Posedenie pod Jedličkou

Koniec roka je obdobie, počas ktorého sumarizujeme starý rok a v malom pomýšľame na ten nový. Je to väčšinou čas ďakovania za to všetko čo sme prežili. Tradičnou formou poďakovania členom našej saleziánskej rodiny je Posedenie pod Jedličkou.

Túto akciu pripravil Gabo Kislan, pod záštitou saleziánov a s pomocou animátorov a animátoriek, pre  viacero zložiek saleziánskej rodiny. Konkrétne sa tu stretli bratia saleziáni, sestry saleziánky, saleziáni spolupracovníci, animátori, animátorky a šuflikári. Animátori od skorého rána pripravovali kapustnicu, na ktorú surovinami prispeli viacerí dobrodinci. Animátorky pomohli s výzdobou kobercovky, prípravou stolov a so všetkým čo k tomu patrí.

Pozvaní sa zhromaždili o 18:00 a po úvodnej modlitbe, ktorú viedol otec direktor Peter zasadli k stolu, aby spoločne zažili atmosféru štedrej večere, hoci len s kapustnicou. Samozrejme, pred kapustnicou nesmela chýbať oblátka a krížik na čelo s medom. Po večeri vystúpili animátori s koledou, s ktorou v predchádzajúci deň potešili viacero rodín a priniesli im tak radostnú zvesť o narodení nášho Pána. Taktiež každý účastník daroval dar, ktorý si pripravil univerzálne pre dievča či pre chlapca, osobe, ktorú si na začiatku potiahol z klobúka. Zvyšok večera sa niesol v príjemnej atmosfére rozhovorov, pokiaľ nebol čas ísť a tak sa všetci spoločne pustili do upratovania.

Počas tohto večera nám direktor Peťo Hrabovecký  poďakoval za našu prácu v tomto stredisku a my animátori taktiež chceme poďakovať naším saleziánom ,za to, že tu máme toto stredisko a že sú tu stále pre nás.