,

Novokňaz a náš rodák – vysviacka a primície

V nedeľu 26. júna sa v našom farskom kostole konali historicky prvé primície rodáka z nášho strediska. Slávil ich mladý salezián novokňaz don Ján Butkovský, ktorý bol vysvätený deň predtým, v sobotu 25. júna v Košiciach. Na primičnú svätú omšu do nášho kostola o 11.30 h sa zišli jeho príbuzní, priatelia, pozvaní hostia, asi 15 spolubratov saleziánov kňazov a mnohí z vás, našich farníkov. V homílii sa prihovoril don Stanislav Seman. Po svätej omši sme prežili veľmi pekné agapé, ktoré trvalo až do večera. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa rôznym spôsobom pridali k príprave a priebehu slávnosti.

FOTOGRAFIE zo slávnosti primícií nájdete v našej galérii.