Saleziáni don Bosca, sestry saleziánky a saleziánski animátori v Michalovciach
spolu so združeniami DOMKA, stredisko Michalovce a Laura, stredisko Michalovce

pripravili na leto 2022 pre deti a mladých tieto podujatia:

 

PRÁZDNINOVÝ KLUB = podujatie sa už konalo

📆 Pondelok 4. júla – piatok 8. júla 2022, denne od 9.00 h do 15.00 h (okrem 5. júla)

📍Sestry saleziánky, ul Cyrila a Metoda 13, Michalovce

👫 Deti od 8 rokov – ukončený 2. roč. ZŠ (kapacita je obmedzená)

💶 15 €/deň ; člen Laury 10 €/deň ; podujatie dotuje združenie Laura, stredisko Michalovce

🔔 – Je možné sa zapísať za člena Laury.

Zabezpečený bude pitný režim a olovrant. Deti nech si prinesú vlastnú fľašku, čiapku a kartičku poistenca. Je potrebné si priniesť vlastný obed (suchý alebo je možnosť si ohriať v mikrovlnke). Vo štvrtok by sme chceli ísť na výlet vlakom, upresníme ešte podľa počasia.

📝 PRIHLASOVANIE ONLINE TU  (do naplnenia kapacity)

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.


STREDOŠKOLSKÁ CHATOVAČKA 2022

TOTO PODUJATIE SA PRE NÍZKY POČET ZÁUJEMCOV NEUSKUTOČNÍ

📆 Štvrtok 14. júla – nedeľa 17. júla 2022

 


CHATOVAČKA 2022 = podujatie sa už konalo

📆 Streda 20. júla – sobota 23. júla 2022

📍 Zariadenie Zelený breh, Kokošovce (10 km od Prešova)

👫 Žiaci po skončení 5. až 9. ročníka ZŠ (kapacita je max 50 účastníkov)

💶 80 € a ďalší súrodenec70 € / členovia Domky 70 € a ďalší súrodenec člen Domky 65 € ; tábor dotuje združenie Domka, stredisko Michalovce

Cena zahŕňa plnú penziu vrátane desiaty a olovrantu, pitný režim počas dňa, časť cestovného, náklady na program a materiál na tábor a stálu asistenciu animátorov.

🔔 – Je možné sa zapísať za člena Domky (členské je 3 €/rok) – prihláška do Domky (PDF)

📝 PRIHLÁŠKA – STIAHNI TU (PDF)

Vyplnenú prihlášku spolu so zálohou 50 € (člen Domky 40) alebo s plnou platbou môžete odovzdať osobne v saleziánskom stredisku v kancelárii Domky počas júna vždy v piatky od 17.00 do 18.30 alebo v nedele dopoludnia po svätých omšiach; ak dávate zálohu, tak zvyšnú časť ceny treba doplatiť do piatku 15. júla.

🚩 Pri nástupe na tábor bude potrebné odovzdať „Potvrdenie o bezinfekčnosti“ účastníka, ktoré podpíše rodič/zákonný zástupca a nesmie byť staršie ako 1 deň pred začiatkom tábora. Ďalšie potrebné organizačné informácie, ako aj tlačivo „Potvrdenie o bezinfekčnosti“, Vám pošleme emailom vopred.

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.

📞 don Rasťo Hamráček 0903 825 148


STRETNUTIE MLADÝCH RODÍN = podujatie sa už konalo

📆 Sobota 6. augusta 2022, 9.30 h až 19.30 h

📍 Saleziánska chata v Lesnom

👨‍👩‍👧‍👦 Rodiny s deťmi do 10 rokov (približne 🙂)

📝 PRIHLASOVANIE ONLINE TU (do konca júna)

Prihlásené rodiny dostanú bližšie podrobnosti emailom.


SALEZIÁNSKY PRÍMESTSKÝ TÁBOR 2022 = podujatie sa už konalo

📆 Pondelok 15. augusta – piatok 19. augusta 2022, denne od 8.00 h do 16.00 h

📍 Saleziáni don Bosca, Špitálska 15, Michalovce

👫 Žiaci ZŠ vo veku min. 8 a max. 14 rokov (kapacita je max. 100 účastníkov)

💶 45 €, druhé dieťa 35 € a ďalšie 30 €; člen Domky 35 €, druhé dieťa 35 € a ďalšie 30 € ; tábor dotuje združenie Domka, stredisko Michalovce

Cena zahŕňa pitný režim počas dňa, obed, olovrant, jednodňový výlet, cestovné, náklady za materiál, s ktorým deti počas tábora pracujú, prezent z tábora a stálu asistenciu animátorov.

🔔 – Je možné sa zapísať za člena Domky (členské je 3 €/rok) – prihláška do Domky (PDF)

📝 PRIHLÁŠKA – STIAHNI TU (PDF) = KAPACITA TÁBORA JE UŽ NAPLNENÁ

Vyplnenú prihlášku spolu s úhradou za tábor môžete odovzdať osobne v saleziánskom stredisku v kancelárii Domky do 15. júla a to vždy v piatky od 17.00 do 18.30 alebo v nedele dopoludnia po svätých omšiach. Po naplnení kapacity prihlášky už prijímať nebudeme.

🚩 Pri nástupe na tábor bude potrebné odovzdať „Potvrdenie o bezinfekčnosti“ účastníka, ktoré podpíše rodič/zákonný zástupca a nesmie byť staršie ako 1 deň pred začiatkom tábora. Ďalšie potrebné organizačné informácie, ako aj tlačivo „Potvrdenie o bezinfekčnosti“, Vám pošleme emailom vopred.

Vyhradzujeme si právo rozdeliť deti do skupín podľa nášho uváženia.

Charakter tábora je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, turistiky, športu a stálej asistencie sú v programe aj modlitby a sväté omše.

📞 don Rasťo Hamráček 0903 825 148

 

Realizáciu táborov podporili Mesto Michalovce a Ministerstvo školstva SR.

 

 


DENNÉ ORATKO = podujatie sa už konalo

📆 Pondelok 22. augusta – piatok 26. augusta 2022, denne od 9.00 h do 12.00 h

📍 Saleziáni don Bosca, Špitálska 15, Michalovce

👫 Deti a mladí ZŠ a SŠ (neobmedzená kapacita)

💶 Bezplatne, zabezpečené voľné hry s prítomnosťou animátorov, len pitný režim

Vyhradzujeme si právo zrušenia programu dňa, o čom budeme informovať deň vopred.

Charakter denného oratka je kresťanský. Okrem hier, rekreácie, športu a stálej asistencie je v programe aj modlitba.

📞 don Rasťo Hamráček 0903 825 148


DUCHOVNÉ CVIČENIA = podujatie sa už konalo

👫 Stredoškoláci 📆 štvrtok 1. septembra – nedeľa 4. septembra 2022

👫 a vysokoškoláci 📆 štvrtok 1. septembra – nedeľa 4. septembra 2022

📝 Záujemcovia nech sa prihlásia najneskôr do 15. júla osobne u dona Rasťa Hamráčka.


BODKA ZA PRÁZDNINAMI = podujatie sa už konalo

📆 Pondelok 29. augusta – streda 31. augusta 2022

📍 Letanovce, Vysoké Tatry resp. Slovenský raj, Levoča

👫 Chlapci skončený 6.roč. ZŠ až 4. SŠ

Charakter tejto akcie je výslovne chlapčenský a kresťanský. Okrem hier, rekreácie, stálej prítomnosti saleziána, sú v programe aj modlitby, sviatosť zmierenia a svätá omše. Podujatie je prednostne určené pre chlapcov, ktorí pravidelne navštevujú saleziánske stredisko.

❓ Podrobné info o programe a prihlášku ponúkneme v pondelok 15. augusta 2022 (prvý deň prímestského tábora).