dobrovoľníčky dona Bosca ako aj odchovanci, ktorí sú aktívni v združení Exallievi a priatelia dona Bosca. Rehoľa začala opätovne na Slovensku oficiálne pôsobiť začiatkom 90. rokov. Aktuálne v slovenskej provincii Márie Pomocnice kresťanov je 181 bratov rehoľníkov, z nich sú piati cudzinci (India, Burundi, Jakutsko, Južná Kórea). Slovenskí saleziáni ako misionári pracovali a pracujú v 50 krajinách sveta.

zdroj: saleziani.sk

Na tému rozprávky „Encanto – čarovný svet“ sa niesol Saleziánsky letný tábor u sestier FMA v prvom júlovom týždni. Deti sprevádzané animátormi spoznávali, že nie je dar ako dar, že každý z nás má dary, ba že sme viac ako len naše dary, lebo sami sme darom. Fotogaléria TU.

Počas druhého týždňa prázdnin sa štyri naše animátorky Alicka, Hana, Sára a Zuzka zúčastnili na podujatí Základný animátorsky kurz, ktorý organizovala Domka, v Žiline. Cez prednášky a aktivity rozširovali svoje poznatky, skúsenosti a inšpirácie. Spoločne s 30-tkou ďalších účastníkov z iných stredísk postupne prešli štyri veľké celky animátorstva. „Bola to pre mňa veľmi zaujímavá životná skúsenosť, za ktorú som veľmi rada a povzbudila ma ku mnohým veciam. Nadviazala som tu nové kamarátstva, spoznala som úžasných ľudí a zažila som kopu zábavy,“ napísala po akcii naša nová animátorka Sára. Viac fotiek TU.

Ani tento rok nechýbali dni, keď sme s animátormi strávili čas pre deti „len tak“ v letnom oratku – dopoludnia počas prvých dní augusta.

Veľmi pekný deň prežilo spolu 15 rodín v sobotu 5. augusta, keď sme mali Family Day Lesné 2023. Podmienky počasia nás síce „nepustili“ do Lesného, ale aj v stredisku to bolo živé, naplnené hrami, radosťou, témou, spoločným časom aj dobrotami. Fotogaléria TU a pozrite si aj video (ďakujeme p. Vladovi Bučkovi).

Ešte pred rozbehnutím prípravného týždňa pred Prímesťákom si niektorí animátori dopriali spoločné dni pri hre v stredisku, vo vode i na výlete v prírode. Vo stredu 9. augusta sa vybrali na výlet na vrch Sivec nad Ružínskou priehradou.

Tohtoročný Prímestský tábor sa konal v posledný celý augustový týždeň. Pripravená a dobre naladená partia animátorov privítala stovku detí, aby sa spoločne nechali vtiahnuť do príbehu a hry Jumanji. A tak bubnovanie, hry, dielne, namiesto výletu (kvôli dažďu) pekný súťažný program v stredisku, vzájomné spoznávanie sa, „vodný deň“, zmrzlina a záverečná veľká hra v mestskom parku, k tomu radosť, chutné obedy, modlitby a Božia ochrana – tak by sme mohli opísať náš Prímesťák. Oprávnene opäť veľká vďaka Pánu Bohu, Panne Márii, všetkým dobrodincom, rodičom, animátorom a deťom za požehnaný spoločný týždeň. Z jednej skupinky sa nám dostala aj básnička o tábore – ďakujeme. Fotogaléria

Realizáciu tábora podporili Mesto Michalovce a Ministerstvo školstva SR.

 

 

A ako tradične, leto uzatvárame výletom chlapcov – Bodka za prázdninami. V tomto roku sme ju spojili s dvojdňovým pobytom pod Tatrami pre chlapcov zo stretiek. Na saleziánskej chate na Kvetnici pri Poprade nás bola pekná tridsiatka. Mladší chlapci – niektorí skutočne prvý raz na „vrcholovej turistike“ zvládli výstup na Predné Solisko (2117 m), staršia partia absolvovala dlhšiu trasu a náročnejší výstup na Hincove plesá a Kôprovský štít (2363 m). druhý deň naplnili hry, spoločný obed na dvore, pomoc pri spracovaní palivového dreva pre miestnu komunitu saleziánov ale tiež prechádzka ku Kaplnke vzkriesenia nad Kvetnicou. Napokon sme sa všetci vo štvrtok 31. augusta zúčastnili na Bodke na Mariánskej hore v Levoči. Aj toto bolo pre niektorých chlapcov prvý raz. Sme radi, že sme mali parádnu chalanskú spoločnú akciu. Fotogaléria TU.

Saleziáni don Bosca, sestry saleziánky a saleziánski animátori v Michalovciach
spolu so združeniami DOMKA, stredisko Michalovce a Laura, stredisko Michalovce

pripravili na leto 2023 pre deti, mladých a rodiny tieto podujatia

 

SALEZIÁNSKY LETNÝ TÁBOR u sestier FMA

pondelok 3. júla, utorok 4. júla, štvrtok 6. júla a piatok 7. júla 2023, vždy od 9.00 do 15.00 h

?Sestry saleziánky, ul Cyrila a Metoda 13, Michalovce

deti od ukončeného 3. roč. ZŠ po ukončený 6. roč. ZŠ (kapacita obmedzená)

poplatok: 15 €/deň ; člen Laury 10 €/deň (je možné zaplatiť členské na rok 5 € a uplatniť si zľavu)

Potrebné jedlo na celý (každý deň) a vlastná fľaša na pitie; zabezpečený bude pitný režim, desiata a olovrant; treba mať čiapku, športové oblečenie, prefotenú kartičku poistenca, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

? PRIHLASOVANIE UKONČENÉ len emailom ::   matafma@gmail.com   (sr. Martina Marková)

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.


STREDOŠKOLSKÝ TÁBOR – PONUKA JE ZRUŠENÁ !

streda 2. augusta – nedeľa 6. augusta 2023

V spolupráci so saleziánskym strediskom Bardejov, prioritne pre birmovancov

?Vihorlat resort, Sninské rybníky

poplatok: 120 € (reálne náklady na 1 osobu sú 200 €)

?   PRIHLASOVANIE osobne u vedúceho strediska dona Rasťa Hamráčka 0903 825 148

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.


FAMILY DAY LESNÉ 2023

sobota 5. augusta 2023, 9.30 h až 19.30 h

? Saleziánska chata v Lesnom

rodiny s deťmi z nášho strediska, farnosti

?  PRIHLASOVANIE ONLINE TU (do 30. júna)

Prihlásené rodiny dostanú bližšie info emailom.


SALEZIÁNSKY PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2023

pondelok 21. augusta – piatok 25. augusta 2023, denne od 8.00 h do 16.00 h

? Saleziáni don Bosca, Špitálska 15, Michalovce

žiaci ZŠ = ukončený 3. až 8. roč. vrátane (kapacita je obmedzená na 100 účastníkov)

poplatok: 50 €, druhé dieťa 40 € a ďalšie 35 €; člen Domky 40 €, druhé dieťa 35 €; tábor dotuje združenie Domka, stredisko Michalovce

?  PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉ (formulár) ONLINE

Dôležité: prihláška bude platná až po zaplatení, PALTIŤ TREBA DO 7 DNÍ OD PODANIA ONLINE PRIHLÁŠKY A TO OSOBNE v saleziánskom stredisku v kancelárii Domky vždy v piatky od 17.00 do 18.30 alebo v nedele dopoludnia po svätých omšiach. V prípade nezaplatenia bude prihláška vymazaná. Po naplnení kapacity prihlášky už prijímať nebudeme.

? Je možné sa zapísať za člena Domky (členské je 3 €/rok) – prihláška do Domky (PDF)

Zabezpečujeme denný program, pitný režim počas dňa, obed, olovrant, jednodňový výlet, cestovné, náklady za materiál, s ktorým deti počas tábora pracujú, prezent z tábora a stálu asistenciu animátorov. Vyhradzujeme si právo rozdeliť deti do skupín podľa nášho uváženia. Ďalšie potrebné organizačné informácie pošleme emailom vopred.

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.

Kontakt: don Rasťo Hamráček 0903 825 148

Realizáciu tábora podporili Mesto Michalovce a Ministerstvo školstva SR.

 

 

 


DUCHOVNÉ CVIČENIA

vysokoškoláci :: utorok 5. septembra – piatok 8. septembra 2023

? Záujemcovia nech sa prihlásia najneskôr do 15. júla osobne u dona Rasťa Hamráčka.


BODKA ZA PRÁZDNINAMI

pondelok 28. augusta – štvrtok 31. augusta 2023

? saleziánska chata Poprad – Kvetnica

pre chlapcov zo stretiek a chalanov-animátorov

Charakter tejto akcie je výslovne chlapčenský a kresťanský. Okrem hier, rekreácie, stálej prítomnosti saleziánov, sú v programe aj modlitby, sviatosť zmierenia a svätá omše.

Podujatie je určené pre chlapcov, ktorí sa zúčastňujú na pravidelných aktivitách (stretko, krúžok, miništrovanie) v našom stredisku.

❓ Podrobné info o programe a prihlášku ponúkneme počas prázdnin.