Naše leto 2024

Saleziáni don Bosca, sestry saleziánky a saleziánski animátori v Michalovciach
spolu so združeniami DOMKA, stredisko Michalovce a Laura, stredisko Michalovce

pripravili na leto 2024 pre deti, mladých a rodiny tieto podujatia

SALEZIÁNSKY LETNÝ TÁBOR (u sestier FMA) = už bolo 🙂

pondelok 1. júla až štvrtok 4. júla 2024, vždy od 9.00 do 15.00 h

?Sestry saleziánky, ul Cyrila a Metoda 13, Michalovce

deti od ukončeného 2. roč. ZŠ po ukončený 6. roč. ZŠ (kapacita obmedzená)

príspevok: 15 €/deň ; člen Laury 10 €/deň (je možné zaplatiť členské na rok 5 € a uplatniť si zľavu)

? PRIHLASOVANIE je UKONČENÉ len prihláškou, ktorú si môžete vyzdvihnúť u sestier saleziánok, ul Cyrila a Metoda 13

Bližšie informácie: sestra Martina Marková matafma@gmail.com

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.


FAMILY DAY 2024

sobota 27. júla 2024, 9.30 h až 19.00 h

?Saleziáni don Bosca, Špitálska 15, Michalovce

rodiny s deťmi z nášho strediska, farnosti

?  PRIHLASOVANIE ONLINE TU (do 30. júna 2024)

Prihlásené rodiny dostanú bližšie info emailom.


CHALANSKÁ CHATOVAČKA 2024

pondelok 5. augusta – piatok 9. augusta 2024

?Kukorelliho chata, Hermanovce nad Topľou

chlapci ZŠ = ukončený 4. až 9. roč. vrátane (kapacita je obmedzená na 40 účastníkov, chlapci na stretkách dostali prihlášky prioritne)

príspevok: 130 €, ďalší súrodenec 110 €, člen Domky 110 €; tábor dotuje združenie Domka, stredisko Michalovce

?  PRIHLASOVANIE  (formulár) ONLINE

Dôležité: Toto online prihlásenie (po 1. júli 2024) je platné len po zaplatení celého príspevku na náš účet SK69 1100 0000 0026 2974 6474 kde do poznámky pre prijímateľa treba uviesť presne toto: Príspevok na TÁBOR, Meno a priezvisko chlapca 

prihláška bude platná až po zaplatení príspevku, PLATIŤ zálohu 60 € (doplatok potom do 1. júla) alebo celý príspevok TREBA DO 7 DNÍ OD PODANIA ONLINE PRIHLÁŠKY A TO OSOBNE v saleziánskom stredisku v kaviarni vždy v piatky od 17.00 do 18.30 alebo v nedele dopoludnia po svätých omšiach. V prípade nezaplatenia bude prihláška vymazaná. Po naplnení kapacity prihlášky už prijímať nebudeme.

V prípade zrušenia prihlášky neskôr ako 22. júla (2 týždne pred táborom) počítajte s nutnosťou 30 € storno z príspevku.

? Je možné sa zapísať za člena Domky (členské je 5 €/rok) – prihláška do Domky (PDF)

Zabezpečujeme program a stálu asistenciu dospelých animátorov, ubytovanie, plnú dennú penziu, pitný režim, jednodňový výlet, cestovné, náklady za materiál, s ktorým sa počas tábora pracuje. Vyhradzujeme si právo rozdeliť účastníkov do skupín podľa nášho uváženia. Ďalšie potrebné organizačné informácie pošleme emailom vopred.

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.

Kontakt: don Rasťo Hamráček 0903 825 148

Realizáciu tábora podporili Mesto Michalovce a Ministerstvo školstva SR.


PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2024

pondelok 19. augusta – piatok 23. augusta 2024, denne od 8.00 h do 16.00 h

?Saleziáni don Bosca, Špitálska 15, Michalovce

žiaci ZŠ = ukončený 3. až 8. roč. vrátane (kapacita je obmedzená na 100 účastníkov)

príspevok: 55 €, ďalší súrodenec 45 €; člen Domky 45 €; tábor dotuje združenie Domka, stredisko Michalovce

?  PRIHLASOVANIE je UKONČENÉ (formulár) ONLINE

Dôležité: prihláška bude platná až po zaplatení príspevku, PLATIŤ TREBA DO 7 DNÍ OD PODANIA ONLINE PRIHLÁŠKY A TO OSOBNE v saleziánskom stredisku v kaviarni vždy v piatky od 17.00 do 18.30 alebo v nedele dopoludnia po svätých omšiach. V prípade nezaplatenia bude prihláška vymazaná. Po naplnení kapacity prihlášky už prijímať nebudeme.

? Je možné sa zapísať za člena Domky (členské je 5 €/rok) – prihláška do Domky (PDF)

Zabezpečujeme stálu asistenciu animátorov, denný program, pitný režim počas dňa, obed, olovrant, jednodňový výlet, cestovné, náklady za materiál, s ktorým deti počas tábora pracujú, prezent z tábora. Vyhradzujeme si právo rozdeliť deti do skupín podľa nášho uváženia. Ďalšie potrebné organizačné informácie pošleme emailom vopred.

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.

Kontakt: don Rasťo Hamráček 0903 825 148

Realizáciu tábora podporili Mesto Michalovce a Ministerstvo školstva SR.


DUCHOVNÉ CVIČENIA

skončení maturanti a vysokoškoláci :: pondelok 26. augusta – štvrtok 29. augusta 2024

? Záujemcovia nech sa prihlásia najneskôr do 1. júla osobne u dona Rasťa Hamráčka.


BODKA ZA PRÁZDNINAMI

štvrtok 29. augusta – sobota 31. augusta 2023

? miesto ubytovania ešte bude upresnené

pre chlapcov zo stretiek a chalanov-animátorov

Charakter tejto akcie je výslovne chlapčenský a kresťanský. Okrem hier, rekreácie, stálej prítomnosti saleziánov, sú v programe aj modlitby, sviatosť zmierenia a svätá omše.

Podujatie je určené pre chlapcov, ktorí sa zúčastňujú na pravidelných aktivitách (stretko, krúžok, miništrovanie) v našom stredisku.

❓ Podrobné info o programe a prihlášku ponúkneme počas prázdnin.