Prímestský tábor 2020

Prímestský tábor

AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA

17. – 21. august 2020

 

Pre animátorov a dobrovoľníkov sa tábor začal už 10. augusta. Bol o týždeň prípravy, programu tábora, rekvizít, divadla.

Hlavná myšlienka tábora bola: „Skroť svojho draka, pracuj so svojimi slabosťami“

 

Tábor sa uskutočnil aj vďaka podpore: MESTA MICHALOVCE a MŠVVaŠ SR. Ďakujeme

 

[sgdg path=“2020/Prímestský tábor“]