Ako farské spoločenstvo…

Ako farské spoločenstvo oslavovalo Pannu Máriu Pomocnicu

Dva dni plné osláv 🙂
Ako je tunajším ľuďom známe, kostol Saleziánov je kostolom Panny Márie, Pomocnice kresťanov a každoročne sa na tento sviatok robí veľké, tzv. „oratko pre farníkov“. Tento rok to malo nádych grilovačky a pikniku. V nedeľu Zoslania Ducha Svätého sa poobede začali zbiehať ľudia. Pre deti mali animátori nachystaný program v podobe rôznych stanovíšť, za ktoré dostávali višne ( saleziánske platidlo ) a za tie si mohli v obchodíku kúpiť nejakú drobnosť alebo tombolový lístok, a tak sa mali možnosť zapojiť do tomboly, v ktorej mohli získať super ceny. Medzitým sa už nažhavená skupina chlapcov a skupina otcov nevedeli dočkať ich vzájomného hokejbalového zápasu. Zápas vyhrali otcovia, nájazdy synovia. Na programe bol prítomný aj šéfkuchár, ktorý medzitým všetkým pripravoval španielsku špecialitu Paellu. Na tú sa po jej dokončení zbehol dlhý rad. K sviatku Panny Márie Pomocnice neodmysliteľne patrí svätá omša. Tá bola mimoriadne v pondelok, kvôli spomínanému nedeľnému sviatku Zoslania Ducha Svätého. Teda, dá sa povedať, že to boli parádne dva dni plné osláv! Bratia Saleziáni ďakujú všetkým, ktorí prispeli na túto akciu, či už napečením koláčov, upratovaním alebo modlitbou! Vďaka patrí i oslávenkyni Panne Márii, že nám dopriala pekné počasie!