Požehnanie novej úrody v Michalovciach a Krásnovciach

Ako Ábel predložil Bohu z prvotín svojho stáda, tak aj v šikovné a obetavé členky Ružencového bratstva pri našej saleziánskej farnosti v Michalovciach a aj v Krásnovciach spoločne s ďalšími veriacimi v mesiaci september 2023 pripravili prvotiny z úrody.

Vzdávaním vďaky Bohu za všetky plody zeme, chcú takto pokračovať v zachovávaní tradície, o ktorej je reč už v Starom zákone. Aj dnešná doba potrebuje prinášať Bohu z prvotín zeme. Zároveň vedieť sa z toho podeliť s núdznymi bratmi a sestrami. Veď sme synmi a dcérami Otca, od ktorého pochádzajú všetky dobré veci na úžitok všetkým.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorý sa pričinili ku krásnej výzdobe z tohoročného ovocia a zeleniny pred obetným stolom v našom farskom kostole v Michalovciach aj na filiálke v Krásnovciach.