Plánovanie nového školského roka

Dňa 2.-3. septembra  sa v priestoroch Oratória Saleziánov don Bosca konalo plánovanie nového školského roka. Zhodnotili sme všetky letné akcie a premysleli slabé a silné stránky oratória. Aj tohto roku chceme ponúknuť mladým z Michaloviec  tradičné akcie ako Tábor, Cecilfest, Kama a ďalšie.

Spoločne sme  naplánovali najbližšie stretnutie, ohľadom otvorenia oratória a štýl fungovania v novom školskom roku. Za zváženie stojí aj premyslenie  využitia obrovských priestorov v našom stredisku. Začiatkom  novembra medzi nás príde Hlavný predstavený Saleziánov don Bosca Don Artime Angel Fernandez X. nástupca don Bosca. Plánujeme výlet do Žiliny. Na záver chceme poďakovať mestu Michalovce za poskytnutie dotácie z mesta na  podporu našich aktivít. Ďakujeme.