Brány sú otvorené

Keďže je september, začal sa školský rok, aj naše oratórium otvorilo svoje brány. Animátori spolu so saleziánmi pripravili pre deti hry a rôzne aktivity. Novinkou bol veľký bublifuk z ktorého mali radosť najmä najmenší účastníci. Pre deti sme si pripravili celo-oratkovú hru kde decká súťažili vo dvojiciach a získavali rôzne suroviny na stanovištiach, ktoré si pre nich pripravili animátori.
Keď nazbierali určitý počet surovín, mohli sa dostať do bane, ktorú tvorilo bludisko a na konci ich čakala zaslúžená odmena- sladkosti. Okrem hier, sme si spolu s deťmi zaspomínali na tábory, ktoré sa v našom stredisku konali počas letných prázdnin. Zaspomínali sme fotkami, videami, dokonca sme si zatancovali aj hymnu prímesťáku. Atmosféru pomáhalo dotvárať aj teplé slnečné počasie.
Dievčatá aj chlapci boli pozvaní na stretká, krúžky a aktivity počas roka. Nielen u bratov saleziánov, ale aj u sestier FMA. Krásne septembrové popoludnie sme zakončili spoločnou modlitbou a vešperami.
Brány sú otvorené a preto ste srdečne pozvaní prísť medzi nás nielen každú nedeľu o 15:00…