Podobne ako v Advente aj teraz v pôste máme pre rodiny s deťmi, aj pre tie čo sa pripravujú na prvé sväté prijímanieponuku „cesty“. Je to vystupovanie po rebríku až ku tajomstvu Ježiša Krista. Pomôckou je výkres A3, ktorý si postupne vymaľujeme. Každý týždeň pôstu jednu časť až po Kvetnú nedeľu, kedy prídeme k Ježišovmu tajomstvu.

Výkres deti dostávajú pri detskej svätej omši u dona Rasťa alebo PDF výkresu (A3) si môžete stiahnuť tu.

Vysvetlenie na piatu pôstnu nedeľu (3. apríla) – Odpustenie

Ježiš ma prijíma a vždy mi odpúšťa. Ježiš sa nikdy nepozerá na toho, kto žaluje, ale na toho, kto potrebuje odpustenie. Vždy ťa prijíma a vždy ti odpúšťa. A chce, aby si sa už neobrátil ku hriechu, ale aby si sa pozeral na neho – pozeraj sa na Ježiša.

 

Vysvetlenie na štvrtú pôstnu nedeľu (27. marca ) – Vráť sa

Ježiš mi ukazuje Otca, Boha, ktorý je nekonečne milosrdný. Boh Otec je samé svetlo, a on ťa objíma, lebo si jeho dieťa. Aj keď tvoja radosť a svetlo zhasli. Otec je taký – netrestá, nekarhá, objíma. Aj keď máš toho veľa „za ušami“. A Ježiš si praje, aby sme mali srdce ako náš Otec. Svet sa zmení, keď bude veľa takých sŕdc.

 

Vysvetlenie na tretiu pôstnu nedeľu (20. marca ) – Vytrvaj

Ježiš je so mnou veľmi trpezlivý, dáva mi x-tisíc príležitostí rásť. Ježiš je ako záhradník, stará sa o každú rastlinku, každý deň je pri nás, „polieva“ nás svojou milosťou – láskou, aby sme v neho verili a aby sme podľa viery žili = konali skutky viery (prinášali naše ovocie).

Vysvetlenie na druhú pôstnu nedeľu (13. marca ) – Počúvaj Ježiša

Boh ma vedie na stretnutie s Ježišom, aby som ho počúval. Ježiš (evanjelium) je naše SLOVO, ktoré chceme počúvať, a je SVETLO – radosť aj nádej. Čítajte si doma denne trošku z evanjelia a rozprávajte sa o tom.

Vysvetlenie na prvú pôstnu nedeľu (6. marca ) – Vystúp vyššie

Boh má pre mňa plán, ktorý madvíha vyššie – EVANJELIUM. Pokušenia nás lákajú pozerať sa na pozemské veci, padať do zeme. Ježiš nás pozýva pozerať sa hore a vystúpiť vyššie. ZDVIHNI ZRAK! Máme byť chlebom, deliť sa s druhými, prinášať pokoj.

AKTUÁLNE

PUBLIKOVANÉ 2. APRÍLA – režim „sme pripravení“

Keďže v uplynulých dňoch klesol počet prichádzajúcich ľudí z Ukrajiny, čo nám potvrdili aj z hotspotu pri športovej hale v našom meste (stredisko pomoci a registrácie pre odídencov z Ukrajiny),  ba dokonca ostávajú voľné kapacity ubytovania, ktoré poskytuje štát, rozhodli sme sa aj naďalej ostať v režime „sme pripravení“, teda, že nateraz neubytúvame ďalších ľudí z Ukrajiny ale ostávame pripravení pre prípad, že sa situácia vyhrotí a prichádzajúcich, ktorí budú potrebovať sa pár dní zdržať v Michalovciach, bude opäť veľa. Znamená to, že v priestoroch pod kostolom ostávajú naďalej pripravené postele a všetko zázemie pre túto službu.

 

PUBLIKOVANÉ 27. MARCA

V tomto týždni sme v našom stredisku pomohli ďalším 6 ženám a 6 deťom z Ukrajiny. Zároveň tu boli ešte z minulého týždňa 9 ľudia, ktorým sme pomohli vybaviť dokumenty o prijatí nedospelého do opatrovníctva – trvalo to celkom 9 dní. Medzitým sme niekoľkých vzali aj na malý výlet. Vo štvrtok všetci títo odišli na dlhodobejšie ubytovanie a my sme sa rozhodli urobiť na niekoľko dní prestávku.

V tomto týždni od pondelka 21. marca do štvrtka sa v stálej službe vystriedalo spolu 15 dobrovoľníkov; v tomto týždni ste na našu službu prispeli 950 €, výdavky boli 472 €.

Celkovo sme doteraz za dva a pol týždňa pomohli v našom stredisku 141 ľuďom z Ukrajiny, zväčša to boli mamy s menšími deťmi, niektorí mali so sebou aj staré mamy. Pre takmer všetkých sa podarilo vybaviť dlhodobé ubytovanie v iných mestách, a pre niektorých aj zamestnanie.

Už asi týždeň má štát v meste niekoľko veľkých nocľahární pre ľudí z Ukrajiny, no nateraz tieto miesta neboli plne obsadené. Po dohovore s riadiacim strediskom my obnovíme našu službu podľa potreby v najbližších dňoch.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa akoukoľvek formou zapojili do tejto služby. Ďakujeme Pánu Bohu, že môžeme takto prežívať dobročinnú lásku. Zostaňme spojení v silnej modlitbe za pokoj pre Ukrajinu a v solidarite s ľuďmi, ktorí kvôli tejto vojne trpia.

foto Juraj Chorvatovič, dobrovoľník

PUBLIKOVANÉ 20. MARCA

Tento týždeň (od pondelka 14. marca do dnes nedele 20. marca):

 • sme poslúžili spolu ďalším 46 ľuďom z Ukrajiny – niektorí sa u nás zdržujú aj viac dní, keď čakajú na vybavenie potrebných dokladov;
 • pre viacerých z nich sa podarilo vybaviť dlhodobejšie ubytovanie v iných mestách Slovenska;
 • v stálej službe asistencie pri týchto ľuďoch sa vystriedalo spolu 28 dobrovoľníkov spomedzi vás, a niektorí z nich prišli aj z iných miest a zostali tu na niekoľko dní;
 • aj tento týždeň sa deťom venovali naši animátori;
 • vy z našej farnosti a strediska ste na túto službu prispeli v tomto týždni 4120 € (stav celoslovenskej podpory nájdete tu);
 • výdavky tento týždeň – na ubytovania, stravu, dopravu a cestovné – boli spolu 1654 €;
 • dostali sme zapožičané ďalšie 9-miestne auto, teraz máme takto dve veľké autá;
 • tento týždeň sa tiež pretriedili veci od dobrodincov z Nemecka;
 • a navštívili nás aj hostia z Vatikánu a z pápežskej nunciatúry v Bratislave.

Za toto všetko a ešte mnoho ďalšieho sme vďační, a najmä za modlitby a solidárne srdcia. Ďakujeme.
Podporujte nás, prosíme, naďalej modlitbami, svojim časom a v rámci možností aj finančne. Vďaka.

 

PUBLIKOVANÉ 13. MARCA

V našom stredisku sme schopní prijať 20 osôb na prenocovanie na 1 až 3 noci. Mnohí ste nám pomohli aj materiálne, ďalší z vás sa zapojili do rôznych služieb a podporili ste nás aj finančne. Ďakujeme Pánu Bohu, že môžeme prežívať túto dobročinnú lásku.

Za nás i v mene ľudí, ktorým sme tento týždeň poslúžili – aj vám zo srdca ďakujeme.

Tento týždeň (od pondelka 7. marca do dnes nedele 13. marca):

 • poslúžili sme spolu 83 ľuďom z Ukrajiny (matky s deťmi, aj niekoľko starších ľudí);
 • mali sme s nimi aj jednu svätú omšu v kostole;
 • naši animátori sa s deťmi hrali aj v telocvični;
 • pre viacerých sa podarilo vybaviť dlhodobejšie ubytovanie v iných mestách na Slovensku, pre niektorých dokonca už aj zamestnanie;
 • vy z našej farnosti a strediska ste nás podporili milodarmi vo výške 3155 €;
 • výdavky tento týždeň – na zabezpečenie ubytovania, stravy, dopravu a aj AG testovanie boli spolu 3144 € (mnohé z toho bude slúžiť aj ďalšie týždne);
 • don Stano Hurbanič, ktorý je tu na pomoc v tejto službe, prišiel z Bratislavy s autom, ktoré je poskytnuté od dobrodincov a rovnako od dobrodincov priniesol aj prvotnú finančnú zálohu na rozbeh služby vo výške 2500 €;
 • ďalšie 9-miestne auto sa podarilo požičať z Košíc a ešte jedno také auto dostaneme zapožičané v najbližších dňoch; autá máme, vďaka dobrodincom, aj označené pre túto službu.
 • Zároveň sme dostali aj materiálnu pomoc od dobrodincov z Nemecka.
 • Lieky, ktoré sa niekoľko dní zberali, už putujú k saleziánom do Ľvova a cez nich tam, kde to bude potrebné.

A najmä mnohí vložili do tejto služby svoj čas, modlitby, námahy, prácu a srdce. Ďakujeme.

Prosíme, aby ste už neprinášali žiadne materiálne veci. Čo je treba na bežný chod tejto služby, to vieme zakúpiť podľa potrieb. Podporujte nás, prosíme, naďalej modlitbami, svojim časom a v rámci možností aj finančne. Vďaka.

 

PUBLIKOVANÉ 11. MARCA

Od pondelka 7. marca do štvrtka 10. marca sme – spolu s vami a ďalšími dobrodincami – poslúžili 38 matkám a deťom z Ukrajiny. Vo štvrtok 10. marca večer sme prijali ďalších 18 osôb, 6 z nich k nám prišlo sprostredkovane cez saleziánov vo Ľvove a cez dona Karola Maníka, ktorý bol pred časom provinciálom ukrajinských saleziánov. Deťom sa v rámci možností venujú popoludní aj naši animátori. O rozbehu cele služby napísal svoj text Marián Dudáš zo stretka rodín.

 

PUBLIKOVANÉ 6. MARCA

Aj v našom stredisku chceme slúžiť ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pred vojnou. Budeme u nás ponúkať krátke prechodné ubytovanie obzvlášť matkám s deťmi, ktoré chcú cez Michalovce / Slovensko iba prejsť a chcú pokračovať do iného cieľa; u nás by sa zdržali 2-3 noci na oddych. Priestor pre nich bude pod kostolom. Doteraz nám s prípravami pomohli viacerí z vás, za čo veľmi pekne ďakujeme. Kvôli tejto službe ľuďom z Ukrajiny prišiel do našej komunity na určitý čas aj ďalší salezián kňaz don Stano Hurbanič.

AKO SA môžete ZAPOJIŤ?

– predovšetkým modlitbou za pokoj na Ukrajine a tiež modlitbou za túto našu službu;
– kto by chcel pomôcť materiálne, nech sa priebežne po sv. omši informuje u saleziána / v kaviarni, čo treba darovať/priniesť;
– kto chce prispieť finančne na prevádzku tejto služby a na potrebné nákupy, môže odovzdať milodar v sakristii, alebo osobne saleziánom.
– Kto sa chce zapojiť do konkrétnej práce / služby, nech príde v nedeľu 6.3. o 17tej do kaviarne / alebo nech osloví dona Rasťa Hamráčka počas týždňa v čase po svätých omšiach.

Ďakujeme vám za pochopenie, za vašu spoluprácu a modlitby.


STARŠIE

PUBLIKOVANÉ 26. FEBRUÁRA

Milí spolubratia a saleziánska rodina na Slovensku,

srdečne vám všetkým ďakujem za modlitby, vyjadrenia blízkosti a živý záujem angažovať sa v prospech našich bratov a sestier na Ukrajine, ktorí sa z večera do rána ocitli v situácii, ktorá nemá v našich časoch a zemepisných šírkach obdoby. Veľmi ma potešila pohotová ochota niektorých z vás pomôcť tejto trpiacej a skúšanej krajine. Pýtate sa nás na finančnú zbierku, niektorí ponúkate ubytovanie utečencom. Dostávame veľa otázok ako pomôcť.

Komunikujem s provinciálnym predstaveným saleziánov na Ukrajine, s otcom Michailom Chabanom a budeme sa snažiť byť našim spolubratom k dispozícii veľmi adresne a spôsobom, ktorý bude naozaj potrebný, a tiež podľa situácie, ktorá sa bude postupne vyvíjať.

Ak chcete byť informovaní o tom, akú pomoc saleziánske dielo na Ukrajine aktuálne potrebuje, napíšte nám mail na pomocukrajine@saleziani.sk a budeme vás v najbližšom období priebežne informovať o aktuálnych výzvach a potrebách saleziánskej rodiny na Ukrajine.

Na Ukrajine saleziáni východného obradu pracujú v 4 dielach, spravujú 3 farnosti, 2 oratória, 2 školy a sirotinec. Aktuálne vo Ľvove začínajú saleziáni i spolupracovníci prijímať vo svojich domoch utečencov z východnej Ukrajiny, prevažne deti a mladých.

Naďalej im pomáhajme našou modlitbou a obetami.

S bratským pozdravom v donovi Boscovi d. Peter Timko sdb, provinciál


Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Maltézskou pomocou Slovensko spustila registráciu, prostredníctvom ktorej budú charitní pracovníci koordinovať ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny. Svoju ponuku môžete registrovať  na TOMTO MIESTE.


Naše občianske združenie SAVIO dlhodobo podporuje na Ukrajine formou štipendijného fondu študentov saleziánskej učňovky v Ľvovesirotinec v meste Ľvov nazývaný „Rodinný dom Pokrova“ a tiež každoročne spolupracuje na realizácii letných táborov pre deti v oblasti Zakarpatskej Rusi.

Naša pomoc preto bude smerovať práve pre Saleziánov don Bosca, ktorí okrem finančnej pomoci prosia najmä o modlitby. Krátky rozhovor s ukrajinským saleziánom Olegom Fedorenkom si môžete vypočuť na stránke rádia Lumen. Saleziáni aj v týchto ťažkých časoch zostávajú medzi mladými a ich rodinami, ktorým prinášajú duchovnú aj materiálnu pomoc.

Prispejte aj vy a pomôžte ľuďom postihnutým vojnou. Ďakujeme.

 • Prispieť môžete priamo vkladom na náš účet:
  IBAN: SK5511000000002626853119
  variabilný symbol: 000011

 

 • alebo cez QR kód: