Púť do Levoče

Aj tento rok sa nám prázdniny začali úplne super lebo hneď 1. júla sme sa vybrali na púť k našej Nebeskej mamke do Levoče.

KAMA mladší Humenné

Od celoslovenského kola KAMY v Banskej Bystrici sme sa pripravovali na letnú KAMU v Humennom, ktorá sa konala v dňoch 12. - 14. júna 2015. Konečne prišiel tento dátum a my s chlapcami sme sa stretli na železničnej stanici, odkiaľ…

Ako farské spoločenstvo…

Ako farské spoločenstvo oslavovalo Pannu Máriu Pomocnicu Dva dni plné osláv 🙂 Ako je tunajším ľuďom známe, kostol Saleziánov je kostolom Panny Márie, Pomocnice kresťanov a každoročne sa na tento sviatok robí veľké, tzv.…

8. Don Bosco ples

Plesovú sezónu sme zahájili aj v našom stredisku 🙂 7.2.2015 nebol len dňom Referenda ale aj večerom, kedy sa konal 8. Don Bosco ples. A ako bolo na plese? No predsa super. Aj fotky Gaba Kislana sú toho dôkazom, ale vy si najprv nezabudnite…

Farská odpustová slávnosť 2014

Sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov má v tradícii saleziánov silnú pozíciu. Don Bosco si hlboko ctil Nepoškvrnenú Pannu a uctieval ju najmä pod titulom Pomocnica kresťanov. Tento titul dostal aj náš farský kostol. Každoročne…