Duchovná obnova a ponorka

Čo má spoločné duchovná obnova a ponorka? Duchovná obnova má v živote animátora vysokú prioritu, pretože je to dôležitý prvok v jeho duchovnom raste. Mnohí svätci hovorili o potrebe dobrej svätej spovede a častého prijímania. S pridanou hodnotou zaujímavej duchovnej témy vo forme prednášky získavajú duchovné obnovy v michalovskom stredisku postavenie  dôležitej duchovnej akcie.

Novembrovej duchovnej obnovy sa zúčastnili dve zložky animátorskej rodiny a to animátori a šuflikári. Animátori, ktorým kázal don Pipka, sa zamýšľali nad úryvkom z Lukášovho evanjelia, konkrétne o podobenstve o farizejovi a mýtnikovi (Lk 18, 9-14) . Šuflikárom (animátorská prípravka pozn. autora), bola Tomášom Rovňakom odprednášaná téma modlitby, čo je to modlitba, ako sa modliť a ako sa nemodliť a aké dôležité je nájsť  si v živote čas a ticho na modlitbu. Čas po prednáškach bol vyhradený pre osobné ticho, meditáciu a modlitbu a celý tento požehnaný čas bol zavŕšený svätou omšou.

Sobotňajšej duchovnej obnove predchádzal piatkový program pre Šuflikárov, ktorý mnohí poznajú ako Ponorka. A tu sa dostávame k tomu, čo má spoločné duchovná obnova a ponorka. Celým rokom prípravy týchto mládencov na animátorov sa nesie myšlienka, ktorá vyjadruje potrebu ísť do hĺbky vecí a života a to najmä toho duchovného. Heslo „Duc in altum“ je latinským prekladom vety, ktorú povedal Ježiš Petrovi, keď po celonočnom rybolove je Peter sklamaný a Ježiš mu ponúka riešenie a hovorí mu, aby „Zatiahol na hlbinu a spustil siete.“ Tak aj práca Šuflikárov na stretkách sa bude niesť v ponáraní sa do hĺbky, aby neostávali na povrchu detskej viery, ale aby sa z nich stali čo najlepší „rybári ľudí.“ Úvod do duchovných obnov a privítanie Šuflikárov do strediskovej rodiny prebehlo prostredníctvom rituálu, počas ktorého ašpiranti na animátorov boli zapísaní do listiny Šuflikárov, ktorých história sa začala písať v roku 2001 a veríme, že táto tradícia bude pokračovať po mnohé roky, aby nám nikdy nechýbali animátori zapálení pre dobro.