S Máriou rozväzovali uzly

V piatok 14. júna sa na mládežníckej sv. omši u saleziánov stretli animátori, ktorí následne cestovali do neďalekého Lesného, aby tam odštartovali tohtoročnú animátorskú víkendovku. Víkendovka sa rozbehla zhurta, keď prvou úlohou účastníkov, bolo vytiahnuť si papierik s otázkami mierenými na nejakú osobu a nenápadne zistiť odpovede do sobotňajšej opekačky.

Sobotňajšie ráno začaté s modlitbou na perách pokračovalo raňajkami a duchovnou obnovou. Animátori si pripomenuli slová pápeža Františka: ,,Nebojte sa ísť proti prúdu. Buďte smelí! Nenechajte, aby vás vlny zničili, naučte sa v nich plávať.“ Vyzdvihla sa dôležitosť načúvania situáciám, rozhodnutia a konania. Panna Mária vkladá odvahu do každého z nás, učí nás odovzdať sa Božej vôli a žiť ju, čakať na Boha. Mária je tou, ktorá vedie hriešnika späť k Ježišovi a rovnako viedla našich animátorov, aby pristúpili k sviatosti zmierenia.

Po svätej omši, obede a návšteve animátorov, ktorí prišli pozdraviť účastníkov nasledoval blok o komunikácii. Sobota vyvrcholila opekačkou v príjemnej atmosfére, počas ktorej sa každý podelil s odpoveďami na otázky. Večerné slovko si vzal so svojej réžie salezián Pavol Grach. Deň ukončili animátori modlitbou sv. ruženca.

Nedeľu Najsvätejšej Trojice oslávili sv. omšou, po ktorej sa zabavili pri hraní hier a program víkendu zakončili diskusiou o liste sv. Otca o masmédiách. Posilnení obedom pridali všetci ruku k upratovaniu a naplnení mocou Ducha Svätého sa vrátili domov.

Vďaka, že je o nás vždy tak dobre postarané – všetkým, ktorí k víkendovke prispeli, Pán Boh zaplať!

Kika Jakubu