3. Adventná nedeľa

3. nedeľa adventná – Prejaviť Ducha

 

Pred prvým čítaním (Iz  61,1-2,10-11):

„Duch Pánov je nado mnou!“ To bola to osudná pasáž, ktorú Ježiš na začiatku svojho pôsobenia čítal v nazaretskej synagóge. Vyhnali ho pre ňu z nej, a takmer ho hodili do priepasti. Ježiš si v nej privlastnil mesiášsku autoritu, zvlášť keď k nej ešte pridal slová: „Dnes sa splnilo, slovo, ktoré ste práve počuli“.
Čo slovo mesiáš – pomazaný vyvoláva v našej mysli? Dobrú zvesť pre chudobných, uzdravenie pre tých, ktorí sa nachádzajú v bolesti, slobodu pre tých, ktorí nie sú slobodní, deň hojnosti pre tých, ktorí žijú v núdzi. Je to rok priazne, ak žiješ vo svete ponižovania. No je to zároveň aj deň pomsty pre tých, ktorí síce majú, no veci si držia iba pre seba; nie sú schopní sa o ne podeliť.
Rúcho spásy dostanú tí, ktorí sa obliekajú do plášťa spravodlivosti. Ak nebudeme zabúdať na chudobných i my môžeme mať počas tohto adventného obdobia účasť na roku milosti i na radostných prísľuboch Izaiášovho proroctva.

 

Pred druhým čítaním (1 Sol 5,16-24):

„Neuhášajte Ducha“. Toto a ostatné užitočné odporúčania Pavlove ma občas privádzajú k premýšľaniu, či aj ja často neuhášam Ducha. Či sa totiž radujem stále, alebo keď nie stále, tak aspoň často? Či sa často modlím? Či som človekom ustavičnej vďaky, alebo naopak človekom ustavičných sťažností? Či načúvam prorockým hlasom v mojej rodine či spoločenstve, alebo či ma tieto hlasy otravujú? Či rozmýšľam nad cestami, ktorými kráčam, alebo či sa jednoducho nechávam unášať prúdom? Či sa vyhýbam blízkosti zlu, alebo či s ním občas dokonca i netancujem?
Duch si v nás hľadá miesto, kde by mohol prebývať. V dnešnom čítaní máme jasné inštrukcie o tom, ako vítať svätosť. Alebo sa môžeme rozhodnúť to Duchu Svätému sťažiť: tým, že voči milosti zavrieme všetky okná a všetky dvere zabarikádujeme svojimi návykmi.

 

Pred evanjeliom (pred alelujovým veršom) (Jn 1,6-8,19-28):

Skôr či neskôr každý jeden z nás bude musieť odpovedať na otázku kňazov a levítov: „Povedz nám, kto si. Čo hovoríš o sebe?“
Môžeme vymenovať svoje mená, zamestnania, vzťahy s inými, čísla a štatistiky, ktoré nás identifikujú. Môže ukázať diplomy, akademické tituly, bankové výpisy, vyznamenania. Môžeme sa pochváliť svojimi úspechmi, ba dokonca priznať svoje omyly. No nikdy sa nepriblížime k originálnosti Jánovej odpovede: „Ja nie som Mesiáš!“ Je to perfektná odpoveď! V Jánovej pokore sa nachádza skutočné chápanie.
Nie je to o mne, ani o tom, čo som urobil, ani kde všade som bol. Je to o Ježišovi, ktorý je medzi nami nespoznaný.
Kto som ja ako kresťan je jasne definované tým, kým nie som. Jánov príklad sa stáva pre každého jedného s nás základom pre skutočný a zdravý duchovný život.

 

Otázky na uvažovanie pre tých, ktorí tieto komentáre používajú ako uvažovanie nad nedeľnými čítaniami

  • Čo robíš, aby si utláčaným a podobne trpiacim svojimi slovami alebo skutkami ohlasoval milostivý rok?
  • Použi dnešný úryvok z Pavlovho listu ako sprievodcu na spytovanie si svedomia: ako slobodne sa pohybuje Duch Svätý v tvojom živote?
  • Ako Jánovo sebachápanie vyzýva, čo ti hovorí, k čomu ťa pozýva, ako ťa konfrontuje?

 

Činná odozva

Daj Duchu Svätému plnú slobodu. Raduj sa, modli sa, ďakuj, vzdoruj moci zla vo svojom živote tým, že odmietneš podriadiť sa negatívnym hlasom vo svojom vnútri a starým zlozvykom.