Saleziánske dielo v srdci Zemplína slávi v januári na oboch svojich miestach. Cez víkend 13. až 15. januára sme u sestier saleziánok oslávili blahoslavenú Lauru Vicuňovú, patrónku ich verejnej kaplnky. Laura je aj ochrankyňou týraných detí a rodín v ohrození.

Oslavy Laury sa začali už v piatok mládežníckou sv. omšou. Na nedeľu pozvali aj hosťa dona Stana Semana, ktorý spoločne s miestnym direktorom donom Jankom Martiškom slávili eucharistiu. Liturgiu prišiel obohatiť náš mládežnícky zbor. Nechýbalo agapé a spoločný obed bratov SDB a sestier FMA v peknej rodinnej atmosfére.

Oslava Laury pokračovala popoludní s dievčatami. Vďaka sestre Mati Markovej, ktorá má na starosti stredisko, a animátorkám. Spolu pripravili pre dievčatá pekný program, pri ktorom si mohli vyskúšať svoju trpezlivosť, zručnosť, telesnú zdatnosť ale aj estetické cítenie, spolupatričnosť,… Popri tom sa vždy dozvedeli niečo viac zo života Laury. Vďaka za sympatické popoludnie.

Aj don Bosco nás bavil, hneď dvakrát. V nedeľu 29 januára o 17-tej mladí a animátori spolu pripravili zábavný aj súťažný aj veselý hodinový program. Pozreli sme si spoločne krátku časť videa tohtoročného Hesla o laikoch, ktorí majú byť kvasom v dnešnej ľudskej rodine. Hneď v nasledujúcej scénke starší animátori priblížili otázku o tom, kde je moje miesto v božom kráľovstve. Aj sa tancovalo vďaka stretku dievčat, ktoré si pripravili krátku choreografiu, zbor z detskej svätej omše urobil veľmi dobrú náladu troma piesňami a moderátori mali pripravených aj zopár krátkych súťaží a tipovačiek, aby zapojili aj obecenstvo. A medzi všetkými putoval košík s cukríkmi. V závere „šuflikári“ (chlapci, ktorí sa pripravujú na animátorstvo) zahrali veselú scénku ako sa Janko Bosco stal zakladateľom Spolku dobrého bangu (SDB). Na záver mal otec direktor Janko Martiška pekné i dramatické večerné slovko.

V deň slávnosti v utorok 31. januára sme potom oslávili dona Bosca pekne liturgicky. Slávnostný kazateľ don Bartolomej Juhás sa zamýšľal nad spôsobmi, ako vytvárať a zachovať dobrý kvas v dnešnej ľudskej rodine. Po hojnej účasti na svätej omši mnohí prijali pozvanie aj na pekné pohostenie v priestoroch po kostolom a nechýbal ani (možno už tradičný) ohňostroj.

Autor foto z oboch častí oslavy dona Bosca: Tomáš Rovňák – FOTOGALÉRIA