Animátorské plánovanie

Prvý deň

Máme za sebou krásny, bohatý, ale aj ťažký rok v našom stredisku, a aby to nebolo len tak, ako keď voda tečie, stretli sa animátori a animátorky na spoločnom plánovaní pod záštitou bratov saleziánov a sestier saleziániek.
Celé plánovanie začalo videom z multižánrovej konferencie TEDx, na ktorej Jakub Ptačin z Oravy hovoril o jeho úsmevnom projekte Operačný program krajšie Slovensko (https://www.youtube.com/watch?v=tUKycNPSJrU). Toto video sme zvolili najmä kvôli forme, ktorú Jakub ponúka a teda, že je potrebné veci analyzovať, správne pomenovať a diskutovať o nich, ale neostať iba pri tom a navrhnúť riešenie. Druhou významnou myšlienkou je heslo „urobme si to sami“, ktoré vyjadruje dôležitosť animátorov a ich obety pre plnohodnotné fungovanie strediska.
Prvý večer bol venovaný hodnoteniu roka. Päť skupín postupne hodnotilo celoslovenské akcie, strediskové akcie a nakoniec rozprávali o všeobecných veciach týkajúcich sa oratória, strediska, fary, animátorského života a pod.

Celoslovenské akcie boli hodnotené zväčša pozitívne, nízka účasť sa vysvetlila subjektívnym záujmom jednotlivcov. Animátori vnímajú dôležitosť Školy pre Animátorov a chcú, aby sa pri formácií animátorov dával dôraz na túto školu a podobné akcie, ktoré ponúka Domka či Laura. Veľké plus bolo zapojenie našich animátorov ako dobrovoľníkov na festivale Lumen. Veľké chvály padali na športové akcie ako KAMA, hokejbalová veteránka, florbalový turnaj dievčat v Banskej Bystrici či Kubcup v Dolnom Kubíne a taktiež duchovné akcie ako Púť do Levoče. Najdôležitejšou celoslovenskou akciou pre naše stredisko bola halová KAMA, ktorú sme organizovali. Do budúcna si organizovanie KAMY vyžaduje komplexnejšiu, lepšiu organizáciu a propagáciu.

V rámci strediskových akcií boli plusy a mínusy vyrovnané. Medzi významné pozitíva sme zaradili spoluprácu s dobrovoľníkmi, spolupracovníkmi a rodinami pri organizácií akcií ako napríklad oslavy Nepoškvrneného počatia Panny Márie alebo odpustová slávnosť Panny Márie pomocnice. Spestrením tradičných akcií bol výnimočný karneval na ľade. Dôležitými krokmi v animátorskom raste boli animátorské večery, ktoré si starší animátori pripravovali pre mladších a duchovné akcie ako mesačné adorácie u sestier alebo veľkonočné bdenie v Getsemany. Športové akcie sú samozrejmosť a teda niet divu, že každý hodnotí pozitívne a teší sa na florbal otcov proti synom, vianočný volejbalový turnaj alebo spoločný animátorský florbal. Vnímame, že všetky tieto akcie vedú k zjednocovaniu animátorskej partie tu v Michalovciach. Medzi mínusy patrí nízka účasť animátorov na niektorých akciách a najmä na nedeľných oratkách. Potom je to príprava akcií „na poslednú chvíľu“ a rozdelenie kompetencií a zodpovedností za akcie a iné technické veci v stredisku. V čase prestavby kostola sa výraznejšie vníma neporiadok a organizácia upratovania.

Tieto a ďalšie témy, ktoré sme v nedeľu večer nestihli spomenúť či prebrať, otvoríme v druhý večer plánovania, kedy chceme konštruktívne diskutovať o fungovaní v stredisku a vyvodiť dohody alebo ciele, ktoré sa budeme snažiť spoločne napĺňať v ďalšom roku.