Farská odpustová slávnosť 2014

Sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov má v tradícii saleziánov silnú pozíciu. Don Bosco si hlboko ctil Nepoškvrnenú Pannu a uctieval ju najmä pod titulom Pomocnica kresťanov. Tento titul dostal aj náš farský kostol. Každoročne…