CELÝ ADVENT každú nedeľu po sv. omšiach je vo vestibule kostola pri sakristii ponuka kníh a výrobkov z tvorivých dielní.

 • Sobota 2. decembra – Mariánska sobota = ruženec o 18.00, sv. omša a požehnanie adventného venca vonku
 • Sobota 2. decembra – u sestier FMA o 19.30 h polhodinová moderovaná adorácia na začiatok adventu.
 • Nedeľa 3. decembra – pri všetkých svätých omšiach požehnanie adventných vencov; pri sv. omši o 11.30 h začiatok adventnej aktivity pre deti a po sv. omši príprava Betlehema vonku.
 • Piatok 8. decembraslávnosť Nepoškvrnenej a výročie začiatku nášho diela – slávnostná sv. omša o 16.30 a po nej pohostenie; sv. omša aj o 18.30 h.
 • Sobota 9. decembraroráty – sv. omša o 6.00 h v kostole; po nej pozvanie na spoločné raňajky v kaviarni.
 • Nedeľa 10. novembraMikuláš pre deti po detskej sv. omši a od 16.00 „Adventné oratko – zdobenie perníkov“ pre celé rodiny.
 • Piatok 15. decembrastretnutie animátorov začína pri večernej mládežníckej sv. omši.
 • Sobota 16. decembraroráty – sv. omša o 6.00 h v kostole; po nej pozvanie na spoločné raňajky v kaviarni.
 • Sobota 16. decembraduchovné obnovy o 9.00 h v kostole zvlášť pre mladých a dospelých a potom spoločná sv. omša.
 • Nedeľa 17. decembra – veľké predvianočné spovedanie v našom kostole od 15.00 h; oratko v túto nedeľu nebude.
 • Sobota 23. decembraroráty – sv. omša o 6.00 h v kostole; po nej pozvanie na spoločné raňajky v kaviarni.