,

Plný zástup miništrantov pre Dominika Savia

Na sviatok Dominika Savia, v sobotu 6. mája, sa pri našom altánku už od ôsmej hodiny rozliehala vôňa práve vareného gulášu. O pol hodinu sa začali pripravovať bránky, vyťahovať hokejky s loptičkami a krátko nato sa asi dvadsiatka miništrantov z nášho strediska zišla, aby oslávili svojho svätého patróna Dominika Savia.

Po krátkej modlitbe sa chlapci vrhli do hokejbalového zápasu, ktorý priniesol nejeden pamätný moment a previedli sa v ňom mnohé nádejné športové hviezdy.

Keď bol po zápase guláš takmer hotový, naši miništranti sa spolu s účastníkmi paralelne sa odohrávajúcej duchovnej obnovy v priestoroch nášho kostola pobrali na svätú omšu. Takto na začiatku omše za sprievodu hudby nášho mládežníckeho zboru spolu s kňazmi kráčal plný zástup miništrantov. Po svätej omši každého čakala porcia lahodného gulášu. Okolo druhej popoludní sa tak chlapci vracali domov nielen s plným žalúdkom, ale aj s povzbudením o Dominikovom živote z obednej kázne.

Svätý Dominik Savio, oroduj za nás! ¦ FOTOGALÉRIA