,

Naša pomoc ľuďom z Ukrajiny (info z 2. apríla)

AKTUÁLNE

PUBLIKOVANÉ 2. APRÍLA – režim „sme pripravení“

Keďže v uplynulých dňoch klesol počet prichádzajúcich ľudí z Ukrajiny, čo nám potvrdili aj z hotspotu pri športovej hale v našom meste (stredisko pomoci a registrácie pre odídencov z Ukrajiny),  ba dokonca ostávajú voľné kapacity ubytovania, ktoré poskytuje štát, rozhodli sme sa aj naďalej ostať v režime „sme pripravení“, teda, že nateraz neubytúvame ďalších ľudí z Ukrajiny ale ostávame pripravení pre prípad, že sa situácia vyhrotí a prichádzajúcich, ktorí budú potrebovať sa pár dní zdržať v Michalovciach, bude opäť veľa. Znamená to, že v priestoroch pod kostolom ostávajú naďalej pripravené postele a všetko zázemie pre túto službu.

 

PUBLIKOVANÉ 27. MARCA

V tomto týždni sme v našom stredisku pomohli ďalším 6 ženám a 6 deťom z Ukrajiny. Zároveň tu boli ešte z minulého týždňa 9 ľudia, ktorým sme pomohli vybaviť dokumenty o prijatí nedospelého do opatrovníctva – trvalo to celkom 9 dní. Medzitým sme niekoľkých vzali aj na malý výlet. Vo štvrtok všetci títo odišli na dlhodobejšie ubytovanie a my sme sa rozhodli urobiť na niekoľko dní prestávku.

V tomto týždni od pondelka 21. marca do štvrtka sa v stálej službe vystriedalo spolu 15 dobrovoľníkov; v tomto týždni ste na našu službu prispeli 950 €, výdavky boli 472 €.

Celkovo sme doteraz za dva a pol týždňa pomohli v našom stredisku 141 ľuďom z Ukrajiny, zväčša to boli mamy s menšími deťmi, niektorí mali so sebou aj staré mamy. Pre takmer všetkých sa podarilo vybaviť dlhodobé ubytovanie v iných mestách, a pre niektorých aj zamestnanie.

Už asi týždeň má štát v meste niekoľko veľkých nocľahární pre ľudí z Ukrajiny, no nateraz tieto miesta neboli plne obsadené. Po dohovore s riadiacim strediskom my obnovíme našu službu podľa potreby v najbližších dňoch.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa akoukoľvek formou zapojili do tejto služby. Ďakujeme Pánu Bohu, že môžeme takto prežívať dobročinnú lásku. Zostaňme spojení v silnej modlitbe za pokoj pre Ukrajinu a v solidarite s ľuďmi, ktorí kvôli tejto vojne trpia.

foto Juraj Chorvatovič, dobrovoľník

PUBLIKOVANÉ 20. MARCA

Tento týždeň (od pondelka 14. marca do dnes nedele 20. marca):

 • sme poslúžili spolu ďalším 46 ľuďom z Ukrajiny – niektorí sa u nás zdržujú aj viac dní, keď čakajú na vybavenie potrebných dokladov;
 • pre viacerých z nich sa podarilo vybaviť dlhodobejšie ubytovanie v iných mestách Slovenska;
 • v stálej službe asistencie pri týchto ľuďoch sa vystriedalo spolu 28 dobrovoľníkov spomedzi vás, a niektorí z nich prišli aj z iných miest a zostali tu na niekoľko dní;
 • aj tento týždeň sa deťom venovali naši animátori;
 • vy z našej farnosti a strediska ste na túto službu prispeli v tomto týždni 4120 € (stav celoslovenskej podpory nájdete tu);
 • výdavky tento týždeň – na ubytovania, stravu, dopravu a cestovné – boli spolu 1654 €;
 • dostali sme zapožičané ďalšie 9-miestne auto, teraz máme takto dve veľké autá;
 • tento týždeň sa tiež pretriedili veci od dobrodincov z Nemecka;
 • a navštívili nás aj hostia z Vatikánu a z pápežskej nunciatúry v Bratislave.

Za toto všetko a ešte mnoho ďalšieho sme vďační, a najmä za modlitby a solidárne srdcia. Ďakujeme.
Podporujte nás, prosíme, naďalej modlitbami, svojim časom a v rámci možností aj finančne. Vďaka.

 

PUBLIKOVANÉ 13. MARCA

V našom stredisku sme schopní prijať 20 osôb na prenocovanie na 1 až 3 noci. Mnohí ste nám pomohli aj materiálne, ďalší z vás sa zapojili do rôznych služieb a podporili ste nás aj finančne. Ďakujeme Pánu Bohu, že môžeme prežívať túto dobročinnú lásku.

Za nás i v mene ľudí, ktorým sme tento týždeň poslúžili – aj vám zo srdca ďakujeme.

Tento týždeň (od pondelka 7. marca do dnes nedele 13. marca):

 • poslúžili sme spolu 83 ľuďom z Ukrajiny (matky s deťmi, aj niekoľko starších ľudí);
 • mali sme s nimi aj jednu svätú omšu v kostole;
 • naši animátori sa s deťmi hrali aj v telocvični;
 • pre viacerých sa podarilo vybaviť dlhodobejšie ubytovanie v iných mestách na Slovensku, pre niektorých dokonca už aj zamestnanie;
 • vy z našej farnosti a strediska ste nás podporili milodarmi vo výške 3155 €;
 • výdavky tento týždeň – na zabezpečenie ubytovania, stravy, dopravu a aj AG testovanie boli spolu 3144 € (mnohé z toho bude slúžiť aj ďalšie týždne);
 • don Stano Hurbanič, ktorý je tu na pomoc v tejto službe, prišiel z Bratislavy s autom, ktoré je poskytnuté od dobrodincov a rovnako od dobrodincov priniesol aj prvotnú finančnú zálohu na rozbeh služby vo výške 2500 €;
 • ďalšie 9-miestne auto sa podarilo požičať z Košíc a ešte jedno také auto dostaneme zapožičané v najbližších dňoch; autá máme, vďaka dobrodincom, aj označené pre túto službu.
 • Zároveň sme dostali aj materiálnu pomoc od dobrodincov z Nemecka.
 • Lieky, ktoré sa niekoľko dní zberali, už putujú k saleziánom do Ľvova a cez nich tam, kde to bude potrebné.

A najmä mnohí vložili do tejto služby svoj čas, modlitby, námahy, prácu a srdce. Ďakujeme.

Prosíme, aby ste už neprinášali žiadne materiálne veci. Čo je treba na bežný chod tejto služby, to vieme zakúpiť podľa potrieb. Podporujte nás, prosíme, naďalej modlitbami, svojim časom a v rámci možností aj finančne. Vďaka.

 

PUBLIKOVANÉ 11. MARCA

Od pondelka 7. marca do štvrtka 10. marca sme – spolu s vami a ďalšími dobrodincami – poslúžili 38 matkám a deťom z Ukrajiny. Vo štvrtok 10. marca večer sme prijali ďalších 18 osôb, 6 z nich k nám prišlo sprostredkovane cez saleziánov vo Ľvove a cez dona Karola Maníka, ktorý bol pred časom provinciálom ukrajinských saleziánov. Deťom sa v rámci možností venujú popoludní aj naši animátori. O rozbehu cele služby napísal svoj text Marián Dudáš zo stretka rodín.

 

PUBLIKOVANÉ 6. MARCA

Aj v našom stredisku chceme slúžiť ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pred vojnou. Budeme u nás ponúkať krátke prechodné ubytovanie obzvlášť matkám s deťmi, ktoré chcú cez Michalovce / Slovensko iba prejsť a chcú pokračovať do iného cieľa; u nás by sa zdržali 2-3 noci na oddych. Priestor pre nich bude pod kostolom. Doteraz nám s prípravami pomohli viacerí z vás, za čo veľmi pekne ďakujeme. Kvôli tejto službe ľuďom z Ukrajiny prišiel do našej komunity na určitý čas aj ďalší salezián kňaz don Stano Hurbanič.

AKO SA môžete ZAPOJIŤ?

– predovšetkým modlitbou za pokoj na Ukrajine a tiež modlitbou za túto našu službu;
– kto by chcel pomôcť materiálne, nech sa priebežne po sv. omši informuje u saleziána / v kaviarni, čo treba darovať/priniesť;
– kto chce prispieť finančne na prevádzku tejto služby a na potrebné nákupy, môže odovzdať milodar v sakristii, alebo osobne saleziánom.
– Kto sa chce zapojiť do konkrétnej práce / služby, nech príde v nedeľu 6.3. o 17tej do kaviarne / alebo nech osloví dona Rasťa Hamráčka počas týždňa v čase po svätých omšiach.

Ďakujeme vám za pochopenie, za vašu spoluprácu a modlitby.


STARŠIE

PUBLIKOVANÉ 26. FEBRUÁRA

Milí spolubratia a saleziánska rodina na Slovensku,

srdečne vám všetkým ďakujem za modlitby, vyjadrenia blízkosti a živý záujem angažovať sa v prospech našich bratov a sestier na Ukrajine, ktorí sa z večera do rána ocitli v situácii, ktorá nemá v našich časoch a zemepisných šírkach obdoby. Veľmi ma potešila pohotová ochota niektorých z vás pomôcť tejto trpiacej a skúšanej krajine. Pýtate sa nás na finančnú zbierku, niektorí ponúkate ubytovanie utečencom. Dostávame veľa otázok ako pomôcť.

Komunikujem s provinciálnym predstaveným saleziánov na Ukrajine, s otcom Michailom Chabanom a budeme sa snažiť byť našim spolubratom k dispozícii veľmi adresne a spôsobom, ktorý bude naozaj potrebný, a tiež podľa situácie, ktorá sa bude postupne vyvíjať.

Ak chcete byť informovaní o tom, akú pomoc saleziánske dielo na Ukrajine aktuálne potrebuje, napíšte nám mail na pomocukrajine@saleziani.sk a budeme vás v najbližšom období priebežne informovať o aktuálnych výzvach a potrebách saleziánskej rodiny na Ukrajine.

Na Ukrajine saleziáni východného obradu pracujú v 4 dielach, spravujú 3 farnosti, 2 oratória, 2 školy a sirotinec. Aktuálne vo Ľvove začínajú saleziáni i spolupracovníci prijímať vo svojich domoch utečencov z východnej Ukrajiny, prevažne deti a mladých.

Naďalej im pomáhajme našou modlitbou a obetami.

S bratským pozdravom v donovi Boscovi d. Peter Timko sdb, provinciál


Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Maltézskou pomocou Slovensko spustila registráciu, prostredníctvom ktorej budú charitní pracovníci koordinovať ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny. Svoju ponuku môžete registrovať  na TOMTO MIESTE.


Naše občianske združenie SAVIO dlhodobo podporuje na Ukrajine formou štipendijného fondu študentov saleziánskej učňovky v Ľvovesirotinec v meste Ľvov nazývaný „Rodinný dom Pokrova“ a tiež každoročne spolupracuje na realizácii letných táborov pre deti v oblasti Zakarpatskej Rusi.

Naša pomoc preto bude smerovať práve pre Saleziánov don Bosca, ktorí okrem finančnej pomoci prosia najmä o modlitby. Krátky rozhovor s ukrajinským saleziánom Olegom Fedorenkom si môžete vypočuť na stránke rádia Lumen. Saleziáni aj v týchto ťažkých časoch zostávajú medzi mladými a ich rodinami, ktorým prinášajú duchovnú aj materiálnu pomoc.

Prispejte aj vy a pomôžte ľuďom postihnutým vojnou. Ďakujeme.

 • Prispieť môžete priamo vkladom na náš účet:
  IBAN: SK5511000000002626853119
  variabilný symbol: 000011

 

 • alebo cez QR kód: