Sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov má v tradícii saleziánov silnú pozíciu.
Don Bosco si hlboko ctil Nepoškvrnenú Pannu a uctieval ju najmä pod titulom Pomocnica kresťanov. Tento titul dostal aj náš farský kostol. Každoročne teda slávime 24. máj ako Odpustovú slávnosť farnosti. Zvykneme na tento deň pozývať kňazov, ktorí v našom stredisku niekedy pôsobili, aby nás povzbudili svojim príhovorom. Tento raz pozvanie prijal don Ivo Štofej, ktorý v michalovskom saleziánskom strtedisku  prežil dva roky svojej študnetskej praxe, ako asistent v oratóriu. Dnes pôsobí v Banskej Bystrici, kde sa stará o ekonomickú stránku tamojšieho saleziánskeho domu. V príhovore nás vyzval k revízii nášho mariánskeho rozmeru, a povzbudil nás k budovaniu srdečného vzťahu s našou nebeskou matkou. Popoludní pokračovala slávnosť neformálnym stretnutím s členmi saleziánskej rodiny a s dobrodincami nášho diela. V príjemnom prostredí nášho oratória sme sa mohli srdečne pozhovárať o spoločných zážitkoch a povzbudiť sa v radostnom prežívaní viery. Domov sme sa rozchádzali neskoro večer, plní radosti a s pocitom blízkosti Božej matky, Márie Pomocnice kresťanov.