Krížová cesta

Na Veľký piatok sa štrnásti mladí z nášho strediska vybrali na kopec Bralo nad Sečovcami s úmyslom modlitby krížovej cesty. O deviatej ráno sa táto neveľká skupina stretla u saleziánov a následne sa autami presunula do Malých Ozoroviec, odkiaľ ešte kúsok putovali na kopec Bralo.

Krátky úsek cesty po prvé zastavenie, bol venovaný voľnej prechádzke a rozhovorom s priateľmi, samotné zastavenia sme prežili v tichosti s Ukrižovaným. Štrnásť zastavení Krížovej cesty sa pomodlili za pekného počasia, v príjemnom spoločenstve mladých, ktorí aj takto chceli prežiť najdôležitejší čas v roku, Veľkú noc. Krížová cesta „Rozbitý svet“ nás viedla k zamysleniu sa nad tým, že Ježiš je v nevinných dušiach detí, v zarmútených rodičoch, väznených a chorých ľuďoch.

 

Naša modlitba bývala doteraz bezfarebná, lebo sme Ťa videli uzavretého len v Cirkvi, v bohostánkoch. Ale ty si aj vonku vo svete, na uliciach, medzi ľuďmi i v novinách.

Barbora Lesníková