Savio Run 2024 – „Bež za svojím snom“

Spojiť oslavu svätého Dominika Savia, zdravé behanie a spoločenstvo strediska. Podarilo sa nám to v pekné nedeľné poobedie 5. mája, kedy sme mali bežecké podujatie SAVIO RUN 2024. V peknom počasí bežali všetci od najmenších 3-ročných, ktorí mali 100 m beh až po 3 km beh dospelákov v okolí strediska. Na prezentáciu sa dostavilo celkom 93 bežcov a pri hlavnom behu – trikrát 1 km okruh po chodníkoch v užšom okolí strediska – nechýbala ani asistencia Mestskej polície.

FOTOGALÉRIA ¦ S myšlienkou prišiel animátor Marek Lesník a s partiou ďalších animátorov a podporou viacerých dospelých vrátane jeho rodiny to pekne pripravili. Detské trate – 100, 200, 300 a 600 m – sa bežali v priestore strediska s veľkou podporou fanúšikov. Zo štartu, vyzdobeného balónmi, bol vyznačený 200 m okruh, ktorý najstarší žiaci bežali trikrát. Menších pri ich behoch vždy viedol samotný organizátor Marek Lesník a tak nielen ukazoval smer bežania ale bol pre nich aj veľkou motiváciou. Pri hlavnom behu na 3 km nechýbali ani fanúšikovia pri trati a zastúpenie medzi bežcami mala aj saleziánska rodina. V cieli na každého čakala účastnícka medaila a občerstvenie.

Umiestnenia na stupňoch víťazov podľa kategórií:

100 m – deti ročníky 2019-2021
Emily Olívia Gazdová
Ján Vinc
Richard Rovňák

200 m – deti ročníky 2017-2018
Jakub Bubanec
Alica Macek
Filip Pizúr

300 m – deti ročníky 2015-2016
Hana Tokárová
Nela Cingeľová
Damián Falis

600 m – dievčatá ročníky 2012-2014
Timea Joneková
Soňa Berešová
Margaréta Roďomová

600 m – chlapci ročníky 2021-2014
Adam Tokár
Tobias Cingeľ
Jakub Gejguš

1 km – dievčatá ročník 2009-2011
Miriam Hamadejová, čas 4:16
Carolyn Hamadejová, čas 4:55
Ella Šuchtová, čas 5:15

1 km – chlapci ročníky 2009-2011
Lukáš Vinc, čas 3:36
Dávid Koscelanský, čas 3:52
Jakub Ivaňák, čas 4:30

3 km – juniorky ročníky 2005-2008
Nina Pirčová, čas 13:15
Victoria Krzywon, čas 13:33
Alexandra Puchľáková, čas 14:32

3 km – juniori ročníky 2005-2008
Richard Čornej, čas 11:52
Matej Vinc, čas 12:52
Matej Ivaňák, čas 12:58

3 km – ženy do 39 rokov
Veronika Kužmová, čas 18:02

3 km muži do 39 rokov
Samuel Sočuvka, čas 12:35
Tomáš Rovňák, čas 15:02

3 km – ženy nad 40 rokov
Patrícia Kadlec Lukáčová, čas 15:24
Mariana Honsch, čas 16:03
Lucia Šuchtová, čas 17:08

3 km – muži nad 40 rokov
Karol Honsch, čas 11:55
Vladimír Zuber, čas 15:35
Vladimír Falis, čas 15:55

 

Ď A K U J E M E  všetkým za účasť, veľmi peknú atmosféru a pomoc a podporu pri tomto vydarenom podujatí.