Posedenie pod jedličkou

Čas Vianoc je čas stretnutí, hojnosti, obdarovania sa navzájom, pekných a vzácnych chvíľ strávených spolu s rodinou. Vlastnou alebo aj s tou saleziánskou – animátorskou. Výnimkou nie je ani saleziánska rodina v Michalovciach. Posedenie pod jedličkou, ako to tunajší volajú, sa uskutočnilo 27.decembra.

Tradične sa Posedenie pod jedličkou začína sv. omšou a tak tomu bolo aj tentokrát. Zúčastnení boli pozvaní prísť elegantne oblečení a to vyvolalo medzi ostatnými ľuďmi v kostole milé, zvedavé otázky.

Po sv. omši sa zúčastnení animátori, saleziáni, sestry Saleziánky a saleziáni spolupracovníci presunuli do priestorov pod kostolom aby mohli začať slávnostnú večeru. Otec direktor dal každému krížik s medom na čelo, ako tradičný vianočný zvyk a potom si všetci mohli pochutnať na výbornej kapustnici, ktorú niektorí mladí pripravovali počas doobedia.

Samozrejme, nechýbali ani darčeky. Pri vstupe si každý vylosoval meno pre koho jeho darček pôjde a tak nikto neostal neobdarovaný. Darčekom boli pre všetkých aj koledníci z radov animátorov a tak prispeli aj oni ku pokojnej vianočnej atmosfére.