,

Pôst 2022 s deťmi (už aj na nedeľu 3. apríla)

Podobne ako v Advente aj teraz v pôste máme pre rodiny s deťmi, aj pre tie čo sa pripravujú na prvé sväté prijímanieponuku „cesty“. Je to vystupovanie po rebríku až ku tajomstvu Ježiša Krista. Pomôckou je výkres A3, ktorý si postupne vymaľujeme. Každý týždeň pôstu jednu časť až po Kvetnú nedeľu, kedy prídeme k Ježišovmu tajomstvu.

Výkres deti dostávajú pri detskej svätej omši u dona Rasťa alebo PDF výkresu (A3) si môžete stiahnuť tu.

Vysvetlenie na piatu pôstnu nedeľu (3. apríla) – Odpustenie

Ježiš ma prijíma a vždy mi odpúšťa. Ježiš sa nikdy nepozerá na toho, kto žaluje, ale na toho, kto potrebuje odpustenie. Vždy ťa prijíma a vždy ti odpúšťa. A chce, aby si sa už neobrátil ku hriechu, ale aby si sa pozeral na neho – pozeraj sa na Ježiša.

 

Vysvetlenie na štvrtú pôstnu nedeľu (27. marca ) – Vráť sa

Ježiš mi ukazuje Otca, Boha, ktorý je nekonečne milosrdný. Boh Otec je samé svetlo, a on ťa objíma, lebo si jeho dieťa. Aj keď tvoja radosť a svetlo zhasli. Otec je taký – netrestá, nekarhá, objíma. Aj keď máš toho veľa „za ušami“. A Ježiš si praje, aby sme mali srdce ako náš Otec. Svet sa zmení, keď bude veľa takých sŕdc.

 

Vysvetlenie na tretiu pôstnu nedeľu (20. marca ) – Vytrvaj

Ježiš je so mnou veľmi trpezlivý, dáva mi x-tisíc príležitostí rásť. Ježiš je ako záhradník, stará sa o každú rastlinku, každý deň je pri nás, „polieva“ nás svojou milosťou – láskou, aby sme v neho verili a aby sme podľa viery žili = konali skutky viery (prinášali naše ovocie).

Vysvetlenie na druhú pôstnu nedeľu (13. marca ) – Počúvaj Ježiša

Boh ma vedie na stretnutie s Ježišom, aby som ho počúval. Ježiš (evanjelium) je naše SLOVO, ktoré chceme počúvať, a je SVETLO – radosť aj nádej. Čítajte si doma denne trošku z evanjelia a rozprávajte sa o tom.

Vysvetlenie na prvú pôstnu nedeľu (6. marca ) – Vystúp vyššie

Boh má pre mňa plán, ktorý madvíha vyššie – EVANJELIUM. Pokušenia nás lákajú pozerať sa na pozemské veci, padať do zeme. Ježiš nás pozýva pozerať sa hore a vystúpiť vyššie. ZDVIHNI ZRAK! Máme byť chlebom, deliť sa s druhými, prinášať pokoj.