Duchovna obnova chlapcov

V Piatok 22. Apríla sme v našom kostole privítali  kapelu Saleziánov, ktorý nám v krátkom programe predstavili svoje CD  a Žalmy. Po tomto koncerte sme sa všetci Animátori  presunuli na  našu chatu v Lesnom, kde sme začali Duchovnu obnovu. Pripravili sme si výbornú večeru a vybrali sme sa do ticha lesa, aby sme sa pomodlili Ruženec. Večer skončil spoločnou modlitbou v kaplnke a ponorili sme sa do ticha….

Sobota začala v tichu a popri raňajkách sme počúvali čosi z múdrosti  otca Kuffu. Otec Pavol urobil pre chlapcov prednášku o Božom odustení a o našom poslaní ako mame milovať. Kedy sme zlý a ako Boh s nami počíta a pozýva nás aby sme žili Jeho štýl života…Potom nasledovalo Ticho na premýšľanie a príprava na sv.spoveď. Duchovnú obnovu sme ukončili spoločnou sv.Omšou. Za obed ďakujeme Lenke a po ňom sme sa vrhli do práce okolo chaty. Tešíme sa na budúcu obnovu, ktorá nás čaká už budúci mesiac…

fra